Seidor

24 de maig de 2023

De quina manera els bots i les interfícies conversacionals estan canviant la manera com utilitzem tecnologia

Avui dia, la tecnologia ha avançat fins a tal punt que ens permet interactuar amb els sistemes i dispositius de noves maneres i més intuïtives. Els bots i les interfícies conversacionals en són un bon exemple, d'aquesta evolució. Aquests sistemes permeten que els usuaris es puguin comunicar amb dispositius, programes i aplicacions a través de converses naturals, en comptes d'haver d'interactuar amb interfícies gràfiques o teclats.

En aquest article, explorarem què són els bots i les interfícies conversacionals, com funcionen, les seves diferències i proporcionarem exemples del seu ús en diferents àmbits. També parlarem sobre les tendències i el futur d'aquests sistemes i com estan transformant la manera com interactuem amb la tecnologia.

De quina manera els bots i les interfícies conversacionals estan canviant la manera com utilitzem tecnologia

Els bots i les interfícies conversacionals estan canviant la manera com interactuem amb la tecnologia i estan transformant la manera com les empreses i les organitzacions es comuniquen amb els seus clients en proporcionar una experiència d'usuari més còmoda, eficient i personalitzada, fent la tecnologia més accessible per a una varietat d'usuaris.

Aquests sistemes poden ser utilitzats en múltiples àmbits, com ara l'atenció al client, el comerç electrònic, la banca i l'atenció sanitària.


Bots Què són?

Els bots o assistents virtuals són programes informàtics dissenyats per simular una conversa amb éssers humans a través d'interfícies de missatgeria, com ara Facebook Messenger, WhatsApp, Slack. Aquests programes utilitzen intel·ligència artificial i processament de llenguatge natural per comprendre el llenguatge humà i proporcionar respostes automàtiques a les preguntes o sol·licituds dels usuaris.

Els bots es poden programar per fer diverses tasques, des de respondre preguntes simples i proporcionar informació bàsica, fins a ajudar a la realització de compres en línia, proporcionar assistència tècnica i programar cites. A més a més, els bots es poden integrar en aplicacions i llocs web per oferir una experiència més interactiva i personalitzada als usuaris. També poden ajudar les empreses a recopilar informació valuosa sobre els clients, la qual cosa pot ajudar a millorar els productes i serveis que s'ofereixen.

Com funcionen?
Els bots funcionen mitjançant la utilització de tècniques de processament de llenguatge natural i intel·ligència artificial per processar i entendre el llenguatge natural dels usuaris, identificar la seva intenció, cercar respostes adequades a la seva base de coneixements i generar una resposta amb llenguatge natural que s'ajusti a la intenció de l'usuari.

El procés de funcionament d'un bot pot variar segons la seva complexitat i el seu objectiu específic, però generalment inclou els passos següents:

 • Recepció del missatge: es rep el missatge de l'usuari a través d'una interfície de missatgeria com ara Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, entre d'altres.
 • Processament del llenguatge natural: s'utilitzen tècniques de processament del llenguatge natural per comprendre el missatge de l'usuari. Això inclou la identificació de l'idioma, l'anàlisi de la gramàtica i el significat del missatge.
 • Anàlisi de la intenció: s'identifica la intenció amagada darrere del missatge de l'usuari; és a dir, allò que l'usuari està intentant dir o fer. Això s'aconsegueix mitjançant la identificació de paraules clau i l'anàlisi de l'estructura del missatge.
 • Cerca de respostes: cerca una resposta adequada a la seva base de coneixements. Això pot incloure informació sobre productes, serveis, polítiques empresarials, entre d'altres.
 • Generació de respostes: es genera una resposta amb llenguatge natural que s'ajusti a la intenció de l'usuari i es proporciona la informació sol·licitada. La resposta pot ser una resposta predefinida o una resposta personalitzada basada en la informació que el bot ha recopilat sobre l'usuari.
 • Enviament de la resposta: s'envia la resposta a l'usuari a través de la interfície de missatgeria.

Exemples de bots
En aquest interessant article pots trobar diversos exemples aplicats. Et recomano que hi facis un cop d'ull.

Interfícies conversacionals Què són?

Les interfícies conversacionals són una mena d'interfície d'usuari que permet que els usuaris puguininteractuar amb un sistema informàtic utilitzant llenguatge natural. En comptes de fer clic a uns botons o navegar a través de menús, els usuaris poden fer servir comandaments de veu o de text per comunicar-se amb el sistema.

Les interfícies conversacionals es poden trobar en diversos dispositius, com ara telèfons intel·ligents, altaveus intel·ligents, rellotges intel·ligents i automòbils connectats. A més a més, s'usen en diverses aplicacions, com ara en l'atenció al client, l'educació, el comerç electrònic i la salut.

