Seidor
Gestión de ventas ¿Cómo tener una visión general de las ventas

28 de gener de 2022

Gestió de vendes. Com tenir una visió general de les vendes?

La gestió de vendes és un dels aspectes més importants d'una empresa. En efecte, es tracta d'un dels punts estratègics que no es poden passar per alt a cap companyia, i per això te'n volem parlar a SEIDOR. Ho fem com a especialistes en el desenvolupament de programari ERP, així com d'aplicacions que, des de la tecnologia, pretenen implementar la cohesió dels diferents departaments d'una empresa.

Què és la gestió de vendes?

Tal com hem dit, la gestió de vendes és una tasca fonamental en qualsevol companyia. Inclou totes les tasques adreçades a impulsar les vendes d'un negoci, així com a millorar la seva pròpia organització per treure'n més partit. En última instància, es pot dir que és la part encarregada de gestionar la relació amb el client potencial a l'hora d'aconseguir que aquest faci la compra. Inclou, doncs, diversos punts, que podríem sintetitzar en planificació, execució i anàlisi de tot el procés.

Aspectes previs per a la sincronització de la gestió de vendes

En primer lloc, començarem parlant d'alguns dels aspectes que s'han de gestionar per poder cohesionar les vendes amb la resta de departaments d'una empresa. Encara que la funció de vendes és la més important d'un negoci (ja que, sense vendes el negoci en si mateix no té sentit), s'ha d'alimentar de la tasca de la resta dels departaments d'una empresa.

Sincronización ventas

1. La relació de les vendes amb la gestió de clients

En primer lloc, hem de parlar de la relació que hi ha entre la gestió de vendes i la gestió de clients. Com no pot ser d’altra manera, en aquest punt podem establir dos nivells: el dels clients actuals i el dels clients potencials. Dur a terme un registre de clients pot ser de gran ajuda a l'hora de gestionar les vendes associades a aquests. En aquest cas, parlaríem de clients actuals, amb els quals ja es té una relació comercial.

Tanmateix, en el cas dels clients potencials, parlem d'una gestió de clients que pot ser-nos de gran ajuda a l'hora de tancar una venda. Per fer-ho, es pot fer servir programari per a e-commerce que passi directament a un ERP per a empreses la informació que recullin sobre els clients, així com l'estat en què es troben pel que fa a les vendes.

2. Gestió de vendes i gestió de preus

Un altre dels aspectes essencials que hem de tenir en compte per tenir una visió general de la gestió de vendes és la gestió de preus. En efecte, cada vegada és més habitual que una empresa fixi preus en funció de diferents criteris, que poden dependre del moment en què es trobi l'empresa, de les seves campanyes o del perfil del client mateix.

En aquest sentit, per tenir una visió general sobre la gestió de vendes, hem de tenir molt en compte les característiques d'aquest client. Per això, és molt important que en la nostra visió general de la gestió de vendes considerem aspectes com les ofertes especials per a clients que puguem oferir.

Gestion ventas y precios

3. Vendes i comptabilitat

Un altre dels punts importants que s'han de tenir en compte en la gestió de vendes és la comptabilitat. Si es fa una venda, aquesta s'ha de suprimir de l'inventari. Pel mateix motiu, el departament de vendes ha d'estar cohesionat amb el de compres per poder substituir el bé que s'ha venut.

En aquest sentit, un ERP per a empreses torna a ser una eina òptima. En molts, com el de SEIDOR, s'hi inclouen mòduls específics per a les compres, que es poden interconnectar amb el de gestió de vendes. D'aquesta forma s'automatitzen tots els processos i es poden implementar ordres de forma més ràpida i senzilla. En referència a la comptabilitat, això s'ha de traduir en un estat actualitzat de les vendes de la companyia.

A més, en el cas d'empreses que venen en diferents països, s'ha de tenir molt en compte la qüestió de la tributació. En aquest sentit, un ERP pot ajudar a connectar les vendes amb la comptabilitat i aplicar, en cada cas, els impostos i restriccions que afectin cada país.

4. Informes en temps real

Un altre dels aspectes importants en la visió de la gestió de vendes és l'aprofitament dels informes generats en temps real. En primer lloc, s'han de prendre decisions estratègiques relacionades amb la millora de la gestió de vendes. Per fer-ho, resulta molt convenient vincular un ERP a un programa especialitzat en la gestió intel·ligent de dades i gestió empresarial en general.

Gràcies a aquesta connexió, es podran generar informes que permetran analitzar la situació actual. Una de les tecnologies que estan relacionades amb aquesta operació és la Internet de les Coses. És una tecnologia que permet vincular cada departament, així com cada element d'aquest, a un comandament central compost per l'ERP. Aquesta és precisament la forma en què s'introdueix el temps real a l'empresa per permetre prendre millors decisions.

Aquestes eines no només s'utilitzarien per a la gestió de vendes, sinó que, més enllà d'això, també es podrien aprofitar per fer previsions. En efecte, es tracta de tecnologies capaces d'establir previsions sobre les vendes, amb les quals és possible calcular el nombre de vendes per client i producte, així com segons altres aspectes, com la localització.

En definitiva, la tecnologia ERP pot ajudar en la gestió de dades, ja que aporta cohesió a tot el conjunt de la companyia. Tots els seus departaments poden estar relacionats i millorar el flux d'informació, així com la quantitat d'aquesta, per fer que es puguin prendre millors decisions. Entre els beneficis d'un ERP hi ha el de permetre'ns ser més competitius gràcies al fet de tenir un quadre d'informació més complet.

T'animem a provar-ho tu mateix i descobrir tots els avantatges que t'esperen.

Quizá te puede interesar

11 de maig de 2022

Totes les funcionalitats de SAP Business One per a empreses

L'ús d'un ERP per a empreses de qualsevol índole és necessari. Vols saber millor quines funcionalitats de SAP Business One pots trobar? En aquest article et donem més detalls sobre tot allò que proporciona aquesta solució de programari.

PYME
SEIDOR
05 de maig de 2022

El millor programari per a empreses del sector retail

El programari per al sector retail és el conjunt d'aplicacions de gestió desenvolupat per a PIMES o grans empreses dedicades al sector del comerç detallista. És la manera més fàcil de tenir un control absolut del negoci i, així, poder prendre les decisions estratègiques de manera ràpida i eficaç. Actualment, hi ha molta oferta d'aquest tipus d'eines, i cal tenir en compte les funcionalitats i beneficis que han d'oferir abans de decidir-se per una.

PYME
SEIDOR
13 d’octubre de 2021

6 funcionalitats i característiques d'un ERP

Les diferents funcionalitats d'un ERP són molt útils per a la teva empresa i, a més, es poden afegir. Aquesta entrada t'explica amb més detall quines són les principals i la seva utilitat pràctica.

PYME
Ildefonso Guzmán
Ildefonso Guzmán
Sales Director en SEIDOR One