Seidor
implantar-ERP-empresa- agroalimentaria

12 de desembre de 2022

En què pot ajudar la implantació d'un ERP a la meva empresa agroalimentària?

ERP en una empresa del sector agroalimentari? Per bé que pot semblar que aquesta mena de programari està relegat a les indústries i a les oficines, la realitat és una altra de molt diferent. La gestió de processos que fan aplicacions com ara SAP Business One es pot implementar pràcticament a qualsevol mena de negoci.

Per tal de simplificar la lectura d'aquesta guia, l'hem dividida en diverses seccions. Primer de tot, t'expliquem què és un ERP i quines tasques desenvolupa dins el sector agroalimentari. Tot seguit, analitzem alguns dels seus beneficis directes i, finalment, parlem sobre la solució SAP Business One i expliquem com s'adapta a tota mena d'empreses. No t'ho perdis!


Les funcions d'un ERP en una empresa del sector agro

Les sigles ERP es corresponen amb l'expressió en anglès Enterprise Resource Planning. Si ho traduïm al català, som al davant d'un sistema de planificació de recursos empresarials . En definitiva, es tracta d'un programa que facilita la gestió dels diversos recursos d'una empresa. Gràcies a les seves utilitats integrades, permet administrar amb major eficàcia qualsevol procés, des de la fabricació d'un producte fins a la contractació de personal.


De vegades, es comet l'error de relacionar els sistemes ERP amb indústries i oficines. Res més lluny de la realitat. Tal com hem explicat, la missió principal d'un ERP és gestionar els recursos i processos, tant se val quins siguin. I absolutament tots els negocis tenen recursos i processos que cal administrar.


Aquest raonament ens porta a la qüestió principal d'aquest article. Pot un ERP millorar el funcionament d'una empresa del sector agro? I tant que sí. Repassarem algunes de les funcions més rellevants perquè no et quedi amb cap dubte.


La importància de les dades

La informació és poder, com s'acostuma a dir. Disposar de dades, informes i estadístiques afavoreix l'optimització dels processos dins les empreses del sector agro. Així mateix, quan l'ERP funciona al núvol, tots els empleats treballen en sincronia perquè disposen de la mateixa informació en temps real.


Gestionar els processos d'una manera més simple

Dins una empresa del sector agro hi ha multitud de processos que cal atendre. Aquest sector s'enfronta al repte de respondre a un mercat que demana més agilitat.


Davant d'aquest desafiament, disposar d'eines que automatitzen i simplifiquen les tasques esdevé del tot imprescindible. La gestió de comandes, l'inventari, la relació amb els proveïdors, la facturació… Tots els procediments que conformen l'activitat d'una empresa del sector agro els estableixen aquests programes.


Potenciar les vendes

Com en qualsevol altre negoci, les vendes són el pilar de les empreses agroalimentàries. El programa ERP disposa d'un sistema per gestionar aquest aspecte del negoci. Com a conseqüència, tots els processos amb la comercialització de productes esdevenen més eficients, ja que redueixen el temps invertit i, no cal dir-ho, augmenten la rendibilitat.


Administrar amb precisió la cadena de subministrament

Un programa ERP dins d'una empresa del sector agro proporciona molts beneficis quan es tracta de gestionar la cadena de subministrament. El potencial de les seves eines assegura la reposició, la qual cosa garanteix que la producció no s'interrompi o s'endarrereixi.


A més a més, el monitoratge en temps real de les activitats serveix per avaluar si es disposa d'una cadena ben optimitzada i detectar possibles colls d'ampolla en qualsevol part del procés.

ERP-sector-agroalimentario

CAS D'ÈXIT: Almàsseres

Com van aconseguir obtenir un major control de la realitat de l'empresa.

Avantatges d'implementar un ERP en una empresa del sector agroalimentari

Una vegada hem repassat algunes de les funcionalitats més interessants d'un ERP per a una empresa del sector agro, és moment de fer una ullada als seus principals beneficis. Al cap i a la fi, implementar un sistema d'aquestes característiques és una inversió. Serà veritat que compensa?

Optimització de recursos

Un sector tan important per a la nostra societat com és el sector agro, en aquests darrers anys s'ha hagut de fer càrrec de satisfer la demanda d'una població creixent. Una demanda que diversos estudis han previst que augmentarà.


