Seidor
cybersecurity

SERVIZOS

Cibersecurity

Nun medio en que as organizacións están cada vez máis dixitalizadas e polo tanto máis expostas a un número maior de vulnerabilidades, axudamos a túa empresa a optimizar a súa seguridade dixital e da información, así como a asegurar a mellor resposta ante incidentes.

Retos de

As compañías necesitan unha estratexia clara e dispor das medidas axeitadas de ciberseguridade para protexer os seus activos dixitais de calquera vulnerabilidade e ataque e garantir así a continuidade do negocio.

negocio

As compañías necesitan unha estratexia clara e dispor das medidas axeitadas de ciberseguridade para protexer os seus activos dixitais de calquera vulnerabilidade e ataque e garantir así a continuidade do negocio.

Monitorizar, alertar e eliminar ameazas e vulnerabilidades antes de que se produza calquera ataque ou problema de seguridade nos nosos sistemas de información, datos corporativos ou calquera activo dixital. E responder con axilidade e eficiencia ante incidentes mitigando o seu impacto.

Protección
ciberseguridad innovación
ciberseguridad conciencación

A tecnoloxía non é suficiente para protexer unha compañía de ciberataques, cómpre que as persoas entendan os riscos aos que están suxeitas e coñezan e apliquen boas prácticas no ámbito da ciberseguridade, especialmente nun contexto de modelos de traballo flexibles.

Concienciación

Dispor dunha visión clara, obxectiva e realista sobre o rol da seguridade na compañía, de acordo cunha estratexia, un modelo de goberno, políticas e procedementos de actuación axeitados, que xeren a confianza que os nosos stakeholders necesitan.

Xerar confianza
ciberseguridad
ciberseguridad confianza

Ter un equipo altamente experto e cualificado en ciberseguridade, as infraestruturas tecnolóxicas óptimas, e cumprir as esixencias normativas e reguladoras ás que estea sometido o noso negocio, para asegurar que a reputación da nosa marca non se vexa afectada por problemas de seguridade.

Reputación

SOLUCIÓNS

Estas son as nosas principais solucións para garantir a túa ciberseguridade

CAPACIDADES

ACREDITADO

Conxunto de membros CSIRT

Conxunto de membros FIRST-CSIRT, FIRST.org, CERT, somos empresa rexistrada en INCIBE e acreditados por Trusted Introducer e membros de CSIRT.es

sostenible

Certificación

Certificado en UNE-ISO 27001 e Esquema Nacional de Seguridade (ENS) nivel alto

OPERACIONES

Máxima especialización

Operación a través do noso CSIRT

consultores

Equipo de especialistas

+60 especialistas con +20 certificacións específicas en ciberseguridade

SOLUCIONES

Tecnoloxía

Solucións e tecnoloxías líderes no mercado

clientes

Ampla experiencia

+ 50 clientes

OS NOSOS PARTNERS

SAP

logo microsoft

Logo IBM

Servicenow

Red Hat