Seidor
automocion

INDUSTRIA

Automoción e aeronáutica

Damos resposta ás necesidades específicas dos sectores da automoción e da aeronáutica, pilotando o teu negocio cara ao futuro e da man dos nosos equipos especialistas.

INDUSTRIA

Automoción e aeronáutica

Damos resposta ás necesidades específicas dos sectores da automoción e da aeronáutica, pilotando o teu negocio cara ao futuro e da man dos nosos equipos especialistas.

Impulsamos as empresas do sector automoción e aeronáutico ao acelerar o seu proceso de transformación dixital, permitíndolles afrontar cunha sólida base tecnolóxica os novos retos do sector.

As nosas solucións están enfocadas a axudar os clientes nos desafíos que hoxe en día presenta o sector e dotalos dunha plataforma estándar que soporte o seu crecemento e os seus procesos de mellora continua, aumentando a eficiencia na execución de procesos, optimizando a súa cadea de subministración, achegando máis e mellor información no ciclo de vida do produto, e utilizando as ferramentas tecnolóxicas que permitirán mellorar o negocio.

SEIDOR propón unha oferta de produtos e servizos para a industria da automoción e aeronáutica baseada fundamentalmente en solucións SAP e reforzada con produtos e servizos de SIEMENS para a área de deseño e enxeñaría.

Retos do sector

clientes

Integración dixital end-to-end, desde a enxeñaría e deseño ata o servizo posvenda

ecommerce

Control e dixitalización de operacións en planta

marca

Automatización de procesos

Nuevas Tecnologías

Xestión eficiente dos activos

VALIDO

Xestión de proxectos

clientes

Procesos colaboradores e integrados con clientes e provedores

gestor

Planificación optimizada da cadea de subministración

automocion
automocion
automocion
automocion
automocion
automocion

Proxectos

Contratos / Programa

Produción

Cadena de suministro

Xestión de calidade

Finanzas

Drag and drop

Proxectos de oferta, deseño e enxeñaría

Xestión de proxectos de desenvolvemento de produto
Integración ferramentas deseño CAD con SAP a través de ECTR
Xestión do ciclo de vida do produto con SAP PLM

Contratos / Programas. Planificación de demanda

Pedidos e programas de cliente
Intercambio e seguimento electrónico de mensaxes EDI con axentes
Planificación da demanda
KPI carteira e cumprimento entregas

Produción

Xestión da produción.
Secuenciación e optimización da fabricación. SAP PP/DS.
Control en planta, notificación e comunicación. OEE.
Control de custos de produción.
Mantemento dos activos.

Cadea de subministración

Planificación da cadea de subministración interna e externa
Xestión de contedores e etiquetaxe
Xestión de almacéns avanzada

Xestión de calidade

Control de calidade en entradas, produción e saídas
Xestión de reclamacións
Homologación de provedores
Avaliación de provedores
Informes calidade

Finanzas & Controlling

P&L detallado (por programa, contrato, peza, cliente)
Control de marxes e custos
Xestión de tesouraría
Control dos activos
Orzamentos e reporting
Xestión de investimentos

OS NOSOS PARTNERS

SAP

Microsoft

IBM

adobe