Seidor
sala de servidores Edge

Modernització de l'aplicació

Arquitectura de Solucions

Amb el nostre enfocament diferencial en arquitectures de programari, aportem un alt grau d'especialització en arquitectures avançades i experiència en sistemes de missió crítica per a clients en múltiples sectors.

Modernització de l'aplicació

Arquitectura de Solucions

Amb el nostre enfocament diferencial en arquitectures de programari, aportem un alt grau d'especialització en arquitectures avançades i experiència en sistemes de missió crítica per a clients en múltiples sectors.

Les nostres aplicacions modulars i cloud-natives de SEIDOR es creen des de l'inici amb una mentalitat de Plataforma com a Servei (PaaS), utilitzant una arquitectura modular definida per programari (SDA) amb microserveis moderns dissenyats específicament per potenciar l'agilitat. Sabem que una arquitectura modular ben dissenyada és crucial, i és per això que el nostre objectiu és no només centrar-nos en l'experiència d'usuari i disseny, sinó també en la qualitat, manteniment i escalabilitat.

La incorporació de funcionalitats mitjançant el desenvolupament de microserveis la fa especialment adequada per desenvolupar amb enfocament cloud-natiu mitjançant serveis PaaS, i aplicar tècniques de desenvolupament lligades al negoci (Domain-Driven Design), entre altres.

fira barcelona

Fira Barcelona

Descobreix com Fira Barcelona va aconseguir una reducció de costos del 81% respecte a l'escenari inicial on-premise (aquest estalvi va suposar millorar un 34% l'estimació inicial de l'eina de càlcul de TCO d'AWS)

Implementem una infraestructura robusta amb alta disponibilitat, escalabilitat per créixer segons les necessitats i un rendiment que compleixi les expectatives més exigents.

Garantia de servei
Bimani
Ciberseguridad

Oferim un entorn que facilita tant la creació com el manteniment d'aplicacions, optimitzant el cicle de vida del desenvolupament.

Eficiència en el desenvolupament

Els nostres equips estan organitzats per potenciar les capacitats empresarials, centrant-se en la tecnologia i l'estratègia de negoci

Enfoc estratègic
Ciberseguridad
Chatbot

Oferim solucions que s'adapten i es dimensionen per satisfer les noves necessitats de negoci.

Adaptabilitat empresarial

Incrementem la velocitat d'execució permetent que diferents equips treballin simultàniament en múltiples aspectes del projecte.

Treball col·laboratiu
Beneficios que los tipos de nubes ofrecen para la implementación de ERP
equipo

Fomentem l'autonomia i la col·laboració transversal entre equips que apliquen metodologies àgils per a una major eficàcia i resposta ràpida.

Agilitat organitzativa
Aplicació

Disseny d'experiència d'usuari en aplicacions mòbils: millors pràctiques

A l'era digital actual, on els dispositius mòbils són omnipresents en la vida quotidiana, el disseny de l'experiència d'usuari (UX) en aplicacions mòbils s'ha convertit en un factor crític per a l'èxit de qualsevol empresa de serveis software.