Seidor

INDUSTRIA

Mill Products

Forxamos unha sólida base na industria de produtos manufacturados para afrontar os retos de presente e futuro do sector grazas ao poder da tecnoloxía.

Desde SEIDOR, axudamos as empresas do sector Mill Products a acelerar o seu proceso de transformación dixital, permitíndolles afrontar cunha sólida base tecnolóxica os novos retos do sector. O sector comprende os subsectores forestal e madeira, materiais construción, metais, plástico, papel, cartón e packaging, téxtil e fabricación de mobiliario.

SEIDOR propón unha oferta de produtos e servizos para esta industria baseada en solucións SAP. As nosas solucións están enfocadas a axudar os clientes nos retos que hoxe en día propón o sector e dotalos dunha plataforma estándar que soporte o seu crecemento e os seus procesos de mellora continua, aumentando a eficiencia na execución de procesos, optimizando a súa cadea de subministración, achegando máis e mellor información no ciclo de vida do produto, utilizando as ferramentas tecnolóxicas que permitirán mellorar o negocio.

Retos do sector

conectividad

Integración dixital end-to-end, desde o deseño de produto ata a entrega a cliente.

Pluricelular

Xestión de diferentes unidades de medida e as súas transformacións en toda a cadea de aprovisionamento e fabricación, xestión de stocks e venda.

cadena

Planificación e optimización dos recursos produtivos e de toda a cadea de subministración.

modular

Adaptación das unidades de medida a cada lote de produción.

información

Especificación de características técnicas do produto para os diferentes subsectores

Optimización de procesos

Xestión do corte e “retallos”.

Mill products
Mill products
Mill products
Mill products
Mill products
Mill products

Finanzas

Proxecto de deseño

Contratos / Pedidos

Produción

Gestión de Calidad

Finanzas

Drag and drop

Finanzas e Controlling

P&L por familia/contrato/cliente
Control detallado de marxes e custos
Xestión de tesouraría
Control dos activos
Realización de orzamentos e reporting
Xestión de investimentos

Proxecto de deseño

Xestión de proxectos de novos produtos ou especificacións
Realización de mostras/prototipos
Xestión do ciclo de vida do produto

Contratos / Pedidos e planificación de demanda

Pedidos e programa de cliente
Confirmación de datas de entrega
Planificación da demanda e distribución
Integración con operadores e consignación
Tarificación segundo dimensións reais ou teóricas
Circuítos Make to stock, make to order e cut-to-size.
Facturación avanzada, call-off

Produción

Xestión da produción
Secuenciación e optimización da fabricación. SAP PP/DS
Control en planta, notificación e comunicación, OEE
Control de custos de produción
Mantemento dos activos

Cadea de subministración

Aprovisionamento estratéxico
Planificación da cadea de subministración interna e externa
Xestión de almacéns avanzada
Xestión do corte e retallos

Xestión de calidade

Control de calidade en entradas, produción, saídas.
Xestión de reclamacións
Homologación de provedores
Xestión calidades do produto
Avaliación de provedores

NUESTROS PARTNERS EN LA INDUSTRIA DE MILL PRODUCTS

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

02 de febreiro de 2021

¿Qué es un ERP? Sistema de planificación de recursos empresariales

¿Qué es un ERP? Te contamos todo lo que debes saber sobre el ERP: características, tipos, precios, etapas, funciones, etc.

PYME
SEIDOR
04 de novembro de 2021

SEIDOR ofrecerá Teamcenter de Siemens Digital Software, la solución PLM más utilizada

La alianza entre SEIDOR y Siemens permitirá acelerar la implantación de la solución Teamcenter en las empresas de España y fuera de ella.

SEIDOR
12 de outubro de 2021

Cómo el aprovisionamiento inteligente puede beneficiar a tu empresa

El aprovisionamiento se está convirtiendo en un elemento clave a la hora de tomar decisiones empresariales básicas, sobre todo en el departamento de finanzas y en el de fabricación de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque, actualmente, fomentar una cadena de suministro digital centrada en el cliente constituye una de las principales prioridades estratégicas.

SEIDOR

Contacta con SEIDOR