Seidor
ingeniería, maquinaria y componentes

INDUSTRIA

Enxeñaría, maquinaria e compoñentes

Axudamos as empresas do sector de enxeñaría e fabricación de maquinaria industrial e compoñentes a acelerar o seu proceso de transformación dixital, permitíndolles afrontar cunha sólida base tecnolóxica os novos retos do sector.

Axudamos as empresas do sector de enxeñaría, maquinaria e compoñentes a acelerar o seu proceso de transformación dixital, permitíndolles afrontar cunha sólida base tecnolóxica os novos retos do sector.

Seidor propón unha oferta de produtos e servizos para a industria de enxeñaría, maquinaria e compoñentes (IMC) baseada fundamentalmente en solucións SAP e reforzada con produtos e servizos de SIEMENS na área de deseño e enxeñaría.

As nosas solucións están enfocadas a axudar os clientes nos retos que hoxe en día presenta o sector e dotalos dunha plataforma estándar que soporte o seu crecemento e os seus procesos de mellora continua, aumentando a eficiencia na execución de procesos, optimizando a súa cadea de subministración, achegando máis e mellor información no ciclo de vida do produto, utilizando as ferramentas tecnolóxicas que permitirán mellorar o negocio.

ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes
ingeniería, maquinaria y componentes

Diseño e Ingeniería

Control y ejecución

Produción

Cadena de suministro

Posvenda

Finanzas

Drag and drop

Deseño e enxeñaría

Xestión de proxectos de desenvolvemento de produto
Integración ferramentas de deseño con Siemens TeamCenter e SAP ECTR Xestión de ciclo de vida do produto con SAP PLM e Siemens TeamCenter

Control e execución

Xestión do proceso de oferta e traspaso a proxecto
Configurador de produto
Definición e estrutura do proxecto
Soporte a diferentes modelos de venda/fabricación

Produción

Planificación global das plantas e capacidades dos recursos a alto nivel Secuenciación e optimización da produción. SAP PP/DS.
Fabricación e control de calidade
Mantemento dos activos

Cadea de subministración

Planificación da cadea de subministración interna e externa
Xestión de almacéns avanzada
Inventario específico por proxecto/cliente
Certificación de avance e comprometido a provedores

Posvenda

Xestión do servizo ao cliente e activos
Garantías e orzamentos
Xestión do Field-Service con aplicacións móbiles
Avisos (tíckets) e incidencias, categorización de síntomas e causas
Execución do servizo

Finanzas & Controlling

P&L por cada proxecto/pedido
Consolidación analítica e financeira
Xestión tesouraría, Cash-Flow proxectos
Xestión proxectos internacionais e multidivisa
Xestión de produtos financeiros

OS NOSOS PARTNERS NA INDUSTRIA DE ENXEÑARÍA, MAQUINARIA E COMPOÑENTES

SAP

Siemens

logo microsoft

Logo IBM

logo adobe

TAMÉN CHE PODE INTERESAR:

Group Rubí | SAP Analytics Cloud

RUBI es una empresa especialista en herramientas para el corte y colocación de cerámica, que consiguen gracias a la innovación de sus productos, la proximidad al usuario final y a un excelente servicio postventa.

Group Rubí