Seidor
Bosque SEIDOR

Sostenibilitat

Projecte Bosc SEIDOR

Sostenibilitat

Projecte Bosc SEIDOR

Per dur a terme una iniciativa que fomenti la sostenibilitat amb els nostres clientes, establim un acord a través del qual SEIDOR ens comprometem a plantar un arbre per cada contracte nou que se signi amb clients, i així avancem la nostra compensació de l'empremta de carboni i conscienciem el nostre sector.

Objectius

Pharma Industry

Neutralitzar la petjada de carboni

Gràcies a la reforestació d'aquesta zona, aconseguim netejar la petjada de carboni que generem a través de les nostres activitats.

rrhh

Conscienciar

Fent partícips altres agents del sector, la nostra missió és crear consciència de la necessitat que té el planeta davant l'emergència climàtica.

cosecha

Crear sinergies

Amb projectes com aquest cerquem fomentar la col·laboració i la co-creació d'idees per generar entre tots un rastre positiu en el medi ambient.

El bosc SEIDOR

Ubicació

Cebreros i Hoyo de Pinares (Àvila)

Objectiu: reforestació de territori incendiat

Superfície: 279,83 ha

Arbres: +1.000

Espècies plantades

Pinus pinea, Juniperus oxycedrus. Arbutus unedo, Quercus suber, Prunus dulcis, Crateagus monogyna

Benefici mediambiental

Reforestació en terreny incendiat.
Recuperació de sòl degradat per crear nova massa forestal.
Protecció de l'hàbitat, del sòl, del paisatge i de la biodiversitat.

Benefici socioeconòmic

Contribució al desenvolupament rural.
Foment del treball en l'entorn local.
Creació d'aliances per aconseguir objectius mediambientals.