Seidor
Farma y Química

INDUSTRIA

Farma e química

Centrámonos nos retos do presente para formular a organización do futuro.

INDUSTRIA

Farma e química

Centrámonos nos retos do presente para formular a organización do futuro.

Estamos en continua evolución seguindo e avanzándonos aos cambios que nos depara a imparable evolución das industrias farmacéutica e de Life Sciences para conseguir cumprir coa axilidade e seriedade que lle corresponde.

SEIDOR Farma, o corazón en SAP S4/Hana para a túa industria, permitirache estar na liña axudándoche nos procesos de xestión e fabricación e pondo énfase na calidade, rastreabilidade e cumprimento regulador.

RETOS DO SECTOR

marco normativo

Marcos normativos rexionais

integridad del dato

Integridade do dato

Nuevas tecnologías

Novos retos tecnolóxicos

centralización de compras

Centralización de compras

Reinvención modelos negocio

Reinvención de modelos de negocio

Racionalización del gasto

Racionalización do gasto

ampliación

Serialización e rastreabilidade

conectividad

Cumprimentos reguladores

Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química

Innovación

Rastreabilidade

Calidade

Aprovisionamento

Produción

Ventas y distribució

Analítica

Drag and drop

Innovación

Mestres regulados e PNT

Estudos clínicos

Formulación I+D+i

Rexistro de medicamentos

Audit trial

Sinatura dixital

Control accesos

Segregación de funcións

Rastreabilidade

Clasificación lotes

Rastreabilidade Top-down e Bottom-up

Xestión stocks e integración con finanzas

Historial: riqueza, ingredientes activos, derivacións

Inventario en tempo real

Situacións, estratexias e RF

Calidade

Inspeccións (Recepción, IPC, PPC)

Non conformidades (OOS, OOT)

Mostrateca e localizacións

Especificacións de produto

Certificados

Estudos de estabilidade

Integracións LIMS

Análises de superficies e ambientes

Calibracións

Aprovisionamento

Cualificación de produto e provedor

Homologación e avaliación de provedores

Xestión integral do proceso de pedido, oferta, contratos e plans de entrega

Regulación por cotas

Produción

Planificación

Demanda e prognósticos

MPS e MRP seguimento de infracoberturas

Fabricación batch: stock e pedido

Versións de fabricación

Integración MES, IoT, Seavission e CMO

Guía de fabricación

Electronic Batch Record

Vendas e distribución

Promocións e prezos

Mobilidade comercial

Determinación de lotes por especificacións de cliente

Facturación electrónica

Compensación comerciantes por xunto

Integración EDI e 3PL

Nivel de servizo

Control

Analítica

Xestión de custos

Rendibilidade por negocio, produto, cliente ou outros

Xestión multicompañía

Custo produto legal entity e grupo

Control diferenzas prezo e custo real SKU

Peches globais grupo

OS NOSOS PARTNERS EN FARMA E QUÍMICA

SAP

logo microsoft

Logo IBM

logo adobe

QUIZAIS CHE POIDA INTERESAR:

Almirall | SAP Ariba

Almirall habla sobre la rápida implementación de SAP Ariba en 12 semanas.

Almirall

Uriach | SAP ERP

Uriach confió en SEIDOR, por su prestigio y equipo de trabajo que conocía muy bien la industria farmacéutica, para implantar SAP ERP en su organización, logrando integrar todas sus áreas de negocio dentro del mismo sistema de gestión.

Uriach