Seidor
Hero Analítica avanzada y clásica

DATA & ANALYTICS

Analítica avançada i clàssica

El conjunt de solucions basades en analítica de SEIDOR ens permet, d'una forma automàtica, descobrir relacions i influències de les diferents variables o dimensions de negoci en els valors resultants, per així multiplicar la intel·ligència del nostre negoci.

DATA & ANALYTICS

Analítica avançada i clàssica

El conjunt de solucions basades en analítica de SEIDOR ens permet, d'una forma automàtica, descobrir relacions i influències de les diferents variables o dimensions de negoci en els valors resultants, per així multiplicar la intel·ligència del nostre negoci.

Coneix les dades clau

Per conèixer l'estat de la nostra organització i els seus processos, és indispensable disposar d'una solució d'analítica que ens permeti conèixer les dades clau per a la nostra organització, ja siguin vendes, marges, deute, recepcions, tresoreria, despeses, ingressos o altres.

SAP Analytics Cloud
Presupuestación y consolidación
Anàlisi holística

L'anàlisi holística d'aquests fets a partir de les variables que hi estan associades ens permetrà prendre les millors decisions i proposar iniciatives per corregir o millorar les nostres operacions i avançar d'aquesta manera cap als objectius estratègics de la nostra organització.

Intel·ligència artificial

Amb intel·ligència artificial, podem descobrir automàticament relacions i influències de variables o dimensions del negoci, com productes o clients, en el resultat. Això ens permetrà centrar la nostra atenció i els nostres esforços on tinguin més impacte per a la consecució dels objectius estratègics. SEIDOR et proporciona solucions personalitzades en analítica per a la teva organització.

Integración del dato

Les nostres solucions d'analítica

SAP Analytics Cloud

Solució d'Analytics en modalitat SaaS (100% cloud) que permet als usuaris de negoci fer anàlisis clàssiques i obtenir informació de valor sense suport d'IT.

SAP BusinessObjects

Solució flexible i escalable d'adopció ràpida per analitzar informació clau i distribuir-la, per exemple, a través de quadres de comandament.

Qlik

Usuaris de qualsevol nivell podran explorar dades amb un motor associatiu incomparable i una IA potent, i incorporar coneixements útils en les decisions.

Microsoft Power BI

Solució líder de business intelligence de Microsoft per integrar en una plataforma unificada i escalable la preparació i el descobriment de dades.

Analítica avançada amb IBM

Automatitza de forma intel·ligent l'analítica de dades a la teva organització i executa una estratègia d'intel·ligència artificial òptima a partir de la dada.