Seidor
7 consejos de gestión financiera para PYMES

27 de gener de 2022

7 consells de gestió financera per a pimes

La gestió financera per a pimes és un dels punts clau per garantir el bon funcionament de la teva entitat. Aquesta entrada t'explica quins elements has de tenir en compte.

7 consells de gestió financera per a pimes que has de conèixer


La gestió financera és la capacitat de manejar de manera correcta els recursos de la teva empresa. Més enllà del que venguis, és fonamental que gestionis el que tingui la companyia, perquè això redunda positivament en la seva gestió.

És cert que l'empresa postindustrial ha de tenir com a prioritari vendre, però en un entorn tan competitiu com l'actual i amb marges tan reduïts, les qüestions relacionades amb les finances són crucials. Tenir un bon flux de caixa o més possibilitats de finançament et proporcionarà un avantatge addicional, per exemple.

Hi ha una sèrie de consells que et poden ajudar a millorar la teva gestió. Els aspectes més rellevants són els següents:

1. Tenir clares les mètriques

Les mètriques que utilitzis per a la gestió financera de la teva empresa han de ser útils, clares i fàcils d'implementar. El més important, en l'àmbit financer, és saber quant vens, qui són els teus clients, la rendibilitat per client, el teu flux de caixa, el teu ROI (retorn de la inversió), la ràtio d'endeutament i els beneficis.

En definitiva, totes aquestes dades t'ajudaran a tenir una visió real de l'estat financer de la companyia. Seleccionar bé les mètriques és, també, una forma de no perdre el temps amb informació poc rellevant.

Tener claras las métricas

2. Sigues estricte amb el pagament a proveïdors

Els pagaments a proveïdors han de ser sempre prioritaris, per diverses raons. En primer lloc, perquè aquesta és la manera de no tenir problemes amb els estocs i no comprometre els teus fluxos. D'altra banda, i no menys important, perquè et serà més fàcil negociar rebaixes de preu si ets complidor.

Per tant, complir dins el termini establert i de la forma pertinent en els teus pagaments amb proveïdors ha de ser innegociable. Això és una cosa que, a la llarga, notaràs per a bé. Un dels detalls que marquen de cares enfora la solvència d'una empresa és, precisament, el pagament a proveïdors.

Sé estricto con el pago a proveedores

3. Redueix els teus costos i revisa'ls

La reducció de costos és una premissa de qualsevol empresa, però també ho és la seva revisió. Això implica, per exemple, que has de revisar les teves despeses contínuament i comparar-les amb mesos o exercicis anteriors. Una pregunta que t'has de fer és: gasto realment per al que necessito?

Una altra cosa que has de fer en paral·lel és la comprovació del mercat. Al cap i a la fi, el context general extern et donarà claus per saber on pots estalviar. Sempre hi ha algun lloc on pots estalviar uns quants euros, i això és crucial per al compte de resultats.

Cal assenyalar que la reducció de costos és possible no només perquè hi hagi hagut una mala gestió prèvia. És possible que hi hagi un desfasament temporal i posar-te al dia com més aviat millor suposa, també, un diferencial.

Reduce tus costes y revísalos

4. Revisa el teu finançament extern

El finançament extern a què recorres és una font recurrent de despeses. En aquest cas, és important que prestis atenció a qüestions com l'estat dels teus préstecs, crèdits i pòlisses. I, encara més, que t'asseguris que el teu grau d'endeutament està dimensionat segons el que necessites.

A més, és recomanable que, si necessites finançament, comprovis els interessos que abonaràs. Aquesta és una qüestió que marca la diferència i que, a la llarga, es nota. Moltes empreses fan fallida per manca de maniobra financera, i per això aquesta és una qüestió clau. A més, el fet de no pagar un préstec dins el termini establert i en la forma pertinent té altres conseqüències negatives, com la inclusió en arxius de morosos o la no concessió de nous finançaments.

Aquests últims anys, han aparegut noves fórmules de finançament, com les empreses fintech o el crowdlending. És bo consultar aquestes possibilitats, sempre que et compensin.

Revisa tu financiación externa

5. Comprova periòdicament els teus resultats

La comprovació periòdica dels teus resultats et permetrà saber si estàs fent les coses bé. Cert és que, per fer-ho, has de tenir en compte el context econòmic global, però és una de les variables més fiables de la teva gestió financera.

Recorda que els teus resultats no només estan relacionats amb el que vens, sinó també amb la teva gestió de costos. És, per tant, una magnitud que has de comparar sempre que puguis. La realitat és que aquesta qüestió és central perquè puguis millorar la teva gestió financera. Si no pots comparar, aniràs a les palpentes, i això multiplica les teves possibilitats d'equivocar-te.

L'eclosió del Big Data i dels ERP ha permès que aquest procés sigui més ràpid. Ara és possible comparar no només exercicis, sinó també dies i mesos d'exercicis successius.

Comprueba periódicamente tus resultados

6. Gestiona els cobraments amb diligència

Els pagaments han de ser diligents, però els cobraments encara més, si cal. És fonamental que tinguis un historial de cada client per saber si paga dins el termini establert i en la forma pertinent. I, evidentment, convindrà que facis un recordatori si un client s'endarrereix. A més, aquesta informació t'ha de servir per deixar de treballar amb aquells clients que no ofereixin garanties.

Les tensions de tresoreria són conseqüència, massa vegades, d'aquest desfasament entre pagaments i cobraments. Així doncs, i com a principi general, hauràs de tenir ben clares les dates i límits per evitar problemes.

7. Incorpora un programari de gestió integral

El programari de gestió és una de les eines clau perquè puguis saber de forma ràpida i real l'estat financer de la teva empresa. L'ERP SAP Business One permet fer la gestió financera de manera àgil i eficaç, consultant la informació puntualment.

Avui dia, l'automatització és un camí sense retorn i l'apliquen gairebé totes les empreses. Cal disposar de la informació de primera mà per prendre decisions, i aquestes eines ho faciliten.

Conclusió

Les pautes que hem indicat de gestió financera per a pimes et permetran ser més competitiu. I, naturalment, la inversió en programari de gestió és una qüestió estratègica. A SEIDOR Business One oferim diverses solucions adaptades a la idiosincràsia de la teva companyia.

Quizá te puede interesar

01 d’abril de 2022

10 beneficis clau de l'ERP per a la gestió financera

L'ús d'un ERP per a la gestió financera s'ha convertit en una necessitat per a qualsevol empresa que vulgui ser competitiva. Aquí t'expliquem quins són els avantatges d'introduir aquestes solucions a la teva gestió ordinària.

PYME
SEIDOR
13 d’octubre de 2021

6 funcionalitats i característiques d'un ERP

Les diferents funcionalitats d'un ERP són molt útils per a la teva empresa i, a més, es poden afegir. Aquesta entrada t'explica amb més detall quines són les principals i la seva utilitat pràctica.

PYME
Ildefonso Guzmán
Ildefonso Guzmán
Sales Director en SEIDOR One