Seidor
data governance

DATA & ANALYTICS

Data Governance

Data Governance permet administrar dades mestres des d'un únic workbench que integra sistemes, worksflows i seguretat perquè la dada mestra es creï en un únic lloc i afecti tots els sistemes del landscape.

DATA & ANALYTICS

Data Governance

Data Governance permet administrar dades mestres des d'un únic workbench que integra sistemes, worksflows i seguretat perquè la dada mestra es creï en un únic lloc i afecti tots els sistemes del landscape.

El govern de la dada és un repte per a totes les organitzacions que volen optimitzar-ne l'ús. La dada és un actiu molt rellevant i representa un eix central en qualsevol negoci. La seva obtenció i emmagatzematge s'ha de garantir per poder explotar-la i assegurar-ne tot el valor.

Des de solucions de gestió de relació amb el client o de gestió del negoci fins a solucions de gestió de magatzems. Totes representen fonts de dades molt valuoses. Per això, un govern que en garanteixi la integritat i seguretat és clau per als altres processos de negoci per als quals necessitem dades.

La integració i perfilament de dades és una fase fonamental per temes de precisió, duplicació, completitud, conformitat i consistència.

Integració
Integración del dato
Calidad del dato

La qualitat de les dades ens permet automatitzar el control, la correcció, l'homologació i l'estandardització de dades heterogènies per generar un mestre únic de dades.

Qualitat

Garanteix el govern de dades de manera integral amb poc esforç i molta integració de sistemes

Assegura un govern òptim de la dada
epr ecosystem - agilidad