Seidor
sector educación

INDUSTRIA

Educación

Impulsamos a educación do futuro a través da tecnoloxía.

O sector educativo é un dos sectores que vai acometer unha transformación importante nos próximos anos, tanto nas políticas educativas que se van aplicar nos centros de primaria e secundaria -que terán que ser aplicadas polas comunidades autónomas-, como na educación superior nas universidades e nas escolas de negocio. A dixitalización, e especialmente o fenómeno orixinado pola COVID-19, acelerou este proceso de transformación coa irrupción de tecnoloxías e solucións que se consolidarán tanto para mellorar o modelo de xestión e de gobernación como para mellorar e transformar os procesos de ensino e aprendizaxe

Desde o ano 2015, SEIDOR conta cunha división especializada no sector educativo, onde se diferencia unha proposta de valor con solucións comúns para o sector, que se personaliza para o sector Goberno e políticas K12, e para o sector da educación superior.

Retos do sector

Captación

Captación, engagement e fidelización do alumnado

aprendizaje

Aprendizaxe en dixital

ecommerce

Gobernación orientada ao dato

vídeo

Eficiencia na produción, uso e xestión dos recursos de vídeo

cloud

Avaliación en liña recoñecendo a identidade do alumnado

ACREDITADO

Xestión eficiente das clases síncronas

clientes

Mellora na accesibilidade aos contidos

internacionalizacion

Flexibilidade, escalabilidade e axilidade

OS NOSOS PARTNERS

sap

logo microsoft

Logo IBM

logo adobe