Seidor
sala de servidores Edge

Edge Technologies

Bessons Digitals

Models virtuals que recreen amb exactitud en entorns virtuals, un objecte físic, procés o sistema, capaços d'actualitzar-se en temps real.

Edge Technologies

Bessons Digitals

Models virtuals que recreen amb exactitud en entorns virtuals, un objecte físic, procés o sistema, capaços d'actualitzar-se en temps real.

Són representacions virtuals d'objectes, sistemes o processos que s'actualitzen amb dades en temps real i utilitzen simulació, aprenentatge automàtic i raonament per facilitar la presa de decisions. Aquestes rèpliques virtuals permeten analitzar i experimentar amb escenaris hipotètics per predir comportaments i millorar l'eficiència.

Els reptes que afrontem

Detecció primerenca de problemes

Prevé avaries o anomalies, el que permet a les empreses actuar abans que ocorrin incidents majors.

Optimització de la producció

En simular i analitzar diferents escenaris, els bessons digitals ajuden a optimitzar els processos de producció i reduir costos.

Desenvolupament de nous productes

Amb un historial detallat de dades, les empreses poden millorar el disseny i la funcionalitat dels seus productes.

Millora de la productivitat

En tenir un model virtual detallat, es poden corregir errors i millorar el funcionament del producte.

bessons digitals

Vols saber més sobre Gemelos Digitals?​

Seria genial poder anticipar o incluso evitar cualquier cosa que estuviera a punto de pasar, ¿verdad? Pues esto es lo que prometen (y, cada vez más, cumplen) los digital twins