Seidor

INDUSTRIA

Enxeñaría, maquinaria e compoñentes

Axudamos as empresas do sector de enxeñaría e fabricación de maquinaria industrial e compoñentes a acelerar o seu proceso de transformación dixital, permitíndolles afrontar cunha sólida base tecnolóxica os novos retos do sector.

Axudamos as empresas do sector de enxeñaría, maquinaria e compoñentes a acelerar o seu proceso de transformación dixital, permitíndolles afrontar cunha sólida base tecnolóxica os novos retos do sector.

Seidor propón unha oferta de produtos e servizos para a industria de enxeñaría, maquinaria e compoñentes (IMC) baseada fundamentalmente en solucións SAP e reforzada con produtos e servizos de SIEMENS na área de deseño e enxeñaría.

As nosas solucións están enfocadas a axudar os clientes nos retos que hoxe en día presenta o sector e dotalos dunha plataforma estándar que soporte o seu crecemento e os seus procesos de mellora continua, aumentando a eficiencia na execución de procesos, optimizando a súa cadea de subministración, achegando máis e mellor información no ciclo de vida do produto, utilizando as ferramentas tecnolóxicas que permitirán mellorar o negocio.

ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes

Diseño e Ingeniería

Control y ejecución

Produción

Cadena de suministro

Posvenda

Finanzas

Drag and drop

Deseño e enxeñaría

Xestión de proxectos de desenvolvemento de produto
Integración ferramentas deseño CAD con SAP a través ECTR
Xestión do ciclo de vida do produto con SAP PLM

Control e execución

Xestión do proceso de oferta e traspaso a proxecto
Configurador de produto
Definición e estrutura do proxecto
Soporte a diferentes modelos de venda/fabricación

Produción

Planificación global das plantas e capacidades dos recursos a alto nivel
Fabricación e control de calidade
Mantemento dos activos

Cadea de subministración

Planificación da cadea de subministración interna e externa
Xestión de almacéns avanzada
Inventario específico por proxecto/cliente
Certificación de avance e comprometido a provedores

Posvenda

Xestión do servizo ao cliente e activos
Garantías e orzamentos
Xestión do Field-Service con aplicacións móbiles
Avisos (tíckets) e incidencias, categorización de síntomas e causas
Execución do servizo

Finanzas & Controlling

P&L por cada proxecto/pedido
Consolidación analítica e financeira
Xestión tesouraría, Cash-Flow proxectos
Xestión proxectos internacionais e multidivisa
Xestión de produtos financeiros

NUESTROS PARTNERS EN LA INDUSTRIA DE INGENIERÍA, MAQUINARIA Y COMPONENTES

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Caso de éxito - Group Rubí

RUBI es una empresa especialista en herramientas para el corte y colocación de cerámica, que consiguen gracias a la innovación de sus productos, la proximidad al usuario final y a un excelente servicio postventa.

Group Rubí
12 de outubro de 2021

Cómo el aprovisionamiento inteligente puede beneficiar a tu empresa

El aprovisionamiento se está convirtiendo en un elemento clave a la hora de tomar decisiones empresariales básicas, sobre todo en el departamento de finanzas y en el de fabricación de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque, actualmente, fomentar una cadena de suministro digital centrada en el cliente constituye una de las principales prioridades estratégicas.

SEIDOR
04 de novembro de 2021

SEIDOR ofrecerá Teamcenter de Siemens Digital Software, la solución PLM más utilizada

La alianza entre SEIDOR y Siemens permitirá acelerar la implantación de la solución Teamcenter en las empresas de España y fuera de ella.

SEIDOR

Contacta con SEIDOR