Seidor
e-learning

13 de maig de 2024

6 consells per a la introducció de l'E-learning a la teva empresa

Establiment de l'eLearning: Clau per a una cultura corporativa digital

L'eLearning enriqueix el nostre món laboral a l'era digital, ¡sense dubte! Però, ¿com es les arregla per convèncer les persones més escèptiques i establir l'aprenentatge digital com a part integral de la cultura corporativa?

Fins a un 77% de les empreses americanes ja feien servir serveis d'eLearning el 2017. Això significa que van aconseguir un 218% més d'ingressos per empleat i un 24% més de marges de benefici, segons una enquesta de la Societat Americana de Capacitació i Desenvolupament.

Abans de tot, els cursos en línia simplifiquen l'accés als programes de formació contínua i permeten seguir formant-se en un entorn professional replet, per nomenar només dues de les moltes avantatges per als empleats.

A més de la creació del programa d'eLearning real, la introducció de la transferència de coneixement digital a la seva empresa representa un altre gran desafiament i aquest no ha de ser subestimat de cap manera. En última instància, el seu enfocament determinarà quan bé la seva oferta d'eLearning és acceptada per la força de treball.

Tornem al tema. No obstant això, abans de comunicar el canvi a la força de treball i voler avançar activament amb l'establiment del programa d'e-Learning, ha de començar per vostè mateix/a. Això significa: aclarir les condicions marc i fixar el rumb.

Consideracions estratègiques importants a tenir en compte

Un canvi a eLearning no és una operació tàctica. Necessites temps i una estratègia. A més, no tots perceben sempre el canvi com a alguna cosa positiva. Sent realistes, et trobaràs amb algunes complicacions en aquest projecte. No obstant això, pots minimitzar-les amb preparació. Tingues en compte que:

 • L'esforç planificat redueix els costos
 • Els resultats de l'aprenentatge són escalables sense necessitat de grans inversions
 • La nova forma d'aprenentatge pot ser fàcilment integrada en la vella cultura de l'aprenentatge

A continuació enumerem 6 consells per introduir eLearning a la teva empresa:

1. Realitzar una avaluació de les necessitats

En aquest primer pas, es comproven els motius per introduir un programa d'eLearning. D'altra banda, es compara l'estat real i l'estat objectiu. Les següents preguntes et poden ajudar a fer-ho. Un cop hagis aclarit les preguntes, no oblidis organitzar els recursos en conseqüència.

Llista de preguntes recomanades:

 • ¿Quins objectius persegueixes amb el programa d'eLearning?
 • ¿A quins costos addicionals de personal i requisits tècnics et trobes?
 • ¿Qui assumeix quin paper en el procés d'aprenentatge?
 • ¿Quins continguts o quins coneixements s'han de transmetre?
 • ¿Quins grups d'empleats s'han de formar en quins temes?
 • ¿Ja existeix material d'ensenyament o ha de ser dissenyat, en aquest últim cas, ¿seria dissenyat internament o amb l'ajuda de proveïdors de serveis externs?

2. Entrevistar als empleats

Com en tot arreu en la comercialització, l'enfocament del desenvolupament de productes i l'experiència del client està en el grup objectiu. Els empleats han de permetre participar en el procés de desenvolupament del seu programa d'eLearning.

Procediment recomanat:

 • Entrevistar als empleats en diferents posicions i departaments: ¿Quines són les seves crítiques i pors? ¿Com es imaginen una experiència d'eLearning òptima? ¿Quins són els seus requisits?
 • Parlar amb els instructors i els directius de formació. La seva opinió et ajudarà a obtenir una perspectiva completament diferent.
 • Portar a terme un primer projecte pilot amb un petit grup d'aprenentatge. Identificar els obstacles i optimitzar l'experiència d'aprenentatge.

3. Definir l'estratègia d'aplicació

Els objectius formulats en el número 1 proporcionen un punt de referència. La teva principal tasca és fer que l'eLearning sigui conegut i, en el millor dels casos, popular a la teva empresa. Això requereix una estratègia de comunicació uniforme i el suport de totes les persones responsables, així com de la direcció de l'empresa.

Mesures recomanades:

 • Formulació d'una estratègia i una directriu de comunicació
 • Planificar mesures concretes per a la comunicació interna
 • Crear material d'informació i promoció
 • Organitzar esdeveniments: Esdeveniments informatius, seminaris web sobre el tema "Què és l'eLearning?", taula rodona "Quins són els beneficis de l'eLearning?”
 • Utilitzar tots els canals interns de màrqueting (per exemple, intranet, mitjans socials, butlletí de l'empresa, etc.)
e-learning

4. Eliminar la duda

Les notícies falses els agrada propagar-se com un incendi forestal. Dirigeix-te contra ell a temps. Per exemple, si circulen informacions o suposicions falses. La solució: comunicació transparent per crear confiança.

La gent considera sagrats els seus dades personals. Volen saber què passa amb ells. Sigui comprensiu i informi als seus empleats a fons:

 • Es recullen dades personals? Si és així, quines?
 • Es fa un seguiment del progrés de l'aprenentatge i s'envien mostres dels resultats dels treballs o exàmens als superiors i/o al departament de personal?
 • Amb quin propòsit es processen o es poden veure les dades?

