Seidor

16 de desembre de 2021

Com implantar un programari ERP en una empresa de fabricació?

El procés d'implantar programari ERP en una empresa de fabricació ha de seguir uns passos per ser un èxit. Aquesta entrada explica amb més detall què cal fer.

Els passos per implantar programari ERP en una empresa de fabricació

Primer de tot, convé recordar que la implantació d'un programari té un cost elevat i, encara que a la llarga compensa (i molt), hi ha aspectes que el poden encarir, com una implementació tardana o ineficient.

Aquest problema es pot fer encara més gran quan es tracta d'una empresa de fabricació. Cal tenir present que, en aquests casos, el programari es fa servir per a tots els processos, també per a la fabricació, perquè avui està automatitzada o robotitzada. Per tant, qualsevol errada d'enfocament que es cometi tindrà conseqüències. Un Enterprise Resource Planificació (ERP) s'ha de triar bé i el procés d'implementació s'ha d'ordenar.

Cal destacar que els passos següents ajudaran, doncs, a fer que el procés d'implantació del teu ERP sigui més senzill i eficaç. Pren-ne nota, perquè això t'interessa:

1. Elecció de l'ERP adequat

És evident que el primer pas és triar un ERP específic. I, com que això condicionarà tot el procés, val la pena que comparis els diferents avantatges i inconvenients. Per norma general, convindrà que facis una avaluació prèvia. Aquesta és, evidentment, la manera de prendre una decisió conscient. Actualment hi ha ERP per a empreses de fabricació.

Els ERP per a empreses de fabricació tenen unes característiques pròpies. I, a més, el proveïdor és fonamental, tant per la qualitat i les funcionalitats com pel suport al client. Totes aquestes qüestions són decisives per evitar problemes futurs.

Elección del ERP

2. Planificació de la periodificació

La planificació de la periodificació, un cop ja t'has decidit, és crucial. En aquest cas, es tracta que valoris quant de temps trigaràs a implementar l'ERP. I, sobretot, una vegada tinguis aquest calendari, caldrà proposar-se que es compleixi.

La situació ideal, per regla general, és que el temps d'implementació sigui el més curt possible. Tanmateix, no ens podem enganyar, perquè aquesta tasca és complexa. Per tant, quan plantegis una periodificació, hauràs de ser realista.

Planificación del timing ERP

3. Consultoria i anàlisi de funcionalitats

L'ERP ha de complir una sèrie d'objectius i, de vegades, s'han d'instal·lar funcionalitats específiques per a empreses de fabricació. Per tant, és recomanable que facis una revisió prèvia per prendre decisions sobre quines funcions instal·laràs. Això permetrà que el programari rendeixi al màxim de les seves possibilitats.

Per exemple, cal assenyalar que a les fàbriques és fonamental el control de les mercaderies i entrades. I cal entendre aquest concepte com el control del magatzem i les unitats, amb la finalitat de disposar del flux de mercaderies adequat per evitar la ruptura d'estocs.

Moltes vegades hi ha una infrautilització del programari. I és una pena, perquè no s'exploten al màxim les possibilitats que té. Atès que cal fer una inversió prèvia d'una certa quantia, fer aquesta comprovació i estudi és fonamental.

Consultoría y análisis de funcionalidades ERP

4. Configuració i parametrització

La configuració és ja el pas d'introducció, perquè implica la instal·lació del programari i la seva correcta configuració. Arribats a aquest punt, has de comprovar si la parametrització s'ajusta al que necessites. Per tant, aquest pas permetrà que, si hi ha una errada, puguis revisar-la i reiniciar el procés.

Per descomptat, la configuració ha d'estar adequada al maquinari que utilitzis. I això és rellevant perquè, a vegades, un equip obsolet o amb poca capacitat pot ser problemàtic per a una implementació correcta.

Configuración y parametrización erp

5. Migració de plataforma i dades

El procés de migració de la plataforma i les dades és sensible per dos motius. En primer lloc, perquè t'has d'assegurar que aquest canvi es faci de manera segura. D'altra banda, perquè t'has d'assegurar que la migració de les dades sigui completa. En conseqüència, t'hauries d'assegurar que aquest procés es faci de manera neta per a la teva empresa de fabricació; recorda, a més, que, si tens dades externes, la legislació de protecció de dades sanciona qui no les gestiona correctament.

