Seidor
persona hablando en exposición

29 de març de 2023

Baròmetre de la digitalització d'Andalusia i Extremadura 2023

  • Per primera vegada, les empreses equiparan les variables ‘tecnologia’ i ‘entorn econòmic’, com els factors que més influiran en l'evolució dels seus negocis el 2023.
  • La inversió tecnològica ha posat el focus en la relació amb el client i ha reforçat les àrees de màrqueting, vendes i atenció al client, juntament amb l'optimització de processos.
  • La direcció general ha passat a liderar la transformació digital a la majoria de les empreses, mentre que el director de TI només l'ha impulsat l'11 % d'empreses.

Sevilla. 29 de març de 2023. El 60 % de les empreses andaluses i extremenyes manifesten que la tecnologia s'ha convertit en una de les variables de més impacte en els seus negocis, juntament amb el factor econòmic. Així, per a una majoria d'empreses d'ambdues comunitats, els aspectes relacionats amb la tecnologia han anat guanyant influència en l'evolució del negoci fins a situar la digitalització com un dels principals vectors de creixement. Aquesta visió predomina de manera força homogènia en tots els sectors d'activitat, encara que sobresurt, sobretot, en els més dependents del component digital, com el financer, el tecnològic o el dels mitjans, i també entre les empreses de naturalesa familiar.

informe barometro

Baròmetre de la digitalització d'Andalusia i Extremadura 2023

Per al 60 % de les empreses d'Andalusia i Extremadura, la tecnologia ja és el factor principal de competitivitat.

Aquesta és una de les principals conclusions extretes del Baròmetre de digitalització d'Andalusia i Extremadura 2023, un estudi impulsat per la Càtedra SEIDOR d'Agenda Digital per a l'Alta Direcció, creada dins San Telmo Business School per canalitzar els continguts i enfocaments que necessiten les empreses sobre digitalització i innovació. . Per a l'elaboració d'aquest baròmetre, s'han consultat 178 empreses que operen en ambdues comunitats autònomes, amb l'objectiu de conèixer el rol que les organitzacions atorguen a les tecnologies digitals com a motor de creixement.

L'estudi s'ha presentat en el transcurs de la jornada Transformació Digital: Lideratges, Barreres i Amenaces, que ha tancat Antonio Sanz, conseller de Presidència, Interior, Diàleg social i Simplificació Administrativa de la Junta d'Andalusia.

Entre les conclusions de l'estudi que posa de manifest la centralitat de la tecnologia en el desenvolupament dels negocis en ambdues regions, hi ha el fet que 3 de cada 4 empreses consultades (77 %) estima que la digitalització és un factor de transformació activa del seu negoci. Així doncs, hi ha consens entre les empreses en el fet que la digitalització està transformant els sectors d'activitat i que és un dels seus principals eixos de competitivitat.

Antonio Hidalgo Pérez, secretari general de San Telmo Business School, ha manifestat que “l'estudi revela que, en l'actual entorn econòmic incert que ens envolta, els directius atorguen a la digitalització una rellevància indiscutible com a vector influenciador positiu dels seus negocis”. “El valor de l'estudi radica en el fet que mostra les principals tendències en l'estratègia i la inversió tecnològica en organitzacions de diferent mida i volum de negoci, en ambdues comunitats, i que assenyala els principals objectius de la seva transformació en un escenari digital”.

Per part seva, Iván González, director de màrqueting, comunicació i sostenibilitat de SEIDOR, considera que un dels valors destacats de l'estudi resideix en el fet que mostra que “la transformació digital s'ha convertit en la principal impulsora de la competitivitat empresarial andalusa i extremenya, que assoleix una posició central en el disseny de les estratègies empresarials i passa de ser un factor de back office a un de front office, amb un increment significatiu del seu impacte en la relació de les organitzacions amb els seus clients o usuaris i amb el conjunt del mercat”.

