Seidor
hero solucion planificacion y consolidacion

Data & Analytics

SAP Business Planning and Consolidation

SAP Business Planning and Consolidation, o BPC, és una solució unificada que permet definir, executar, seguir i analitzar els processos de planificació i consolidació financera.

Data & Analytics

SAP Business Planning and Consolidation

SAP Business Planning and Consolidation, o BPC, és una solució unificada que permet definir, executar, seguir i analitzar els processos de planificació i consolidació financera.

La planificació pressupostària és un aspecte clau que ha d'estar actualitzat i alineat amb l'estratègia corporativa per aconseguir una visió realista per a la consecució dels objectius fixats per les organitzacions.

Amb SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) es poden millorar de forma molt important l'eficàcia i l'eficiència dels processos de planificació i consolidació per obtenir terminis més curts i resultats més fiables. Els usuaris podran utilitzar un entorn tan familiar com MS Excel per accedir ràpidament a la informació, reduir les tasques manuals i optimitzar la presa de decisions.

Ús de múltiples fitxers que s'han d'enviar per agregar les dades per pressupostar o consolidar.

Tractament manual de les dades
Tratamiento manual de los datos
Simplificación de procesos 

Necessitat de saber en tot moment l'estat del procés sense haver de perseguir els usuaris

Simplificació de processos

Les dades necessàries per al pressupost o la consolidació haurien d'estar integrades en el sistema transaccional. Per això, SAP BPC permet tant la integració de dades SAP com de tercers.

Integració
Integración
Mejora en el rendimiento

El fet de treballar sobre BW4HANA redueix el temps d'espera per al maneig de dades, amb la qual cosa es redueixen els temps i les errades i es disposa de funcionalitats de streaming i temps real en l'adquisició de les dades, i a tot això s'hi suma un gran rendiment tant en els processos d'extracció com en les consultes finals d'explotació de la informació.

Millora en el rendiment

Funcionalitats

gráfica

Monitoratge de l'estat del procés
Descentralització del procés pressupostari i als diferents departaments, seccions o àrees de responsabilitat.

cadena

Fixació i comparació de versions
Introducció de pressupost per dimensions o característiques d'anàlisi, projeccions per valors de referència, fixació d'objectius.

checkbox

Validació de dades carregades

Gestió dinàmica del perímetre de consolidació amb creació d'escenaris per a la realització de simulacions.

calculadora

Tipus de canvi
Gestió dels tipus de canvis necessaris per al procés i execució automàtica de la conversió de moneda.

Beneficis

ticket

Simplificació

Simplificació d'arquitectura. Un únic producte per cobrir els processos de planificació i consolidació.

Reloj

Rapidesa

Integració amb les dades mestres i transaccionals, per així reduir el temps en l'adquisició i preparació de dades.

rendimiento

Rendiment

Arquitectura d'alt rendiment que permet una complexitat de càlcul més elevada, cicles més curts i un grau més alt de detall.

Optimización de procesos

Agilitat

Fluxos de processos de negoci que permeten agilitzar passos repetitius durant els processos de planificació o consolidació.

SOLUCIONS RELACIONADES

Descobreix totes les nostres solucions per a la planificació i consolidació