Seidor

Diàlegs per al Desenvolupament I València

Reptes empresarials en el nou entorn socioeconòmic

- 26 de setembre de 2023

- 13.00 - 16.30

Manuel Conthe i Juan Ramón Rallo reflexionaran sobre la conjuntura econòmica actual, les tensions inflacionistes, la política monetària i la resposta dels bancs centrals, i també tractaran temes com la política fiscal i el paper de les regles que la regeixen. Debatran sobre els reptes socioeconòmics del nou govern i els desafiaments, com la productivitat i la transició energètica. Seran punt de debat els Fons Next Generation i la importància de la tecnologia per transformar les organitzacions.

Així mateix, valoraran els reptes i les oportunitats per al teixit empresarial de València, entre altres temes d'interès per als assistents.

SEIDOR participarà en una de les ponències que es faran en l'esdeveniment de la mà d'Ignasi Pons, director de Llevant en SEIDOR.

Valencia