Així mateix, aquest protagonisme creixent de la tecnologia com a factor competitiu, el confirma el fet que, a gairebé la totalitat de les empreses consultades, les decisions relatives a la transformació digital les està assumint la direcció general. En concret, el 62 % de les empreses manifesten que el lideratge de les estratègies i iniciatives de transformació digital les duen a terme les seves direccions generals, mentre que només en un 11 % de casos és el director TI qui assumeix aquest rol.

La tecnologia passa del back al front office

La tecnologia està deixant de tenir un rol de back office per passar a tenir protagonisme màxim al front office. L'indicador principal d'aquesta evolució és que, segons les empreses consultades, per superar els gaps digitals rellevants, les seves inversions i projectes basats en tecnologies digitals, s'han d'adreçar, sobretot, a les àrees de màrqueting, vendes i atenció al client.
En l'àmbit dels factors que les empreses estimen més importants per construir la seva estratègia per a 2023, figuren, per ordre de més important a menys important, l'optimització de processos, el desenvolupament de nous productes, l'atracció i fidelització de talent i la digitalització dels canals de venda. Així doncs, aquests quatre pilars són imprescindibles per enrobustir la capacitat de les organitzacions de sostenir i rellançar els seus negocis, en un entorn canviant i incert, i sota la pressió d'una competència cada vegada més global i eficient.

Així mateix, l'estudi posa en relleu la ràpida evolució de l'ecosistema tecnològic amb projectes d'inversió en ciberseguretat, IoT (internet de les coses) o intel·ligència artificial, les empreses segueixen invertint en business intelligence i analytics, en ERP i infraestructura al núvol (Cloud).
D'altra banda, en un mercat amb una oferta tecnològica cada vegada més àmplia, l'elecció del proveïdor d'un servei TI s'ha convertit en un factor determinant de l'èxit de la implantació tecnològica. En aquest sentit, hi ha una majoria d'empreses que assenyalen que el que més valoren en l'elecció del proveïdor és el seu coneixement tècnic i proactivitat, per davant d'aspectes com ara el coneixement estratègic, la proximitat o la capacitat de gestió.

La tecnologia com a reforç positiu davant les crisis

Malgrat els frens i dels temors, un 75 % de les empreses consultades coincideixen en el fet que la tecnologia tindrà un efecte positiu clau o significatiu a l'hora de mitigar la volatilitat i les tensions de l'entorn. En aquest sentit, els sectors de base digital són els que més s'han beneficiat dels seus recursos tecnològics, a l'hora de fer front a aquestes circumstàncies.

En l'àmbit global, la sostenibilitat cada vegada es té més en compte a l'hora de dissenyar els processos productius de les organitzacions. Tanmateix, les empreses consultades no mostren que sigui un aspecte clau, i a les enquestes obté una valoració general al voltant dels 2 punts sobre 5. Aquesta discreta valoració s'explica probablement pel fet que encara no es posa el focus en l'ús de tecnologies netes, ni es prioritza l'estalvi d'energia a l'hora de seleccionar proveïdors de projectes o serveis tecnològics.

Potser et pot interessar…

24 de març de 2023

SEIDOR i IBM impulsen la transformació digital del Port de Barcelona

La consultora tecnològica SEIDOR participa en la reforma de l'actual plataforma digital de la infraestructura per agilitzar i automatitzar els processos d'intercanvi d'informació entre els actors de la comunitat portuària.

SEIDOR
16 de març de 2023

Som partners de Sónar+D

Formem part del Sónar 2023, un esdeveniment cultural pioner i referent internacional en creativitat, ciència, tecnologia i nous corrents musicals de l'electrònica de ball, que, durant els dies 15, 16 i 17 de juny d'aquest any, celebrarà el seu 30è aniversari a Barcelona.

SEIDOR
14 de març de 2023

SEIDOR, La JUNTA i La Universitat de Castella la Manxa impulsen una IT ACADEMY

La IT ACADEMY funcionarà com a centre especialitzat per formar i dotar d'experiència professional en l'àmbit tecnològic estudiants de la universitat manxega, les activitats i les pràctiques professionals de la qual es faran al Centre Regional d'Innovació Digital de Castella-la Manxa (CRID).

SEIDOR