Seidor
Bosque SEIDOR

Sostenibilitat

Com a actor influent en el teixit empresarial, SEIDOR duu a terme la seva activitat tenint en compte aspectes essencials per a la vida, com són els drets humans, el benestar de les persones, la igualtat d'oportunitats, el medi ambient i un respecte escrupolós a les mesures de transparència i bona praxi empresarial

Sostenibilitat

Com a actor influent en el teixit empresarial, SEIDOR duu a terme la seva activitat tenint en compte aspectes essencials per a la vida, com són els drets humans, el benestar de les persones, la igualtat d'oportunitats, el medi ambient i un respecte escrupolós a les mesures de transparència i bona praxi empresarial

rse

Durant anys, a SEIDOR hem establert objectius en matèria de Responsabilitat Social Empresarial que servissin per assegurar un futur a les persones i el planeta en general. Adquirint aquesta responsabilitat social, des de SEIDOR vam anar més enllà l'any 2014 adherint-nos al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

El Pacte Mundial de les Nacions Unides presenta un ferm compromís amb els 10 principis que han de regir les accions empresarials a tot el món per assolir els objectius finals de les Nacions Unides, amb el nom d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els 10 Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides els englobem en 4 grans àmbits en el nostre document i són la base del nostre document: Drets Humans, Treball, Medi Ambient i Gestió Ètica.

Estat d'informació no financera

Estat d'informació no financera

Amb aquest Informe, des de SEIDOR donem resposta als requisits de la Llei 11/2018 en matèria d'informació no financera i diversitat.

NOTÍCIES

09 de març de 2023

La tecnologia, clau per ser sostenibles

Des que l'ONU va establir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), les societats i les empreses tenen en la seva agenda la sostenibilitat com una de les prioritats.

SEIDOR
13 de gener de 2023

SEIDOR participa en el projecte Carboni Zero per reduir la petjada de carboni del sector de la distribució i la producció alimentària

SEIDOR és partner tecnològic de la iniciativa impulsada pel Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), de la Cambra de Comerç de Barcelona, per reduir la petjada de carboni mitjançant tecnologia blockchain.

SEIDOR
24 de març de 2023

SEIDOR i IBM impulsen la transformació digital del Port de Barcelona

La consultora tecnològica SEIDOR participa en la reforma de l'actual plataforma digital de la infraestructura per agilitzar i automatitzar els processos d'intercanvi d'informació entre els actors de la comunitat portuària.

SEIDOR
bosque seidor

Projecte Bosc SEIDOR

Per dur a terme una iniciativa que fomenti la sostenibilitat amb els nostres clients, establim un acord a través del qual SEIDOR ens comprometem a plantar un arbre per cada contracte nou que se signi amb clients, per avançar així la nostra compensació de la petjada de carboni i conscienciar el nostre sector.

DOCUMENTS i CERTIFICACIONS

Pacte per la Ciberseguretat Sostenible

La certificació Pacte per la Ciberseguretat Sostenible de SEIDOR garanteix la protecció de dades i actius digitals, promocionant la sostenibilitat en un món interconnectat.

NET Zero

A SEIDOR ens comprometem a plantar un arbre per cada contracte nou que se signi amb clients, per avançar així la nostra compensació de la petjada de carboni i conscienciar el nostre sector.

Pacte Mundial

Es reconeix el compromís de SEIDOR amb els 10 Principis del Pacte Mundial en les àrees de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció.

Empowering Women's Talent

Des de SEIDOR, ens esforcem per potenciar i desenvolupar el talent femení, per això, ens hem adherit al programa Empowering Women's Talent.

Política i codi de conducta empresarial

Estàndard de conducta que SEIDOR aplica a tota la seva activitat empresarial i al comportament i l'actuació de cadascun dels col·laboradors, empleats i directius de SEIDOR.

Diversity Leading Company

Per a SEIDOR, la diversitat és un valor fonamental que impulsa la nostra cultura empresarial i ens permet obtenir perspectives úniques, ajudant-nos a créixer com a individus i com a equip. Això també.