Política de privacitat

Model de Política de Privacitat Seidor

SEIDOR, SA és el responsable del tractament de les dades personals i respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD).

SEIDOR, SA ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència de les dades personals que custodia.

En el cas que la persona titular de les dades tingui la necessitat de contactar amb el responsable del tractament de les dades podrà dirigir-se a:

 • SEIDOR, SA C / Eix Onze de Setembre, 41 08500 Vic de Barcelona
 • Correu electrònic: lopd@seidor.es

Comitè de protecció de dades:

 • Contacte: opd@seidor.es

Dades recollides per Seidor

Les dades que SEIDOR recapta com a part de l'activitat habitual de la nostra companyia, vetllant en tot moment per la protecció i millora de l'experiència de totes les persones amb les que ens relacionem (representants i empleats de clients, clients potencials, proveïdors, col·laboradors, altres empreses i organitzacions, administració pública i business partners, els nostres empleats, candidats i futurs empleats, visitants de les nostres instal·lacions o portals, i en definitiva totes les persones amb les quals ens puguem relacionar), persegueix principalment els següents objectius:

 • Donar, mantenir, protegir i millorar els serveis als nostres clients i promoure aquests a clients actuals i potencials.
 • Innovar i desenvolupar nous serveis i solucions per adaptar-les a les seves necessitats, oferint als interessats una millor experiència d'ús dels nostres serveis.
 • La gestió i el compliment de les obligacions i compromisos lícits de la nostra companyia.
 • Seleccionar i gestionar les necessitats dels nostres empleats i col·laboradors.
 • Eventualment es poden realitzar tractaments amb altres fins que seran convenientment comunicats de manera simple i transparent, informant i sol·licitant en cas necessari la seva autorització expressa i facilitant sempre a les persones interessades l'exercici dels seus drets com el d'oposició a aquests tractaments, sempre dins del marc de la llei vigent
Les dades facilitades es podran compartir segons la finalitat amb la qual es realitzi el tractament, que serà convenientment comunicada de manera simple i transparent, informant i sol·licitant en cas necessari la seva autorització expressa i facilitant sempre a les persones interessades l'exercici dels seus drets com el d'oposició a aquests tractaments, sempre dins el marc de la llei vigent, i amb els corresponents contractes d'encarregats de tractament i en el cas d'exigència legal.

 

Com recaptem les dades?

Les vies principals de recollida de dades que utilitza SEIDOR són:

 • Informació facilitada directament per la persona interessada:
  • Com els contactes comercials directes per part de personal comercial de l'empresa o amb empreses col·laboradores en campanyes comercials.
  • Com els de contacte (nom, cognoms, mail, etc.) facilitats per a sol·licitar informació.
  • Com els laborals per a la formalització i gestió dels contractes de treball
  • Com les dades personals per a la formalització de contractes mercantils amb clients, proveïdors, encarregats de tractaments, etc.
 • Dades obtingudes a través de la prestació i utilització dels nostres serveis:
  • Dades d'empleats de clients que formen part dels usuaris dels serveis contractats i prestats per SEIDOR.
  • Podem recollir dades sobre quins serveis utilitza i de com els utilitza, per exemple, quan visiti una pàgina web d'un dels nostres productes o com interactua amb els nostres continguts. Aquestes dades inclouen dades de registre: cada vegada que visiti la nostra web és possible que obtinguem i que emmagatzemem determinada informació en els registres del servidor de forma automàtica. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc. Aquestes dades poden incloure:
   • Informació detallada sobre com utilitza el nostre servei (per exemple, les seves consultes de cerca).
   • L'adreça IP (una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet).
   • Informació relativa al seu dispositiu com, per exemple, errors, activitat del sistema, ajustaments del hardware, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de la seva sol·licitud i URL de referència.
  • Cookies i fitxer d'activitat: SEIDOR S.A. per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació. Complint les següents característiques:
   • Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.
   • Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.
   •  L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. AVÍS: En cas de desactivar les cookies, es pot veure afectada la funcionalitat del lloc.
   • Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis la prestació requereixi el previ registre o "login".
   • SEIDOR no realitzarà en cap cas elaboració de perfils amb les dades recollides a la web de la companyia.

Exercici dels drets dels titulars

Qualsevol persona interessada té dret a obtenir confirmació si a SEIDOR estem tractant dades personals que els concerneixin i a sol·licitar i rebre resposta de forma diligent i sense dilació indeguda, qualsevol dels següents drets:

 • Dret d'accés de l'interessat: L'interessat tindrà dret a obtenir de SEIDOR confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals.
 • Dret de rectificació: L'interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): L'interessat té dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixen, sempre que ja no siguin necessaris per als fins amb els que van ser tractats si no prové d'un tractament il·lícit, o es retiri el consentiment o no s’hagin de conservar per un compliment legal.
 • Dret a la limitació del tractament: L'interessat té dret a obtenir la limitació del tractament de les dades sempre i quan ja no siguin necessaris per als fins amb els que van ser tractats, o impugni l'exactitud de les dades personals o sigui fruit d'un tractament il·lícit.
 • Dret a la portabilitat de les dades: La persona interessada tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a SEIDOR, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
 • Dret d'oposició: L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixen siguin objecte d'un tractament

Per poder exercir els seus drets les persones interessades hauran de fer una sol·licitud expressa, adjuntant una còpia del seu DNI, dirigir-se a través dels següents mitjans:

 • Correu electrònic a lopd@SEIDOR.es, indicant en l'assumpte "sol·licitud de dret de dades personals".
 • Correu postal, dirigit a SEIDOR S.A. Ref: Dades personals, carrer Eix Onze de Setembre, 41 08500 Vic (Barcelona).

 

X
contactar