Com funcionen?
Les interfícies conversacionals utilitzen tecnologies de processament de llenguatge natural per comprendre el llenguatge humà i generar respostes adequades. Aquestes tecnologies permeten que les interfícies conversacionals reconeguin i comprenguin la intenció de l'usuari, i també el context en què es fa la interacció. A més a més, algunes interfícies conversacionals fan servir sistemes d'aprenentatge automàtic per millorar la seva capacitat de comprensió i resposta, i d'altres poden interactuar amb múltiples usuaris alhora.

Exemples d'interfícies conversacionals
Hi ha diversos exemples d'interfícies, que van des dels assistents virtuals personals fins als sistemes de veu de les llars intel·ligents. Tot seguit, se'n presenten alguns exemples destacats:

 • Assistent virtual personal: els assistents virtuals personals com ara Siri d'Apple, Google Assistant i Amazon Alexa són exemples ben coneguts d'interfícies conversacionals avançades. Aquests assistents poden fer tasques com ara respondre preguntes, fer trucades telefòniques, establir recordatoris, enviar missatges de text i reproduir música, tot a través de comandaments de veu.
 • Sistemes de veu de les llars intel·ligents: els sistemes de veu de les llars intel·ligents, com ara l'Amazon Echo i el Google Home, són dispositius que utilitzen interfícies conversacionals per controlar els sistemes domèstics i fer tasques quotidianes. Els usuaris poden utilitzar comandaments de veu per encendre i apagar els llums, ajustar la temperatura, reproduir música i obtenir informació.
 • Assistents virtuals metges: els assistents virtuals mèdics són interfícies conversacionals dissenyades per ajudar els pacients amb problemes de salut. Aquests assistents poden oferir informació sobre malalties, proporcionar recomanacions de tractament i programar cites mèdiques. Un exemple d'assistent virtual mèdic és el de l'aplicació de salut Ada.

Diferències entre bots i interfícies conversacionals

Encara que de vegades s'usen indistintament, hi ha algunes diferències importants entre els bots i les interfícies conversacionals. Tot seguit, se'n detallen algunes de les principals diferències:

 • Naturalesa de la interacció: un bot és un programa de computadora dissenyat per simular una conversa humana, mentre que una interfície conversacional és una interfície d'usuari que permet la interacció mitjançant la conversa.
 • Funcionalitat: un bot és un tipus específic d'interfície conversacional que està dissenyat per dur a terme tasques específiques de manera autònoma, com ara respondre preguntes, fer reserves, proporcionar recomanacions, entre d'altres. D'altra banda, una interfície conversacional pot ser una plataforma més àmplia per a la interacció amb l'usuari i pot incloure múltiples bots.
 • Complexitat: els bots són generalment menys complexos que les interfícies conversacionals, ja que estan dissenyats per fer tasques específiques. Les interfícies conversacionals poden ser més complexes i estar dissenyades per a múltiples propòsits.
 • Tecnologia: ambdós utilitzen tecnologies de processament de llenguatge natural i aprenentatge automàtic per interpretar el llenguatge humà. Tanmateix, els bots acostumen a ser més simples i a utilitzar tècniques de processament de llenguatge natural més bàsiques.
 • Interacció: els bots solen ser més limitats pel que fa a la manera com interactuen amb els usuaris. Normalment, els usuaris interactuen amb els bots a través d'una interfície de text o de veu, mentre que les interfícies conversacionals poden incloure altres tipus d'interacció, com ara imatges, vídeos, gràfics, etc.

Per què són importants els bots i les interfícies conversacionals?

Els bots i les interfícies conversacionals estan canviant la manera com utilitzem la tecnologia a causa de diverses raons, entre les quals s'inclouen:

 • Millores en l'experiència de l'usuari: ofereixen una experiència d'usuari més intuïtiva i natural que altres mètodes d'interacció amb la tecnologia. Els usuaris poden interactuar amb aquestes eines de manera més conversacional, en comptes d'haver de navegar per menús i opcions predefinides.
 • Automatització de tasques: poden fer tasques de manera autònoma i sense la necessitat d'intervenció humana. Això pot estalviar temps i millorar l'eficiència. Per exemple, dins el món de les vendes i del màrqueting empresarial, es poden automatitzar els processos de vendes i màrqueting, com ara la gestió de leads, la segmentació d'audiències i la personalització de l'experiència de l'usuari.
 • Personalització: poden personalitzar l'experiència de l'usuari, proporcionant respostes i recomanacions basades en les preferències individuals de l'usuari.
 • Accessibilitat: poden fer que la tecnologia sigui més accessible per a persones amb discapacitats físiques o visuals, ja que no es requereix una interfície gràfica per interactuar amb ells.
 • Avenços en la intel·ligència artificial: ambdues tecnologies estan impulsades per la intel·ligència artificial, la qual cosa els permet comprendre els missatges i les sol·licituds dels usuaris i respondre-hi de manera més efectiva. A mesura que la intel·ligència artificial continua millorant, és probable que els bots i les interfícies conversacionals es tornin encara més sofisticats i eficaços.

