Seidor
caso exito fira barcelona

Fira Barcelona | Cloud

Reto: Alta disponibilitat i reducció de costos

Fira de Barcelona, una de les institucions firals internacionalment més importants d'Europa i seu del Mobile World Congress, necessitava accelerar el time-to-market, agilitat i flexibilitat per a la seva infraestructura, ajustant els costos operatius i oferint un servei amb alta disponibilitat capaç de suportar forts pics de concorrència

Solució: Migració a cloud

Migrar la seva infraestructura a un model cloud escalable, flexible i global, dissenyat per aprofitar tot el potencial PaaS del cloud de AWS:

 • Escalabilitat i flexibilitat que aconseguim mitjançant una capa de microserveis (SDA) en Docker desplegats en Elastic Container Service.
 • Autenticació unificada per a tots els sites i APIs (CAS).
 • Entorn de desenvolupament basat en eines d'integració contínua.
 • CloudFront per a distribució de continguts estàtics en S3 amb baixa latència per als nostres clients.
 • Serveless: Lambdas per ser flexibles sense necessitat d'aprovisionar ni administrar servidors.
 • Anàlisis basades en Kinesis i Redshift per disposar d'una visió 360º del Client.
 • Monitorització en temps real d'indicadors clau del servei per assegurar l'escalabilitat de l'arquitectura, incloent: dashboards, alarmes i logs.

Resultats: Major productivitat i eficiència

 • Reducció de costos del 81% respecte a l'escenari inicial on-premise (aquest estalvi va suposar millorar un 34% l'estimació inicial de l'eina de càlcul de TCO de AWS)
 • Garantir l'adequació de les aplicacions i sistemes a les necessitats de negoci de Fira de Barcelona
 • Proveir d'un marc de treball controlat per als proveïdors de projectes
 • Millorar l'eficiència i time to market dels nous desenvolupaments
 • Minimitzar l'esforç en manteniment i tasques recurrents
 • Reduir el cost de operació dels sistemes
logo fira barcelona
Fira Barcelona