Seidor
computer vision

Intel·ligència Artificial

Visió per ordinador

Aconsegueix que les teves màquines vegin i processin informació visual.

Intel·ligència Artificial

Visió per ordinador

Aconsegueix que les teves màquines vegin i processin informació visual.

Permet a les màquines interpretar i comprendre el món visual mitjançant l'ús d'imatges digitals. Es poden identificar i localitzar objectes, i reaccionar al que es "veu", la qual cosa resulta crucial per automatitzar i millorar processos en diverses indústries.

Anàlisi de dades​

Facilita la extracció d'informació valuosa de grans quantitats de dades visuals, la qual cosa millora la presa de decisions.

Automatització de processos​

Permet la automatització de tasques complexes i repetitives, incrementant l'eficiència i reduint els errors humans.

Experiència del client​

Millora la interacció amb els clients en proporcionar anàlisi de comportament i personalització de serveis en temps real.

Què fem amb Computer Vision

Solucions personalitzades
Solucions d'IA a mida amb una completa propietat del codi i màxims nivells de personalització.

Solucions personalitzades
Solucions d'IA a mida amb una completa propietat del codi i màxims nivells de personalització.

Solucions de tercers​

Implantació de solucions ja existents en el mercat com a copilots, assistents virtuals o altres.​

Integració d'IA

Adaptació i parametrització de qualsevol solució d'IA per integrar-la amb el nostre ecosistema tecnològic (ERP, CRM, etc.).

Validació d'identitat
Càs d'èxit - Computer Vision