Si fem una separació entre usuaris i el món empresarial, els bots i les interfícies conversacionals ens permeten:

Per als usuaris:

 • Disponibilitat 24/7: estan disponibles sempre, la qual cosa significa que els usuaris poden obtenir ajuda o informació en qualsevol moment, sense importar l'hora del dia o la ubicació.
 • Respostes ràpides: poden proporcionar respostes instantànies a les preguntes dels usuaris, cosa que pot estalviar-los temps i evitar-los la frustració d'haver d'esperar en línia per parlar amb un agent de servei al client.
 • Comoditat: permeten interactuar als usuaris amb una empresa a través d'una plataforma amb què ja estan familiaritzats, com ara Facebook Messenger o WhatsApp, cosa que fa que la comunicació sigui més còmoda i accessible.

Per a les empreses:

 • Estalvi de costos: poden reduir els costos d'atenció al client en automatitzar les respostes a preguntes comunes i permetre que els agents de servei al client se centrin en problemes més complexos.
 • Millora de l'eficiència: poden processar diverses sol·licituds dels clients alhora, fet que augmenta l'eficiència i la productivitat.
 • Anàlisi de dades: poden recopilar i analitzar dades dels clients, com ara les preguntes freqüents, els problemes comuns i les interaccions amb la marca, la qual cosa pot ajudar les empreses a identificar àrees de millora i optimitzar l'experiència del client.
 • Millora de la satisfacció del client: poden millorar la satisfacció del client en proporcionar respostes ràpides i personalitzades a les preguntes dels usuaris, cosa que pot dur a una major lleialtat del client i una millor reputació de la marca.

Tendències i el futur

S'espera que els bots i les interfícies conversacionals continuïn evolucionant i expandint-se a una varietat d'indústries i aplicacions, cosa que millorarà l'eficiència i l'experiència de l'usuari. Vet aquí algunes tendències que s'espera que defineixin el futur dels bots i de les interfícies conversacionals:

 • Augment de la personalització: Les empreses estan treballant per crear bots i interfícies conversacionals més personalitzats i adaptats a les necessitats específiques dels usuaris. Amb l'ús de tècniques d'aprenentatge automàtic i processament del llenguatge natural es podran entendre millor els requisits de l'usuari i es podran oferir respostes més específiques i útils, la qual cosa ajudarà a reduir la fricció en l'experiència de l'usuari i a millorar la satisfacció del client.
 • Integració de bots i assistents de veu: Els bots i els assistents de veu estan convergint en una única plataforma de conversa que ofereix la capacitat d'interactuar amb dispositius IoT, cases intel·ligents i altres sistemes connectats. La integració de bots i assistents de veu crearà una experiència de conversa més fluida i natural.
 • Millor adopció en l'atenció mèdica: Els bots i les interfícies conversacionals estan guanyant terreny en l'atenció mèdica i ja permeten que els pacients puguin interactuar amb proveïdors d'atenció mèdica i rebre informació de salut en temps real. També poden ajudar a reduir el cost de l'atenció mèdica en permetre que els pacients accedeixin a l'atenció bàsica i rutinària sense haver de visitar un metge en persona.
 • Automatització de tasques més complexes: A mesura que la tecnologia continua millorant, s'espera que els bots i les interfícies conversacionals siguin capaços d'automatitzar tasques més complexes i sofisticades, com ara la resolució de problemes complexos d'enginyeria o l'administració de projectes empresarials.

Conclusió

Els bots i les interfícies conversacionals han canviat la manera com interactuem amb la tecnologia, millorant la comunicació, la comoditat, l'eficiència i la personalització. Aquestes tecnologies estan transformant la manera com les empreses interactuen amb els seus clients i estan millorant l'experiència general de l'usuari. El món sencer es comunica mitjançant missatgeria instantània i el futur d'ambdues tecnologies és prometedor. Hom espera que continuï creixent i millorant en els pròxims anys.

Descobreix com SEIDOR pot ajudar-te a integrar interfícies conversacionals que millorin els diversos departaments de la teva empresa. Estarem encantats de donar-te un cop de mà.