Seidor
Cadena Suministro

09 de novembre de 2021

Consells per millorar l'administració de la cadena de subministrament

La cadena de subministrament és l'espina dorsal de qualsevol negoci, especialment. dels dedicats a la fabricació i distribució. Per això, des de SEIDOR volem oferir-te alguns consells per millorar-la i treure'n el rendiment màxim: un aspecte bàsic i imperatiu per poder ser competitiu en els temps actuals.

1. Gestió de l'emmagatzematge

Un dels errors més freqüents a l'hora de gestionar la cadena de subministrament consisteix a desvincular-ne les tasques d'emmagatzematge. Tanmateix, les dues tenen una relació i un vincle essencials. En efecte, sempre és essencial trobar la forma més eficient d'emmagatzemar i transportar les mercaderies de la nostra cadena de subministrament. No només es tracta d'escollir i optimitzar l'espai d'emmagatzematge, sinó que també és qüestió d'escollir el mètode adequat per gestionar aquest emmagatzematge.

Actualment, i a conseqüència de la crisi d'escassetat, s'està veient que qualsevol retard o ineficiència en l'emmagatzematge pot ser tràgica per a un negoci. Precisament per això, és fonamental pensar en una planificació LIFO, FIFO o Just in Time, segons el producte i les característiques de la nostra demanda.

2. Millorar els pronòstics a la cadena de subministraments

Un altre dels punts centrals a l'hora d'optimitzar la cadena de subministraments és el de la previsió i l'anticipació. És fonamental fer prediccions tan precises com sigui possible i, alhora, prevenir tant com es pugui el que depengui de factors externs. Molt especialment tot el que té relació amb els proveïdors, que són els que poden afectar més el funcionament de la cadena de subministrament (després de la nostra gestió pròpia, naturalment). Així, doncs, cal emetre informes periòdics i tenir-los molt en compte, i també s'han de fixar objectius i gestionar el subministrament en temps real. Això es pot aconseguir a través dels ERP: molt especialment a través d'un de tan eficient com el de SAP Business One.

3. Gestió d'inventaris

Un tercer aspecte per millorar la cadena de subministrament (encara que relacionat amb l'anterior punt) és la gestió d'inventaris. Molt probablement aquesta sigui una de les parts més essencials de l'eficiència de la cadena de subministrament. És crucial mesurar i optimitzar la relació entre la demanda i el subministrament i fer que estigui sempre ben equilibrada. Això suposa tenir assegurat el flux de mercaderies i la seva disponibilitat, així com poder mantenir el potencial i les necessitats de la demanda dels clients. Per això és essencial tenir una bona conceptualització de l'inventari, la seva naturalesa, el seu estoc i el seu estat. Amb això, evitarem pèrdues i, sobretot, reduirem costos.

4. Ampliar l'horitzó visible

Moltes vegades es comet l'error de pensar que cadascun dels consells anteriors serveix aïlladament per a cadascuna de les parts d'un negoci. Tanmateix, no és així: la cadena de subministrament és precisament una cadena perquè cada element que la compon està cohesionat amb els altres. Es tracta d'un concepte transversal que integra tots els departaments. Per això és fonamental augmentar l'horitzó de visibilitat de la cadena de subministrament. És a dir: s'ha de dur a terme un control de cadascuna de les parts que la integren i intentar tenir una visió de conjunt. Novament, això es pot fer mitjançant unes eines específiques.

Tractor Cadena Suministro

5. Vigilar el paper del transport en la cadena de subministrament

Novament, i precisament perquè es tracta d'un element cohesionat, la cadena de subministrament ha de tenir molt en compte el paper que hi juga el transport. Resulta fonamental tenir també controlat tot el que té a veure amb els trajectes i tots els enviaments. En efecte, aquest control no només depèn de tractar els costos de tota la seva gestió; més enllà d'això, es tracta de reduir tant com es pugui els costos associats. Una bona opció per aconseguir-ho és contractar directament un servei de transports segons les característiques que hagi de complir el nostre propi servei.

6. Externalitzar l'emmagatzematge a professionals

Exactament igual que el que passa amb el transport, en el cas de la part logística o d'emmagatzematge, contractar professionals perquè se n'encarreguin pot ser una bona alternativa. La seva tasca consistirà a organitzar un pla eficient i executar-lo de la forma més efectiva possible. D'aquesta manera, estarem estalviant molts costos a mitjà i llarg termini i, alhora, disposarem de professionals externs sense haver d'aventurar-nos a buscar-los.

De passada, ens beneficiarem de tota la seva infraestructura i mitjans, cosa que pot ser massa costosa si ho fem pel nostre compte. Naturalment, l'ideal és fer que aquesta companyia funcioni de forma cohesionada amb la cadena de subministrament del nostre negoci.

7. La segmentació, un dels conceptes clau en la cadena de subministrament

La segmentació és l'eina que ens pot ajudar a ser sempre més precisos. En efecte, podríem definir la segmentació com la forma més efectiva d'ajustar i afinar cadascuna de les parts. Fins ara, hem parlat de la segmentació a la cadena de subministrament mateixa; tanmateix, no podem deixar de banda la segmentació del mercat al qual estem enfocats. Es tracta, en definitiva, d'entendre quines són les necessitats del client i les seves preferències.

Tot això s'aconsegueix a partir de l'anàlisi del mercat, dels temps i de tota la informació associada a la demanda d'un negoci. Cal dir que, de fet, aquest punt ens ajudarà a naturalitzar la gestió més eficient al nostre negoci i a la cadena de subministrament, ja que les demandes dels nostres clients actuaran com un mirall dels nostres objectius propis.

8. Implementar la tecnologia actual

Un ERP o un MRP són només dos exemples de les tecnologies disponibles avui dia per millorar la gestió de la cadena de subministrament. No implementar-les en un negoci és un error; en efecte, ja no és una opció, sinó que s'està convertint en un criteri definitiu a l'hora de marcar la supervivència o no d'un negoci. Per això, a SEIDOR oferim solucions reals per a negocis actuals.

Et convidem a provar les nostres solucions i convèncer-te de tot el que poden fer per tu.

Parlem-ne?

dossier-SAP-Business-One-empresas-de-producción

SAP Business One per a PRODUCCIÓ

Coneix les funcionalitats específiques de SAP Business One per a la teva empresa de producció.

Potser et pot interessar…

13 d’octubre de 2021

6 funcionalitats i característiques d'un ERP

Les diferents funcionalitats d'un ERP són molt útils per a la teva empresa i, a més, es poden afegir. Aquesta entrada t'explica amb més detall quines són les principals i la seva utilitat pràctica.

PYME
Ildefonso Guzmán
Ildefonso Guzmán
Sales Director en SEIDOR One
11 de maig de 2021

5 inconvenients d'una PIME que no té un ERP

Què és i per a què serveix un ERP? L'ERP (Enterprise Resource Planning) és un programari de planificació de recursos empresarials. Les funcionalitats són diverses, en funció de cada modalitat i de l'empresa que l'utilitzarà. És possible fer gestió d'inventaris, de documentació, de comptabilitat, de proveïdors i de moltes altres àrees.

SMB ERP
SEIDOR
03 de febrer de 2021

Programari per a pimes: Les millors solucions i eines empresarials

Segurament ja deus saber que un ERP és una de les eines més interessants de l'actualitat per a pràcticament qualsevol mena d'empresa i pràcticament per a qualsevol sector. Tanmateix, són moltes les persones que es pregunten si un ERP també és una eina indicada per a les pimes.

PYME
SEIDOR