Seidor

Sustentabilidade

Como actor influente no tecido empresarial, SEIDOR leva a cabo a súa actividade considerando aspectos esenciais para a vida, como son os dereitos humanos, o benestar das persoas, a igualdade de oportunidades, o medio natural e un escrupuloso respecto ás medidas de transparencia e boa praxe empresarial

rse

Durante anos, en SEIDOR establecemos obxectivos en materia de responsabilidade social empresarial que servisen para asegurar un futuro ás persoas e ao planeta en xeral. Adquirindo esta responsabilidade social, desde SEIDOR fomos un paso máis alá no ano 2014, adheríndonos ao Pacto Mundial das Nacións Unidas.

O Pacto Mundial das Nacións Unidas presenta un firme compromiso cos 10 principios que deben rexer as accións empresariais en todo o mundo para acadar os obxectivos finais das Nacións Unidas, baixo o nome Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Os 10 principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas englobámolos en 4 grandes ámbitos e son a base do noso documento: Dereitos humanos, Traballo, Medio natural e Xestión ética.

NOVAS

06 de outubro de 2021

A Esade e SEIDOR colaboran para impulsar o talento e a igualdade de oportunidades

A Esade e SEIDOR, fieis ao seu compromiso co desenvolvemento do talento e a xeración de oportunidades, asociáronse para a creación da Bolsa Seidor.

SEIDOR
01 de outubro de 2021

SEIDOR crea SEIDOR Academy para formar y fidelizar al talento joven

SEIDOR proporcionará al talento joven una formación retribuida y altamente especializada en soluciones en el ámbito ERP, Customer Experience, ciberseguridad, cloud y nuevas tecnologías como IoT e IA de los fabricantes SAP, Microsoft, IBM y otros.

SEIDOR

DOCUMENTOS

Pacto mundial

Recoñécese o compromiso de SEIDOR cos 10 principios do Pacto Mundial nas áreas de Dereitos humanos, Normas laborais, Medio natural e Loita contra a corrupción.

Política e código de conduta empresarial

Estándar de conduta que SEIDOR aplica en toda a súa actividade empresarial e o comportamento e a actuación de cada un dos colaboradores, empregados e directivos de SEIDOR.

SEIDOR Estado de información non financeira

Co presente informe, SEIDOR dá resposta aos requirimentos da Lei 11/2018 en materia de información non financeira e diversidade.