Seidor
cybersecurity

SERVEIS

Cibersecurity

En un entorn en què les organitzacions estan cada cop més digitalitzades i, per tant, més exposades a més vulnerabilitats, ajudem la teva empresa a optimitzar la seva seguretat digital i de la informació, així com a assegurar la millor resposta davant d'incidents.

Reptes de

Les companyies necessiten una estratègia clara i disposar de les mesures adequades de ciberseguretat per protegir els seus actius digitals contra qualsevol vulnerabilitat i atac i garantir, així, la continuïtat del negoci.

Negoci

Les companyies necessiten una estratègia clara i disposar de les mesures adequades de ciberseguretat per protegir els seus actius digitals contra qualsevol vulnerabilitat i atac i garantir, així, la continuïtat del negoci.

Monitorar, alertar i eliminar amenaces i vulnerabilitats abans que es produeixi qualsevol atac o problema de seguretat als nostres sistemes d'informació, dades corporatives o qualsevol actiu digital. I respondre amb agilitat i eficiència davant d'incidents per mitigar-ne l'impacte.

Protecció
ciberseguridad innovación
ciberseguridad conciencación

La tecnologia no és suficient per protegir una companyia de ciberatacs; també cal que les persones entenguin els riscos a què estan subjectes i coneguin i apliquin bones pràctiques en l'àmbit de la ciberseguretat, especialment en un context de models de treball flexibles.

Conscienciació

Disposar d'una visió clara, objectiva i realista sobre el rol de la seguretat a la companyia, partint d'una estratègia, un model de govern, polítiques i procediments d'actuació adequats que generin la confiança que els nostres stakeholders necessiten.

Generar confiança
ciberseguridad
ciberseguridad confianza

Tenir un equip altament expert i qualificat en ciberseguretat, així com les infraestructures tecnològiques òptimes, i complir les exigències normatives i regulatòries a què estigui sotmès el nostre negoci per assegurar que la reputació de la nostra marca no es vegi afectada per problemes de seguretat.

Reputació

SOLUCIONS

Aquestes són les nostres principals solucions per garantir la teva ciberseguretat.

CSIRT

CSIRT

Cibersecurity

CSIRT
Serveis de ciberseguretat

Serveis de ciberseguretat

Cibersecurity

servicios ciberseguridad

CAPACITATS

ACREDITADO

Afiliació CSIRT

CSIRT acreditat per FIRST.org

sostenible

Certificació

Certificat en UNE-ISO 27001 i Esquema Nacional de Seguretat (ENS) nivell alt

OPERACIONES

Màxima especialització

Operació a través de nostre CSIRT

consultores

Equip d'especialistes

+60 especialistes amb +20 certificacions específiques en ciberseguretat

SOLUCIONES

Tecnologia

Solucions i tecnologies líders del mercat

clientes

Ampli expertise

+ 50 clients

ELS NOSTRES PARTNERS

SAP

logo microsoft

Logo IBM

Servicenow

Red Hat

Contacta amb nosaltres