Seidor
Guía para elegir el mejor software para tu empresa

28 de gener de 2022

Guia per triar el millor programari per a la teva empresa

L'acció de triar el millor programa per a la teva empresa és imprescindible perquè introdueix un abans i un després. Per prendre una bona decisió, convé tenir en compte certs aspectes.

1. Constatar les necessitats o els aspectes que cal millorar

El primer que cal preguntar-se és què ens falta per fer un bon diagnòstic. Els ERP o els CRM poden cobrir necessitats, però cal saber quin és el problema. I això pot passar tant si es té un programa com si no.

Per exemple, un CRM pot tenir activat un mòdul de gestió amb clients, però potser necessita un altre mòdul per a la fàbrica i integrar-los tots dos. En conseqüència, el primer pas és comprovar què et falta.

És possible, també, que tinguis un CRM, però que et falti capacitat d'integració amb altres eines. Llavors és quan et pots plantejar si necessites una alternativa.

Un altre aspecte que has de tenir present, sempre, són les característiques de la teva empresa. No és el mateix treballar en l'agricultura que fer-ho en els serveis. A més, tampoc no és el mateix segons les dimensions de l'empresa i si es treballa fonamentalment al núvol o no.

Finalment, hi ha altres aspectes relacionats amb les millores, com la velocitat, la interconnexió o la implementació.

2. Establir uns objectius corporatius

Establecer objetivos

Un cop has indicat una necessitat, et tocarà marcar uns objectius. Aquesta és la forma de disposar d'un element commensurable que et permeti saber fins on vols arribar.

Per exemple, pots marcar un augment de les vendes o de la productivitat. Un altre barem que pots considerar és una reducció de les devolucions si et dediques al transport. I, per descomptat, mai no és sobrer plantejar-se la possibilitat de la reducció de costos. En definitiva, segons el sector a què et dediquis, podràs donar més importància a una qüestió o a una altra.

El que sí que és convenient és que, a més de fixar uns objectius, ho facis prenent com a base un calendari. Un o dos exercicis, com a mínim, haurien de servir com a base. I aquesta ha de ser la part que et permeti fer un càlcul del retorn sobre la teva inversió.

Aquesta és la part que et permetrà iniciar la cerca del programa ajustat a les teves necessitats.

3. Valorar les diferents opcions a partir de criteris objectius

Distintas opciones

L'elecció de les diferents opcions, un cop tens clar què necessites i on vols arribar, ha de tenir en compte diversos factors. Aquests són els més importants per prendre la teva decisió:

Mòduls

Has de tenir en compte la quantitat de mòduls i la seva integració. En primer lloc, per exemple, si ja fas servir un ERP i vols introduir-hi més mòduls. D'altra banda, perquè et permetrà discriminar quins et calen realment per ajustar la teva inversió al que necessites.

Els ERP SAP Business One ofereixen diverses solucions de mòduls activables per separat. Això fa que puguis activar una part i, si en necessites més en el futur, activar-ne altres sense paralitzar la teva activitat ni fer grans canvis.

Prestacions

Les prestacions del programa són un altre element determinant. Per exemple, la diferenciació OnDemand i OnPremise és important, perquè hi ha empreses que volen centrar-se en el núvol, mentre que altres volen fer-ho en un entorn físic. A més, la velocitat o la memòria del programa són una altra qüestió de gran importància.

Les prestacions han d'anar en relació amb el teu sector d'activitat. No és el mateix, per exemple, treballar en retail, per al qual tens solucions com SAP Business One Retail, que fer-ho en serveis, en què hi ha SAP Business One per a serveis.

Cost

El cost del programa és un altre dels elements per prendre una decisió i està relacionat amb les prestacions i amb les dimensions d'una pime. És veritat que hi ha mòduls gratuïts, però són molt bàsics. Per poc que vulguis professionalitzar la teva operativa i que tinguis més d'un equip, hauràs d'optar per un pla de pagament.

D'altra banda, el cost s'ha d'analitzar no en només en termes de totalitat; el més barat no sempre és el millor. Finalment, has de comprovar si ho pagaràs tot de cop o a terminis, o si llogaràs.

Suport tècnic

La capacitat de suport tècnic és un altre dels motius pels quals decantar-te per una empresa o una altra. Per norma general, el millor és decantar-se per una companyia amb trajectòria en el sector. Un cas paradigmàtic és el de SEIDOR Business One.

La primera raó és simple: té una credibilitat en el mercat que et generarà tranquil·litat. I el segon motiu és que disposaràs d'una garantia per contracte en cas de problemes. Quan es tracta d'una implementació integral, això és molt important.

La idea és que, si tens un problema, disposis d'un suport per fer les reparacions. També t'has de plantejar com a valor la possibilitat que l'empresa ofereixi actualitzacions gratuïtes.

Facilitat d'implementació

La facilitat d'implementació és un altre dels elements que cal tenir presents, i això dependrà també de la teva plantilla. Has de tenir ben clar si els teus treballadors tenen la formació necessària per implementar ràpidament el programa.

Com a principi general, com més fàcil sigui la implementació, millor. Això sí, pensa que a vegades no serà possible, i aquí pot ser bo comptar amb un suport extern a l'empresa.

La complexitat de funcions no té per què suposar grans dificultats per a la implementació. Per tant, fer aquest balanç és important.

Connectivitat a dispositius

La realitat de les empreses actuals és descentralitzada, i molt més amb la pandèmia de la COVID-19. Encara que hi hagi un sistema central, el normal és que es funcioni amb diversos dispositius.

És important que puguis valorar, en primer lloc, la possibilitat de la connectivitat múltiple. No hi ha d'haver cap problema si fas servir ordinadors de sobretaula, tauletes o telèfons mòbils.

D'altra banda, la possibilitat d'enviar ordres o fer monitoratge per control remot és també rellevant.

Triar el millor programa per a la teva empresa suposa planificar bé i, posteriorment, prendre una decisió racional. A SEIDOR et fem la feina més fàcil perquè oferim diverses solucions per a sectors diversos

Quizá te puede interesar

13 d’octubre de 2021

6 funcionalitats i característiques d'un ERP

Les diferents funcionalitats d'un ERP són molt útils per a la teva empresa i, a més, es poden afegir. Aquesta entrada t'explica amb més detall quines són les principals i la seva utilitat pràctica.

PYME
Ildefonso Guzmán
Ildefonso Guzmán
Sales Director en SEIDOR One