Seidor

INDÚSTRIA

Mill Products

Forgem una sòlida base en la indústria de productes manufacturats per afrontar els reptes de present i futur del sector gràcies al poder de la tecnologia.

Des de SEIDOR, ajudem les empreses del sector Mill Products a accelerar el seu procés de transformació digital perquè puguin afrontar els nous reptes del sector amb una sòlida base tecnològica. El sector inclou els subsectors forestal i fusta, materials de construcció, metalls, plàstic, paper, cartró i packaging, tèxtil i fabricació de mobiliari.

SEIDOR proposa una oferta de productes i serveis per a aquesta indústria basada en solucions SAP. Les nostres solucions estan enfocades a ajudar els clients en els reptes que avui dia planteja el sector i dotar-los d'una plataforma estàndard que doni suport al seu creixement i als seus processos de millora contínua, augmentant l'eficiència en l'execució de processos, optimitzant la seva cadena de subministrament, aportant més i millor informació en el cicle de vida del producte i utilitzant les eines tecnològiques que permetran millorar el negoci.

Reptes del sector

conectividad

Integració digital end-to-end, des del disseny de producte fins a l'entrega a client.

Pluricelular

Gestió de diferents unitats de mesura i les seves transformacions en tota la cadena d'aprovisionament i fabricació, gestió d'estocs i venda.

cadena

Planificació i optimització dels recursos productius i de tota la cadena de subministrament.

modular

Adaptació de les unitats de mesura a cada lot de producció.

información

Especificació de característiques tècniques del producte per als diferents subsectors

Optimización de procesos

Gestió del tall i “retalls”.

Mill products
Mill products
Mill products
Mill products
Mill products
Mill products

Finances

Projecte de disseny

Contractes

Producció

Gestión de Calidad

Gestió de qualitat

Drag and drop

Finances i Controlling

P&L per família/contracte/client
Control detallat de marges i costos
Gestió de tresoreria
Control dels actius
Pressupostació i reporting
Gestió d'inversions

Projecte de disseny

Gestió de projectes de nous productes o especificacions
Realització de mostres/prototips
Gestió del cicle de vida del producte

Contractes / Comandes i planificació de demanda

Comandes i programa de client
Confirmació de dates d'entrega
Planificació de demanda i distribució
Integració amb operadors i consignació
Tarifació segons dimensions reals o teòriques
Circuits Make to stock, make to order i cut-to-size.
Facturació avançada, call-off

Producció

Gestió de la producció
Seqüenciació i optimització de la fabricació. SAP PP/DS
Control en planta, notificació i comunicació, OEE
Control de costos de producció
Manteniment dels actius

Cadena de subministrament

Aprovisionament estratègic
Planificació de la cadena de subministrament interna i externa
Gestió de magatzems avançada
Gestió del tall i retalls

Gestió de qualitat

Control de qualitat en entrades, producció i sortides.
Gestió de reclamacions
Homologació de proveïdors
Gestió de qualitats del producte
Avaluació de proveïdors

ELS NOSTRES PARTNERS

Potser et pot interessar:

02 de febrer de 2021

¿Qué es un ERP? Sistema de planificación de recursos empresariales

¿Qué es un ERP? Te contamos todo lo que debes saber sobre el ERP: características, tipos, precios, etapas, funciones, etc.

PYME
SEIDOR
04 de novembre de 2021

SEIDOR ofrecerá Teamcenter de Siemens Digital Software, la solución PLM más utilizada

La alianza entre SEIDOR y Siemens permitirá acelerar la implantación de la solución Teamcenter en las empresas de España y fuera de ella.

SEIDOR
12 d’octubre de 2021

Cómo el aprovisionamiento inteligente puede beneficiar a tu empresa

El aprovisionamiento se está convirtiendo en un elemento clave a la hora de tomar decisiones empresariales básicas, sobre todo en el departamento de finanzas y en el de fabricación de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque, actualmente, fomentar una cadena de suministro digital centrada en el cliente constituye una de las principales prioridades estratégicas.

SEIDOR

Contacta amb nosaltres