Seidor
¿Cuáles son las características de un ERP?

26 de gener de 2022

Quines són les característiques d'un ERP?

Conèixer les característiques d'un ERP suposa conèixer les qualitats d'una de les tecnologies que està protagonitzant el que es coneix com la revolució industrial 4.0. En efecte, es tracta d'una eina realment revolucionària, que pot dur les companyies i manufactures més enllà. És per això que tot seguit et volem parlar d'algunes de les seves característiques principals, perquè puguis entendre millor la seva importància.

1. Característiques d'un ERP: automatització de processos

La primera i més destacable de les característiques d'un ERP és la de l'automatització de processos. Un ERP és una eina que ens permet fer diferents funcions de diferents àrees del nostre negoci de manera automàtica. Des de la cadena de subministrament fins al lliurament del producte al client final. És per això que aconsegueix facilitar molt la feina de la nostra companyia i fer que obtinguem rendiments superiors i avantatges complementaris. La manera de fer-ho respon en bona part a la tecnologia de la Internet de les Coses, que no és res més que l'aplicació d'Internet als diferents dispositius d'un centre productiu per interconnectar-los amb l'ERP central. D'aquesta manera, hi ha un flux constant d'informació.

Un ERP aconsegueix implementar l'eficiència d'un negoci fent que moltes de les tasques s'automatitzin, ja que en molts casos són operacions rutinàries que es poden delegar a aquesta eina. En definitiva, en aquest primer punt podríem dir que una de les característiques d'un ERP és que permet l'escalabilitat de la teva companyia.

Automatizar procesos

2. Integració

La segona de les característiques d'un ERP de què volem parlar és la integració. Aquesta podria ser una conseqüència de l'anterior o, millor encara, una forma de treure'n partit. Un ERP és una eina que pot obtenir informació sobre els processos de diferents departaments. Tanmateix, no serviria de gaire res si, finalment, aquesta informació queda aïllada i compartimentada. De què serviria trossejar i automatitzar tasques si després les hem de gestionar una a una? Per això, juntament amb l'automatització de processos, un ERP també pot oferir integració.

Això vol dir que tota la informació de cadascun dels departaments queda centralitzada i cohesionada amb la resta en un dispositiu central. Amb això no només aconseguim un horitzó complet de la companyia, sinó que, més enllà d'això, aconseguim un horitzó cohesionat de cadascuna de les seves parts. Això permet que tots els departaments treballin junts, ja que entre ells hi ha un flux interrelacionat d'informació. També cal dir que un ERP pot, al seu torn, integrar-se en altres programes. D'aquesta manera, podrem treure avantatges competitius d'altres programes i del programari ERP mateix.

Integración

3. Característiques d'un ERP: sense duplicitats

Una altra de les característiques més importants d'un ERP és que elimina duplicitats. Es tracta d'una eina que, al contrari del que passa amb la gestió de bases de dades tradicional, permet eliminar-les de forma eficient. Algunes empreses disposen de bases de dades que, tot i ser molt útils, són ineficients pel que fa a la duplicitat de dades. Finalment, s'acaba manejant una quantitat ingent d'informació, en molts casos duplicada. Un ERP no només centralitza aquesta informació, sinó que també té una base de dades única i cohesionada de tots els departaments, amb la qual és possible gestionar cadascun d'aquests des d'un únic punt.

Sin duplicidades

4. Introdueix el temps real en les operacions

En consonància amb el que s'ha dit fins aquest punt, també cal assenyalar que un ERP és una tecnologia que ens permet introduir el temps real en les nostres operacions. A més de poder fer diferents operacions de forma sincronitzada, també podem fer que tinguin una velocitat de temps real. Això és molt important no només a l'hora de gestionar projectes i planificar-los, sinó que també és essencial a l'hora de millorar la qualitat de les nostres decisions, ja que disposarem de millor informació i més lligada al temps actual.

La raó és què ens serveix per identificar els problemes que hi pugui haver a qualsevol departament. I no només això: els problemes que hi pugui haver en qualsevol dispositiu. Per això, podem dir que un ERP és una eina per millorar al màxim l'eficiència d'una companyia. Ens permet analitzar cada component i prendre la millor decisió en funció dels seus resultats.

Tiempo real

5. Característiques d'un ERP: modularitat

La modularitat és una de les característiques més importants d'un ERP. Aquesta modularitat consisteix en el fet que un ERP és una eina construïda en "blocs" o "mòduls". D'aquesta manera, és possible dissenyar un ERP a la mida exacta de les necessitats d'una companyia. Aquesta és una característica summament important, ja que no només trobarem ERP a la mesura del nostre sector: més enllà d'això, podrem donar forma a un ERP específic per a la nostra companyia. Així, doncs, es tracta d'una eina summament adaptable a l'hora de confeccionar-la.

Tanmateix, també resulta summament adaptable a l'hora de perdurar en el temps. Gràcies precisament a aquesta característica d'un ERP, és possible adaptar-ne la configuració a les necessitats de la companyia al llarg del temps. Per exemple, davant del seu potencial creixement. D'aquesta manera, estem adquirint una eina que, al cap d'un temps, podrem ampliar o modificar fàcilment, precisament gràcies a aquesta naturalesa modular.

Modularidad

6. Funcionament intuïtiu

Finalment, entre les característiques més importants d'un ERP cal destacar la facilitat d'ús o el fet que resulta molt intuïtiva. És una eina que ens ofereix una interfície fàcilment interpretable. Per això mateix, es tracta d'una eina que es pot implementar en qualsevol classe d'empreses. Per exemple, en PIMES.

Ara bé: també cal destacar que és necessari implementar un procés de formació entre els empleats perquè sàpiguen en què consisteix i com funciona un ERP. Aquesta formació moltes vegades la imparteixen les empreses desenvolupadores mateixes.

Esperem que aquestes línies t'ajudin a entendre algunes de les característiques d'un ERP (encara que no totes). A SEIDOR podem ajudar-te a fer del teu negoci una estructura més eficient.

Intuitivo

Quizá te puede interesar

13 d’octubre de 2021

6 funcionalitats i característiques d'un ERP

Les diferents funcionalitats d'un ERP són molt útils per a la teva empresa i, a més, es poden afegir. Aquesta entrada t'explica amb més detall quines són les principals i la seva utilitat pràctica.

PYME
Ildefonso Guzmán
Ildefonso Guzmán
Sales Director en SEIDOR One