El que sí que et recomanem, d'altra banda, és que quan migrem les dades comprovis que a la teva base només hi tinguis les estrictament necessàries. Això és important, a més, perquè et permetrà estalviar espai, que utilitzaràs per a altres necessitats.

Migración de plataforma y datos ERP

6. Formació del personal en empreses de fabricació

La formació del personal ha de començar abans de la implementació del programari, però també és habitual que es faci un cop ja està en funcionament. L'objectiu és que els treballadors puguin treure el partit màxim d'aquest programari; a la llarga, això evitarà problemes. Per exemple, quan es tracta d'un programari per a la producció, això també afectarà els supervisors o obrers.

A les fàbriques hi ha diferents funcions i, en aquest cas, es fa imprescindible que cada responsable sàpiga quina àrea utilitzar. Per exemple, en els processos productius, hi ha un supervisor que controla els inputs i outputs. En segon lloc, hi ha persones encarregades de les compres i les vendes. I, finalment, hi ha un departament de comptabilitat. En conseqüència, cal donar la formació adequada a qui la necessita.

És convenient que estableixis un calendari de formació per als treballadors de l'empresa. I, per descomptat, que aquesta formació sigui eminentment pràctica, perquè es tracta que aprenguin a fer servir l'ERP.

Formación del personal ERP

7. Funcionament

Un cop ja estigui tot a punt, caldrà arrencar el programari i que aquest comenci a funcionar. Hi ha casos en què el funcionament es pot fer de forma simultània, mentre que altres vegades s'haurà de fer per fases.

Quan es tracta d'una empresa de fabricació, és convenient assegurar-se que les parts fonamentals, directament relacionades amb el procés productiu, entrin en funcionament alhora. La idea és que es pugui produir més en menys temps i amb un consum d'energia òptim. Per tant, és rellevant controlar que la implementació sigui l'adequada.

Aquest pas és crític, perquè, si hi ha alguna errada en l'arrencada, s'hauria de comprovar quin és el problema. I, evidentment, és possible que s'hagi de retrocedir alguns passos.

Funcionamiento ERP

8. Seguiment i avaluació

La tasca d'implantar programari ERP en una empresa de fabricació finalitza amb el procés de seguiment i avaluació. És cert que aquest període variarà segons el tipus de companyia, però has de tenir present que oscil·la entre els 6 mesos i l'any.

Cal assenyalar que la implementació suposa no només que el programari funcioni bé, sinó també que ho faci amb totes les seves capacitats. Això vol dir que, si has instal·lat 5 mòduls, haurien de funcionar tots a ple rendiment. I, a més, has de comprovar si s'han produït les millores esperades. Un exemple seria el del subministrament i la gestió de primeres matèries, per comprovar si ha millorat o si s'han reduït costos; les millores també es poden mesurar per als temps de productivitat, les mercaderies i els beneficis globals.

D'una banda, has de revisar que la implementació s'estigui complint segons la planificació que has establert i, de l'altra, al cap d'un temps hauràs d'avaluar si els objectius que vas establir en el seu moment s'han complert.

Seguimiento y evaluación

Conclusió

Implantar programari ERP en una empresa de fabricació és un procés complex i val la pena conèixer-ne les fases. Busques un ERP per a indústries de producció? SAP Business One és una bona solució perquè siguis més competitiu i eficient. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres si necessites més informació.

Quizá te puede interesar

05 d’octubre de 2021

5 claus per implantar amb èxit un programari ERP a la teva empresa

Segurament ja deus saber que un ERP és una de les eines més interessants de l'actualitat per a pràcticament qualsevol mena d'empresa i qualsevol sector. Tanmateix, són moltes les persones que es pregunten si un ERP també és una eina indicada per a les pimes. El […]

PYME
SEIDOR
24 de març de 2021

El millor programari ERP amb CRM per a gestió de clients

Què és un programari de gestió? El programari de gestió és un sistema que serveix per fer tota mena d'operacions quotidianes informatitzades en una empresa, sigui gran o una pime. Algunes de les accions que es poden fer són les compres, les vendes, la comptabilitat i qualsevol altra tasca.

PYME
SEIDOR