Seidor
Payroll

30 de maig de 2023

Estem preparant el nou lloc de treball per acollir la generació Z?

La generació Z és la més nova al món laboral i, segons Business Insider, el 2026 superarà els millennials com la generació més nombrosa, i representarà més del 27% de la població activa.

La generació Z és la més nova al món laboral i, segons Business Insider, el 2026 superarà els millennials com la generació més nombrosa, i representarà més del 27% de la població activa.

Això és només el principi, perquè en pocs anys, la generació Z serà predominant a l'entorn laboral de tot el món. Nascuts entre el 1997 i principis de 2010, els membres de més edat d'aquest grup generacional tenen 26 anys. Tots pertanyen a una generació que enfoca les coses de manera diferent.

Treball presencial o remot? No hi ha tria possible; la solució ha de ser híbrida, sempre que el sector d'activitat en què operin ho permeti.

Després de l'expansió accelerada del treball remot arran de la pandèmia, s'està tornant al treball presencial a gairebé totes les organitzacions. I, a més, a vegades, fins i tot de manera obligatòria. Ara bé… Què en pensa la nova generació Z?

Segons un estudi que va dur a terme Kantar a principis d'aquest any, d'entre més de 10.000 empleats pertanyents a diversos països, entre els quals hi ha Espanya, resulta que un 79% dels pertanyents a la generació Z acceptaria treballar totalment en remot, xifra que descendeix al 66% quan es tracta de treballar 100% presencial. No s'hi oposen, però la preferència cap a la modalitat remota és més gran.

Segons aquests experts en recerca qualitativa, a Espanya, el repartiment de treball remot i al lloc es reparteix d'aquesta manera: 25% remot, 48% híbrid i 27% al lloc. El model híbrid és el de més implantació. Aquest mateix estudi ens indica que el 70% dels treballadors està d'acord amb la idea que el treball híbrid genera més aspectes positius, i només un 4% reconeix que aquesta modalitat laboral genera més aspectes negatius. Els aspectes positius són la facilitat per conciliar la vida professional amb la personal, la reducció dels desplaçaments i la millora de la salut mental. I què podríem considerar com a factors negatius? Cal mencionar les distraccions a casa, la dificultat per completar tasques sense reunions presencials, la falta de contacte amb els companys de feina o la dificultat de separar la feina del temps personal.

Una generació diferent amb un segell comú: natius digitals

Les principals idiosincràsies de la generació Z no s'assemblen a res del que hem vist en els grups anteriors. Els GenZ són genis de la tecnologia, nascuts i criats íntegrament en un entorn accelerat i centrat en internet. Aquestes són algunes de les peculiaritats de la generació Z, que fan que sigui un grup que necessiti enfocaments diferenciats a l'hora de gestionar-lo. Com que són natius digitals, esperen que el lloc de treball modern estigui ple d'eines col·laboratives digitals. Tornant a l'estudi de Kantar, només un 30% de la generació Z considera més fàcil la col·laboració en persona. Tendeixen a ser pragmàtics a l'hora d'enfocar les seves carreres professionals i la seva educació. El 40% dels treballadors de la generació Z vol que es presti més atenció al creixement professional en entorns híbrids, davant del 27% dels de la generació dels denominats “boomers” (els nascuts entre el 1946 i el 1964).

Per això, les empreses han d'explorar la mentalitat i les habilitats que aporta aquesta generació. És hora d'ajustar les pràctiques habituals de l'oficina, així com la formació i el creixement personal, per treure el màxim partit de la nova generació.

Com atreure, comprometre i retenir els millors talents d'aquesta generació?

La solució rau en la concepció d'un espai de treball modern, capaç, precisament, d'influir en el benestar, en el sentiment de pertinença i en la flexibilitat laboral.

Perquè la generació Z cerca empreses que adoptin un enfocament tecnològic de l'experiència de l'empleat. Des de la fase de reclutament de candidats, passant per l'onboarding i el reforç diari de les capacitats de productivitat i col·laboració, fins a la mobilitat i flexibilitat al lloc de treball. Parlem de l'employee experience (EX), quan, a moltes organitzacions, gairebé només es para atenció a la customer experience. I, què passa amb l'experiència de l'empleat? Es tracta d'un conjunt d'aspectes que inclou experiències i interaccions, l'enfocament del qual s'ha d'impulsar des de la Direcció de les empreses, i que implica, necessàriament, tant el departament de Recursos Humans com el d'IT. Et recomano la lectura d'un article recent en què expliquem el concepte d'employee experience i aprofundim en els seus factors clau per a la seva influència positiva a les corporacions.

A de SEIDOR, precisament, posem a disposició de les organitzacions l'impuls de l'EX amb els nostres serveis de consultoria. Amb projectes totalment centrats en productivitat, col·laboració, flexibilitat, mobilitat… I també seguretat.

El jove talent és un bé molt preuat. Lamentablement, també és força escàs, i la tecnologia ens pot ajudar.