Seidor
Sostenibilidad

18 d’octubre de 2022

La sostenibilitat a les licitacions amb l'Administració pública

L'any 2000 s'iniciava un procés mitjançant el Pacte Mundial de les Nacions Unides amb l'objectiu d'aconseguir que les empreses i les organitzacions alineïn les seves estratègies i operacions amb deu principis universals sobre drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Així mateix, més tard, el 2015, amb l'Agenda 2030 i l'Acord de París, es van definir unes bases i uns objectius enfocats cap a la integració de l'evolució humana amb el manteniment del planeta per garantir-ne la supervivència a les generacions futures.

Quin paper tenen les empreses, l'Administració i el tercer sector en el desenvolupament sostenible?

Iniciem un procés de canvi en què s'ha fet evident la necessitat d'actuar per mitigar l'impacte negatiu que hem generat en el nostre ecosistema a partir de la revolució industrial cap al 1800 i de la gran acceleració del 1950, i amb afectació tant des d'un punt de vista ambiental com social. L'Administració, les empreses i el tercer sector (organitzacions sense ànim de lucre) són els dinamitzadors clau per aconseguir els canvis necessaris per dur a terme aquesta mitigació i influir els governs, les companyies i la societat.

Per fer-ho, és imprescindible potenciar el diàleg i fer una acció corresponsable entre tots, que sigui col·laborativa, coordinada i basada en l'aliança d'aquests tres actors. Es tracta de difondre, sensibilitzar, educar i, finalment, exigir per poder anar avançant al ritme necessari en aquest nou model relacional amb l'ecosistema.

Factors clau de la sostenibilitat a la contractació pública

Les Administracions públiques, com a representants dels Estats, tenen un rol primordial per garantir les bases per desenvolupar uns models de relació basats tant en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es fixen en els tres eixos (el social, l'ambiental i l'econòmic) com en la reducció del canvi climàtic i els gasos amb efecte d'hivernacle (GEI). Qüestions que ens porten a replantejar-nos les maneres d'evolucionar com a humanitat i, en especial, el consum de recursos.

A aquest respecte, les licitacions són l'eina a través de la qual l'Administració defineix i estableix aquests nous models relacionals, i és a partir d'aquestes que podem contribuir a aconseguir que aquests models amb empreses i ciutadania contribueixin a un ecosistema més sostenible i social. Per això, en la contractació pública hi ha factors clau de la sostenibilitat que s'incorporen a les licitacions a través dels criteris de valoració que permeten, de manera objectiva, fer-ne evidents el compliment i consecució.

Aquestes clàusules solen tenir o bé un impacte social o bé un impacte ambiental, i afavoreixen que es valorin positivament, i sempre de forma objectiva, les empreses o entitats que garanteixen el compliment dels paràmetres que s'hi estableixen o, fins i tot, que facin propostes innovadores, però concretes, d'elements sobre els quals actuar en la confecció i prestació del servei. Uns quants exemples dels elements que actualment conformen els criteris de sostenibilitat de les licitacions són:

  • El compliment de les normes UNE ISO9000, ISO14000 i les OSHAS18001.
  • La disponibilitat dels plans d'igualtat, accions de contractació per fomentar la reducció de la bretxa digital, la definició d'un percentatge de llocs de treball de nova creació per assegurar les oportunitats laborals per a la societat, l'existència d'un percentatge de llocs de treball que garanteixin la incorporació de persones amb discapacitat funcional, llistar mesures per potenciar les pimes, la innovació sostenible, etc.
  • Reduir el consum energètic en determinats productes, certificar l'ús de substàncies no restringides en els equips, evidenciar el consum d'energia renovable, eliminar el paper, reciclar els materials, que els components dels equips es puguin reparar, mesurar i optimitzar l'impacte de la petjada de carboni, etc.

Beneficis per a l'empresa, l'Administració i la ciutadania

Tot això facilita que l'Administració promogui integrar la sostenibilitat dins de la seva pròpia estratègia i la de les companyies amb què interactua, i que faciliti una aportació de valor sostenible a l'ecosistema, en arribar-se a generar una sèrie de beneficis tant per a l'Administració com per al ciutadà i la mateixa empresa; és per això que ja comencen a haver-hi productes ecoinnovadors que fan més fàcil un impacte positiu per al medi ambient i per a la societat i que garanteixen un creixement econòmic sostenible, així com una sostenibilitat social i mediambiental.

En el sector tecnològic, hi ha dos exemples molt clars dels beneficis: d'una banda, totes les noves oportunitats de negoci que estan apareixent al voltant de les energies renovables i l'energia blava, entre d'altres, cosa que genera nous models de productes sostenibles a causa de l'ecoinnovació i que repercuteixen a minimitzar l'impacte sobre el medi ambient. Alguns poden ser els aerogeneradors sense aspes o les noves maneres de refrigeració de CPD que s'estan avaluant.

I, d'altra banda, hi ha la generació de nou talent basat en la construcció d'aliances entre l'Administració, l'empresa i el tercer sector, en el qual, mitjançant la col·laboració, es formen persones en situació de vulnerabilitat per incorporar-les al mercat laboral en els àmbits en què hi ha necessitat de talent. Es facilita que estudiants amb pocs recursos continuïn amb els seus estudis (en especial, en l'àmbit tecnològic i digital i adreçat a les dones), es fomenta el teletreball per incentivar la conciliació familiar, es defineixen ràtios en plantilles per reduir la bretxa de gènere…

En aquesta direcció, a SEIDOR col·laborem amb diverses entitats, com ara el Cercle Tecnològic, en el seu programa Apadrina TIC de beques i mentoratge en TIC per a alumnat en situació de vulnerabilitat; el programa Empowering Women's Talent d'Equips i Talent, per impulsar l'empoderament de la dona i el desenvolupament del talent femení, o el programa Beca SEIDOR per a alumnes que cursin un màster de la Facultat d'Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Descobreix més sobre SEIDOR en SOSTENIBILITAT

Potser et pot interessar…

06 d’octubre de 2022

La tecnologia només té sentit quan les persones la utilitzen per evolucionar

La tecnologia està estretament vinculada a l'evolució de l'ésser humà i només té sentit quan les persones la utilitzen per assolir un determinat objectiu.

Iván González Seidor
Iván González
Director de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad en SEIDOR