Seidor

SEIDOR Products

SEIDOR Products

SEIDOR Products

Ideamos, desenvolvemos e implantamos produtos valéndonos da nosa capacidade tecnolóxica.

SEIDOR Products

Nun momento en que as organizacións necesitan, cada vez máis, solucións complexas e á medida, grazas á nosa experiencia multisectorial e aos nosos equipos de especialistas en tecnoloxías específicas, identificamos necesidades habituais no ecosistema tecnolóxico e desenvolvemos solucións que lles axudan a transformarse.

Ulises SGA by SEIDOR

Ulises é o noso sistema de xestión de almacéns (SXA) propio que se adapta ás necesidades do teu negocio ao longo da súa vida e que lle proporciona grandes vantaxes competitivas.

RTLS by SEIDOR

O Real Time Location Service (RTLS) de Seidor é o noso sistema de localización de activos en planta, que ofrece a posibilidade de localizar activos de xeito inmediato en instalacións multiplanta cunha precisión de 10 centímetros grazas á tecnoloxía de banda ultralarga.

Circulum by SEIDOR

Circulum é unha plataforma académica baseada en Blockchain, onde os certificados emitidos polas universidades poden ser consultados e compartidos polo alumnado e interactúanos nun medio de confianza sen a necesidade dun terceiro.

Simple Expense by SEIDOR

A solución empaquetada de SAP Concur para unha xestión de gastos óptima e coa mellor experiencia de usuario.

IBP Smart Planning by SEIDOR

IBP Smart Planning by SEIDOR é a solución cloud empaquetada que permite ás organizacións un proceso flexible de Demand Planning e Supply Planning, con simulacións en tempo real, e cunha interface de usuario altamente intuitiva vía MS Excel.

Precision Farming by SEIDOR

Con Precision Farming by SEIDOR axudámosche a evolucionar o teu modelo de negocio agrario, revisar a estratexia nos novos contextos, e despregar novos modelos de xestión gañando eficiencia e axilidade.

Virtual Assistant by SEIDOR

Virtual Assistant by SEIDOR dota de servizo en todo momento os clientes, en calquera canle e sen necesidade dun axente. Pode resolver dúbidas habituais, realizar accións, enviar notificacións, activar procesos automáticos e integrarse cos sistemas corporativos.

IoT Bricks by SEIDOR

IoT Bricks by SEIDOR é a nosa solución, configurable e actualizable, deseñada para cumprir cos requisitos de IoT e medrar co negocio.