Seidor
desarrollo

CUSTOMER EXPERIENCE

Desenvolvemento web e app

O desenvolvemento dunha web ou unha app permítenos optimizar de xeito estratéxico unha acción, experiencia ou obxectivo específico. Desde SEIDOR, transformamos estes puntos de contacto cos clientes en resultados a través dun deseño e unha estrutura optimizados.

Definimos o deseño axeitado para cada caso. Desde a análise preliminar das necesidades, a súa conceptualización e arquitectura de información, construíndo os prototipos dixitais, ata a adaptabilidade multidispositivo para garantir a experiencia de usuario optimizada.

Deseño
Diseño
Desarrollo

Desenvolvemos a solución dixital seguindo a nosa metodoloxía Scrum e coas ferramentas que máis se axusten ás necesidades de cada proxecto. Ao rematar o desenvolvemento, realízanse probas de calidade e formacións a usuarios e xestores de contido.

Desenvolvemento

Ofrecemos soporte ao equipo de infraestruturas para a montaxe e implantación asegurando os contornos de desenvolvemento, preprodución e produción.

Servizo de sistemas
Servicio de sistemas
Análisis web

Inclúe a xestión de etiquetas e a aparición en resultados de busca a través de Google Tag Manager, Analytics e a Search Console. Analizamos tamén o comportamento do usuario a través de mapas de calor e medimos as interaccións de usuarios coa ferramenta Hotjar.

Servizos de análise web

Deseñamos e desenvolvemos considerando cada aspecto da web para optimizar o seu SEO. Desde as imaxes, encamiñamentos de idioma, sitemaps, Opengraph, performance de carga, accesibilidade, optimización para todo tipo de dispositivos, schema, arquivo robots.txt para definir regras de interacción, encamiñamentos 301 e CDN.

Servizos SEO
Servicios SEO

Que ofrecemos

E-commmerce

Desenvolvemos tendas en liña escalables e atractivas coas funcionalidades máis esixentes e a última tecnoloxía. Xestiona pedidos, produtos, stock e clientes desde o back office, ademais de desenvolver accións de márketing e SEO.
Se conta con outras plataformas como ERP ou xestores de relación con clientes (CRM), grazas ao amplo coñecemento de SEIDOR, conseguimos a máxima integración para obter unha tenda centralizada e optimizada.

Creamos un e-commerce para a túa empresa, listo para vender

Márketing

Poderás crear campañas de cupóns e promocións de produtos ademais de dispor das máis avanzadas técnicas de SEO para posicionarte en Google.

Internacionalización

Incrementa exponencialmente o alcance do teu negocio grazas ao teu e-commerce. Conta cunha tenda multiidioma, multidivisa e xestiona a loxística en todo o mundo.

Deseño

Creamos e coidamos o detalle de cada unha das páxinas do teu e-commerce. Desenvolvemos filtros avanzados para que os teus clientes cheguen facilmente ao produto que buscan.

Experiencia do usuario

Deseñamos a tenda co usuario no centro, garantindo as mellores prácticas de usabilidade e contando con todos os medios de pagamento que se requiran.

APP: Progressive Web Apps

As Progressive Web Apps ou aplicacións web progresivas son unha solución baseada en webs tradicionais incorporando particularidades de apps nativas para smartphones e tabletas.

Que vantaxes teñen as Progressive Web Apps?

Non é necesario que a app se atope en ningún Marketplace de apps para podela descargar, simplemente conexión a Internet e un navegador. Ademais, o usuario poderá instalar a app na páxina de inicio do seu dispositivo e consultala en todo momento. Actualizarase cando dispoña de conexión a Internet.

Características dunha PWA

Responsive

A app adaptarase a calquera formato, navegador e dispositivo.

Actualizada

Sempre se mostrará a última versión ao usuario.

Segura

Utilízase o protocolo HTTPS e tecnoloxías TLS para a cifraxe web.

Rápida

Tanto de carga coma de navegación optimizada.

Offline

Posibilidade de dispor de acceso parcial ou total sen conexión a Internet.

Multiplataforma

Posibilidade de execución en múltiples dispositivos, sistemas operativos e navegadores.

Acceso directo

Poden aparecer nos resultados dos buscadores.

Aparencia

Aparencia nativa e funcionalidades propias.