Davant d'això, per diversos esdeveniments que han tingut lloc en els últims anys, aquest sector, com molts d'altres, es troba amb la dificultat d'atendre aquest increment de la producció en un escenari d'escassetat de recursos.


L'ERP està orientat a treure el màxim partit als recursos de què disposem, detectant qualsevol possible ineficiència amb la utilització dels recursos que tinguem durant qualsevol part del procés. Així aconseguirem obtenir més amb menys i en menys temps.

Administrar eficientment la producció

El principal benefici d'un ERP sobre una empresa agro és l'augment de l'eficiència a l'hora de gestionar la producció. En disposar d'una visió completa de la nostra activitat en temps real, el sistema detecta qualsevol possible coll d'ampolla o errada a l'hora de fer els nostres processos.


Molts processos es veuen entorpits per la manca de flux d'informació o d'errades en les dades registrades, fet que no passa quan disposem d'un ERP. En definitiva, sabrem com i on cal actuar. En l'actualitat, aquest fet cobra més rellevància a causa de l'escalada dels costos de producció.

implantar-ERP-empresa- agroalimentaria-1

Capacitat d'adaptar-se

Si hi ha alguna cosa que caracteritza aquesta nova realitat del mercat, a més dels aspectes esmentats anteriorment, és l'augment de la velocitat amb què es produeixen els canvis.


Part de la supervivència en el mercat radica en la capacitat d'adaptació. Si alguna cosa ens ha demostrat la pandèmia de la COVID-19 és que aquest nou escenari dista molt de ser estàtic i hem d'estar preparats.


L'ERP és una tecnologia preparada per fer front als canvis, adaptant-se a les necessitats i tendències, fins i tot anticipant-s'hi. Són sistemes que recullen dades per obtenir un coneixement útil per prendre decisions i avançar al ritme que avança el sector.

Augmentar l'estàndard de qualitat

Hi ha una tendència creixent en la societat per la qualitat i la seguretat alimentària. El nou consumidor és un usuari molt més exigent i informat amb els productes que adquireix.

Per tant, la nostra producció ha de poder atendre aquest nou estàndard. Els ERP ens permeten fer un control més exhaustiu del compliment correcte d'aquest estàndard durant tota la nostra activitat.


El sistema monitora els nostres processos i els avalua a través d'indicadors, fet que permet garantir que el producte final s'ha realitzat a partir de les directrius que hàgim marcat. Si s'hi detecta qualsevol contratemps, podrem respondre de manera àgil i minimitzar-ne o neutralitzar-ne l'impacte.

SAP Business One i SEIDOR: dos socis fiables per al sector agro

SAP Business ONE és un programa ERP altament personalitzable que s'adaptarà a la teva empresa. A SEIDOR som especialistes en la implementació de solucions d'aquesta mena a qualsevol classe d'empreses, tant se val quina sigui la seva àrea de negoci.


Contacta ara amb nosaltres i deixa que el nostre equip d'experts t'assessori. Analitzarem el teu cas per determinar quina és la millor forma d'implementar un ERP a la teva empresa del sector agro amb SAP Business One.

ERP-empresa-agroalimentaria

SAP Business One

Coneix les funcionalitats específiques de SAP Business One

Potser et pot interessar…

02 d’octubre de 2023

Importància de l'ERP en la transformació digital de les PIMES

La transformació digital ha arribat a les PIMES. Et sona aquesta afirmació? És possible que l'hagis sentida aquests últims anys. Però, què és exactament la transformació digital? Realment beneficia tant les PIMES? La resposta a aquestes i altres qüestions, les tens en aquest article.

PYME
SEIDOR
04 de novembre de 2022

Com trobar un proveïdor SAP

Disposar d'una solució ERP solvent en pimes és imprescindible. La gestió dels processos que ofereix aquesta mena de programari permet millorar la productivitat i optimitzar al màxim totes les operacions. En aquest punt és on entra SAP Business One, la solució líder del mercat. Cada vegada hi ha més negocis que aposten per un ERP i, concretament, per SAP. Però una qüestió més difícil de resoldre és com trobar un proveïdor SAP. Aquí la cosa es complica, oi?

PYME
SEIDOR