Seidor
workforce

EMPLOYEE EXPERIENCE

Workforce Software

Workforce és una solució integral per a la gestió de temps que permet visualitzar i gestionar, en temps real, la informació horària i la planificació de torns, tot reduint el temps invertit en tasques administratives, en control de polítiques internes i en requeriments legals.

EMPLOYEE EXPERIENCE

Workforce Software

Workforce és una solució integral per a la gestió de temps que permet visualitzar i gestionar, en temps real, la informació horària i la planificació de torns, tot reduint el temps invertit en tasques administratives, en control de polítiques internes i en requeriments legals.

Beneficis de Workforce Programa

Aconsegueix els teus objectius estratègics

Proporciona visibilitat en temps real de la demanda i dels costos totals i obtén punts de referència sobre costos de personal per empresa/sector.

Optimitza les tasques

Redueix el temps dedicat a les tasques administratives, com ara la programació i el seguiment, tot desplegant eines que fomentin la col·laboració i l'autoservei.

Millora l'experiència de l'empleat i la conciliació

Inclou les persones empleades en la teva organització en el procés de programació per aconseguir un millor equilibri entre la feina i la vida privada.

Facilita el compliment normatiu intern

Garanteix el seguiment correcte de la normativa interna i externa relativa als horaris i a la seva aplicació interna.

Proposta de valor

Compliment

Simplifica el compliment dels requisits horaris, permisos i absències dels empleats vinculats a la seva jornada laboral.

Mobilitat

Gaudeix d'una plena mobilitat amb l'accés des d'IOS i Android.

Informació

Obtén informació i assistents habilitats per la IA, que complementen el seu sistema de reporting integrat.

Experiència d'usuari

Interfície intuïtiva i fàcil d'usar.

Flexibilitat

Adaptable a les necessitats específiques de la regulació laboral i horària de cada organització i/sector.

Integració amb els teus sistemes

Aprofita la integració amb SAP SuccessFactors per fer-ne més senzilla l'adaptació.

SOLUCIONS RELACIONADES

Descobreix totes les nostres solucions al voltant de SAP SuccessFactors