Seidor
sector inmobiliaria

INDUSTRIA

Promoción inmobiliaria

Creamos oportunidades para a construción e promoción inmobiliaria a través da tecnoloxía

A industria da promoción inmobiliaria avanza cara a unha era de maior complexidade nos proxectos, nos procesos e, polo tanto, no seu seguimento e control, que permita asegurar desde o inicio a viabilidade das promocións e evitar riscos que poñan en perigo a continuidade do negocio.

Desde SEIDOR pomos a tecnoloxía ao alcance dos profesionais para que se poidan concentrar naquelas tarefas que acheguen un maior valor, asegurando unha xestión integral do proxecto inmobiliario que conecte todas as áreas da empresa afectada, desde o estudo previo para lanzar a promoción, ata a súa execución, xestionando ademais toda a venda e/ou alugamento dos inmobles dispoñibles. e garantindo un control e un seguimento do proxecto inmobiliario en liña, elementos clave para a promotora do presente e do futuro.

Retos do sector

consultores

Maior complexidade de proxectos cunha man de obra con menor experiencia

cloud

Aumentar a produtividade da man de obra

Captación

Integración e colaboración con subcontratistas

clientes

Industrialización da promoción

Nuevas Tecnologías

Adopción de metodoloxías BIM

sostenible

Sostibilidade

ACREDITADO

Realidade aumentada e New Techs para novas experiencias de cliente

inmobiliaria
inmobiliaria
inmobiliaria
inmobiliaria
inmobiliaria

Proxectos

Personalización

Xestión

Venda

Xestión posvenda

Drag and drop

Proxectos inmobiliarios

Xeración e xestión das diferentes tipoloxías de inmobles, así como control de dispoñibilidades.
Xeración de inmobles valorados economicamente.
Busca dos inmobles dependendo de diferentes características.
Acceso á ficha dos inmobles.

Personalización

Xestión de entrega de chaves con rexistro de incidencias e venda de inmobles.
Monitor de vendas con xestión e control dos estados dos inmobles.
Integración entre finanzas e comercial.
Xestión da planificación de entrega.
Control de revisión do inmoble.
Xestión de incidencias de defectos.

Xestión de inmobles

Xestión da carteira de proxectos mediante fichas de estudo para avaliar a súa viabilidade.
Xestión sinxela de estudos mediante sinxelas fichas configurables.
Análise temporal e económica, proceso de aprobación e conversión en proxectos en firme.
Integración co proceso comercial.

Venda e alugamento dos inmobles

Posibilidade de personalización dos inmobles de acordo coas necesidades do cliente.
Introdución e xestión de calidades seleccionadas polos clientes.
Xestión e introdución de reformas.
Control de prazos de selección de opcións e reformas polos clientes.
Control e seguimento das personalizacións de cada un dos inmobles.
Impresión orzamentos valorados.

Xestión posvenda

Xestión de incidencias dos inmobles posvenda.
Xestión incidencias posvenda, con monitor de entrada de incidencias.
Xestión de oficios e impresión de partes de traballo para industriais.
Avaliación de satisfacción ao cliente.

OS NOSOS PARTNERS

SAP

Microsoft

IBM

adobe