Seidor

Webinar

Com millorar l'experiència i compromís de l'empleat amb Qualtrics

- 27 de juny de 2024

- 11:00h-12:00h

SEIDOR vol convidar-te al seminari web Com millorar l'experiència i compromís de l'empleat amb Qualtrics, on parlarem sobre els beneficis del model de gestió d'experiència de l'empleat de Qualtrics, basat en la realització d'enquestes de compromís, polsos i cicles de vida.

Les grans empreses posen com a focus de la seva gestió de RRHH la optimització de l'experiència i compromís de l'empleat amb la finalitat d'atreure i retenir el millor talent. Qualtrics és una eina senzilla i versàtil que facilita el desenvolupament i la gestió de programes d'experiència de l'empleat a través d'enquestes en línia que mesuren la satisfacció dels empleats, els resultats obtinguts de les quals són analitzats a través d'avançades eines d'anàlisi intern.

Què veurem en aquest webinar?

  • Els diferents programes que Qualtrics ofereix sobre l'Experiència de l'empleat i les seves millors pràctiques.
  • Com accedir a les dades i resultats obtinguts en l'enquesta i identificar automàticament a través de gràfics, taules i anàlisis les accions necessàries per millorar l'experiència de l'empleat.
  • L'anàlisi dels comentaris i temes més comentats pels empleats a través de l'anàlisi de text i l'aplicació de la IA en respostes de text obert.
  • La visualització i anàlisi dels resultats per part dels managers dins dels seus propis equips a través de Dashboards personalitzats.
  • Com dur a terme plans d'acció mitjançant la generació d'idees i iniciatives que ajudin en la millora dels resultats obtinguts en les enquestes.
Registrar-me

Ponents:

Cara Olga Ambrosio

Olga Ambrosio

SAP SuccessFactors/ Qualtrics EX en SEIDOR

Cara Christian Dorantes

Christian Dorantes

Qualtrics Delivery Manager en SEIDOR