Seidor
dos personas dándose la mano

16 de març de 2023

Principals causes de la falta del talent TIC

És igual el país en què es miri: el mercat laboral demana més professionals del sector tecnològic dels que hi ha. Per fer-nos una idea de la magnitud del problema, n'hi ha prou amb dir que, d'aquí a tres anys, el mercat necessitarà, només del sector de la dada i la intel·ligència artificial, 90.000 professionals, segons un informe elaborat per IndesIA.

És més, com més moderna és la tecnologia de què parlem, més manca de talent hi ha, cosa que dificulta l'adopció d'aquestes eines emergents, segons Gartner. Tant és així, que les empreses creuen que l'escassetat de talent és l'obstacle més gran que s'interposa en el camí del 64% de les noves tecnologies que els agradaria adoptar.

L'enquesta de Gartner també mostra que entre les àrees tecnològiques afectades per l'escassetat de talent de TI es troben els serveis d'infraestructura i plataformes informàtiques, la xarxa, la seguretat, el lloc de treball digital, l'automatització de TI, l'emmagatzematge i els sistemes de bases de dades. Els executius de TI van citar la disponibilitat de talent com el principal factor de risc d'adopció per a la majoria de les tecnologies d'automatització de TI (75%) i gairebé la meitat de les tecnologies de lloc de treball digital (41%).

És un clar exemple de la llei de l'oferta i la demanda i una de les principals causes de la manca de talent TIC: hi ha més llocs de treball per cobrir que professionals que puguin aspirar a aquestes posicions.

Formació escassa

No es tracta només de les carreres més purament tècniques, sinó que, en moltes formacions, tant universitàries com de formació professional, les assignatures se circumscriuen únicament a un camp d'acció i, amb massa freqüència, s'obliden de donar una visió més global en què la tecnologia i les destreses digitals estiguin implicades.

En el cas dels estudis més centrats en matèries STEM, moltes formacions, especialment universitàries, no adapten els seus plans d'estudi a les necessitats de la indústria. No preparen els estudiants per al món real, perquè no intenten ajudar-los a comprendre l'aplicació real de l'enginyeria del software. La majoria dels departaments d'informàtica es concentren en les parts teòriques de les seves disciplines i s'obliden d'ensenyar als estudiants les habilitats necessàries.

Però no és l'únic motiu. Així, i independentment de si l'oferta formativa disponible és capaç de satisfer tota la demanda de perfils qualificats que hi ha, una altra de les raons per les quals falta talent tecnològic és per la manca de formació interna a les empreses. En comptes de buscar fora de les seves organitzacions, les empreses haurien d'apostar pel seu talent intern i formar aquelles persones que, tenint uns coneixements, capacitats i aptituds bàsiques, puguin ser formats per a aquests nous rols professionals.

No es tracta només de formar aquelles persones amb perfils més tècnics, sinó que els professionals de qualsevol àrea poden rebre també coneixements que els permetin millorar les seves habilitats digitals i, fins i tot, reorientar les seves carreres cap a noves posicions. Es tracta d'un canvi de mentalitat en què, més que per coneixements, es valori i es contracti per aptituds i habilitats.

La formació, a més, és una excel·lent manera que els empleats se sentin valorats dins la seva organització, cosa que augmenta el sentit de pertinença i evita l'alta rotació.

En aquest sentit, cal assenyalar que un dels factors que sempre hi juguen en contra és la ràpida evolució de les tecnologies. Les empreses han d'actualitzar el seu software amb regularitat, a causa dels canvis constants en els estàndards de codificació. Això fa que el codi sol tenir una vida de pocs anys. Els professionals han d'estar en actualització permanent per estar al dia dels nous desenvolupaments, llenguatges i estratègies.

Incentius inadequats

Una de les causes per les quals les empreses tenen dificultats a l'hora d'atreure aquest escàs talent és no oferir els incentius adequats als perfils que estan buscant.

Més enllà d'un bon salari, molts professionals valoren, cada vegada més, una altra sèrie de beneficis per sobre d'un increment salarial. Més enllà d'assegurances mèdiques o fruita fresca a l'oficina, cada vegada són més els professionals que busquen llocs en què tinguin la possibilitat de tenir unes condicions laborals flexibles o amb uns valors corporatius que coincideixin amb els personals.

De fet, als Estats Units es parla obertament que el moviment conegut com la Gran Renúncia (per la qual molts empleats estan abandonant els seus llocs de treball, fins i tot sense una altra feina a la vista, després de dos anys de pandèmia) és una altra de les causes que està agreujant aquesta escassetat de talent tecnològic disponible.

Potser et pot interessar…

10 de març de 2023

Corporate Venturing, una forma d'innovació per a les empreses

Innovar no sempre és fàcil, sobretot quan les empreses ja tenen una certa entitat, mida i/o trajectòria. Per això, sempre es diu que les petites i de recent creació solen ser més àgils, encara que disposin de menys recursos.

Per això, una forma d'unir les necessitats i oportunitats d'unes i altres és arribar a algun tipus d'acord pel qual la petita segueix liderant la innovació, però la més gran li dona suport i se'n beneficia.

SEIDOR
10 de març de 2023

Subcontractar Serveis IT: què és i raons per fer-ho

L'externalització, que és la pràctica de recórrer a proveïdors externs per fer tasques que normalment es duen a terme dins d'una organització, és un concepte familiar per a moltes empreses.

SEIDOR
09 de març de 2023

Què és un sistema de gestió de magatzems, o WMS?

Si tens un negoci en què, bé per fabricació, bé per distribució, tens diversos magatzems i hi guardes diversos objectes, saps les complexitats i dificultats que això porta associat. No es tracta només de tenir un bon inventari de tots i cadascun dels repositoris i de les diferents línies de producte.

SEIDOR