Seidor
OpenAI

07 de juny de 2023

Integrant ChatGPT en sistemes conversacionals corporatius

La intel·ligència artificial (IA) i l'aprenentatge automàtic (AA) estan transformant la manera en què les empreses interactuen amb els seus clients i empleats. ChatGPT és una de les solucions més interessants per a les empreses que volen integrar una tecnologia de processament del llenguatge natural d'última generació en els seus sistemes conversacionals corporatius.

La intel·ligència artificial (IA) i l'aprenentatge automàtic (AA) estan transformant la manera en què les empreses interactuen amb els seus clients i empleats. Els sistemes conversacionals, com els bots de conversa i els assistents virtuals, s'han convertit en una eina cada vegada més popular per millorar l'experiència de l'usuari i automatitzar les interaccions.

Algunes companyies, com El Corte Inglés, IKEA, H&M, Alain Afflelou, Booking, PIZZA Hut, Uber, Sephora..., ofereixen de fa anys un servei d'atenció al client 24/7 de primer nivell, amb assistents virtuals que ajuden amb les compres i solucionen els dubtes més freqüents. Tanmateix, la majoria d'aquests assistents, que indubtablement proporcionen nombrosos avantatges, es limiten a respondre preguntes d'un domini conegut i proporcionen una interacció una mica artificial. A SEIDOR també hem creat diversos assistents d'aquesta mena, com Jetairlines o Queda con Zuri.

En aquest context, ChatGPT es presenta com una solució molt interessant per a les empreses que volen integrar una tecnologia de processament del llenguatge natural (NLP) d'última generació en els seus sistemes conversacionals. Amb la capacitat d'entendre i generar llenguatge natural, ChatGPT pot ajudar a millorar significativament la qualitat de les interaccions i l'experiència de l'usuari, ja que les seves respostes poden englobar múltiples dominis i ser, en molts casos, gairebé indistingibles d'una interacció humana.

Per integrar ChatGPT en sistemes conversacionals corporatius, és important definir bé els objectius i l'abast de la integració: Es pretén millorar la qualitat de les respostes del bot de conversa? Es vol permetre que l'assistent virtual entengui millor el llenguatge natural? Es vol augmentar l'eficiència del sistema en general?

També s'han de preparar les dades, que han de ser rellevants i representatives del domini en què operarà el sistema, i entrenar el model, cosa que requerirà temps i recursos significatius.

Un cop implementada la integració, és important monitorar el rendiment del sistema, fer-ne un seguiment i mantenir-lo, així com fer-hi millores contínues i correccions, incorporar-hi noves fonts de dades i millorar la precisió del model.

La integració del motor de llenguatge de xat GPT es fa a través del programa OpenAI API.

Open AI API

OpenAI ofereix accés al seu API de llenguatge natural GPT a través del seu programa OpenAI API. Amb aquest, les empreses i els desenvolupadors poden utilitzar aquesta API per integrar la capacitat de processament de llenguatge natural en les seves pròpies aplicacions i serveis.

L'API d'OpenAI es pot aplicar virtualment a qualsevol tasca que impliqui entendre o generar llenguatge natural, codi o imatges. Ofereix diferents models, adequats per a diferents tasques, així com la capacitat d'ajustar els teus propis models personalitzats. Aquests models es poden utilitzar per a tot, des de la generació de contingut fins a la cerca semàntica i la classificació.

Alguns dels models més utilitzats són:

  1. GPT-3: És un dels models més potents i avançats de l'API d'OpenAI, que pot generar text coherent i comprensible d'alta qualitat per a una àmplia gamma de tasques.
  2. GPT-2: És un model anterior a GPT-3, que també és molt poderós per generar text, tot i que és menys avançat que GPT-3.
  3. BERT: És un model d'aprenentatge profund que s'enfoca en la comprensió dels significats i les relacions de les paraules en un text. És especialment adequat per a tasques com la classificació de text i l'extracció d'informació.
  4. DALL-E: És un model que genera imatges a partir de descripcions de text. Pot crear imatges realistes i detallades d'objectes i escenes que mai no han existit.
  5. CLIP: És un model open source que pot entendre tant les paraules com les imatges, cosa que el fa adequat per a tasques com la classificació d'imatges i la cerca d'imatges per paraula clau.

L'accés a l'API d'OpenAI està disponible mitjançant un pla de subscripció de pagament, que varia segons el nivell d'ús, el model escollit i la quantitat de sol·licituds d'API.

Exemples d'integració

Alguns exemples d'integració de l'API d'OpenAI que es poden trobar en línia són:

  • Hugging Face: Hugging Face és una plataforma de desenvolupament d'intel·ligència artificial que ofereix accés a diverses API de llenguatge natural, inclosa l'API d'OpenAI. El seu lloc web ofereix una varietat d'exemples de codi per utilitzar l'API d'OpenAI en diferents aplicacions, inclosos bots de conversa, generació de text i imatges, anàlisi de sentiments i molt més.
  • GPT-3 Playground: El GPT-3 Playground és una eina en línia que utilitza l'API d'OpenAI per generar text basat en entrades d'usuari. Els usuaris poden introduir una paraula o frase i veure com GPT-3 genera un text continu basat en aquesta entrada.
  • OpenAI API Samples: El lloc web d'OpenAI ofereix una secció de mostres d'API que proporciona exemples de codi en diversos llenguatges de programació per utilitzar amb l'API d'OpenAI. Les mostres inclouen exemples de bots de conversa, compleció de text i traducció d'idiomes.

Conclusió

La intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic són eines que et poden ajudar a automatitzar molts dels processos més costosos del teu negoci, com per exemple la interacció amb els teus clients. Integrar ChatGPT en sistemes corporatius requereix coneixements tècnics avançats en programació i processament de llenguatge natural; si tens previst un projecte d'aquestes característiques i vols l'assessorament i les garanties de treballar amb un equip professional, no dubtis a contactar amb nosaltres.