5. Motivar

Alguns companys es preguntaran: “Per què hauria de fer cursos en línia ara? Quin és el benefici per a mi?". Comunicar simplement les avantatges de l'eLearning no és suficient aquí. Cal crear incentius i transmetre el contingut de l'aprenentatge de manera pràctica.

Pots motivar introduint un sistema de recompenses, per exemple. Tots els qui hagin completat un curs reben un certificat. També pots distribuir premis i punts de bonificació a les persones que obtinguin els millors resultats o que hagin completat un nombre particularment gran de cursos. Sigues creatiu! No hi ha límits.

També podem donar als empleats/es més llibertat en el que volen aprendre. A més dels cursos fixos, poden, per exemple, decidir per ells mateixos quins volen fer. L'autocotrol és un motivador valuós i efectiu.

En aquest context, el material d'aprenentatge no sempre ha de ser determinat per tu o per tercers. Per exemple, permetre que els empleats creïn el seu propi material d'aprenentatge i vídeos explicatius en el seu camp d'especialització i els comparteixin amb els seus companys/es de treball. Tot això podria posar-se a disposició del personal en una biblioteca en línia, una mena de centre de coneixement.

6. Crear acceptació

Diversos factors influeixen en l'acceptació que es pot crear quan s'introdueix l'eLearning.

- Factors socials:

Per a moltes persones, la major avantatge de l'aprenentatge digital és que són independents del temps i el lloc. No obstant això, aquest aspecte porta immediatament una desavantatge: La manca de contacte amb persones i professors/es d'idees afins.

Exemples de mesures:

 • Establir grups d'aprenentatge digital on els participants als cursos puguin intercanviar-se i donar-se suport mútuament
 • Animar als professors/es a participar en la conversa i a estar disponibles per preguntes
 • Permetre l'intercanvi en temps real a través de xats, fòrums i videoconferències

- Factors cognitius:

Alguns empleats/es aporten més coneixements previs que altres, ja sigui per la seva formació o pel seu treball. Per descomptat, els resulta més fàcil posar-se al dia. Els millenials, com a nadius digitals, per exemple, seran capaços de manejar el nou sistema molt més ràpidament.

Es poden fer algunes coses per assegurar que les persones menys experimentades puguin posar-se al dia ràpidament. El disseny intuitiu de la plataforma d'aprenentatge i el subministrament de contingut de alta qualitat haurien de ser alguna cosa natural. L'atenció es centra clarament en la facilitat d'ús, que es pot optimitzar mitjançant els següents punts.

Exemples de mesures:

 • Ofereix cursos intensius sobre com utilitzar el software abans que comenci el curs
 • Preparar els cursos de prova
 • Repartir un kit d'inici: Manual, auriculars i altres consells

- Factors motivacionals-emocionals:

L'escepticisme o el rebuig de certes coses, en la seva majoria estan basats en la ignorància. Això significa que quan les persones s'oposen a alguna cosa o a algú, sovint és perquè no entenen el tema o la situació. Així que en aquest cas, és recomanable educar la gent i començar amb una comunicació transparent. Aquí també encaixa el comentat a la secció de dalt "Eliminar el dubte".

- Marc organitzatiu:

Si als càrrecs superiors no els agrada veure eLearning durant les hores de treball o són generalment escèptics sobre el tema, llavors els/les empleats/ades mantindran les seves mans fora d'ell. El més probable és que vulguin evitar un conflicte desagradable. Així que l'única solució és crear espai i acceptació per als cursos en línia en la vida laboral diària.

A més, molts alumnes/es es queixen sovint de l'enfocament massa teòric de les lliçons. Després de tot, els temes acabats d'aprendre només es poden consolidar realment si el que s'ha après es pot posar en pràctica.

Exemples de mesures:

 • Encoratjar els empleats a posar en pràctica directament els nous coneixements, per exemple, compartint exemples de millors pràctiques dels seus companys i donant suport a la mentalitat d'assaig i error
 • El temps de treball és temps d'aprenentatge: Introduir temps específics per a l'aprenentatge o bloquejar temps individuals en el calendari. Els empleats/es poden bloquejar el calendari amb la nota "Per favor, no molestar" o "Estic estudiant". També es pot proporcionar una plantilla de correu electrònic o un senyal de taula per a aquest fi
 • Prepara sales de descans amb equips adequats per al treball concentrat
 • Nomenar mentors amb experiència. Per exemple, empleats en llocs superiors, que puguin proporcionar assessorament i suport als joves en qüestions de contingut

Fes feliços als empleats i a l'empresa!

Només quan els empleats utilitzin la seva oferta d'eLearning en la seva feina diària per aclarir problemes i preguntes, serà acceptada com una part important de la cultura corporativa. I només llavors s'aconseguirà l'èxit desitjat.

No obstant això, per assegurar que l'eLearning sigui vist com un enriquiment a gran escala, hauries de dur a terme un control d'educació contínua. Això significa qüestionar constantment els processos, avaluar les mesures, sol·licitar retroalimentació i posar en pràctica les suggeriments de millora. Mai deixaràs de aprendre.

Per aquesta raó, no has de considerar l'aprenentatge en si mateix com un esdeveniment, sinó com un procés que vol desenvolupar-se de nou cada dia. També és important en aquest punt que comencis. Així que aquest article actua com el teu punt de partida. Comença ara!

Potser et pot interessar

13 de maig de 2024

Singularitat tecnològica i transhumanisme

Descobreix com la singularitat tecnològica i el transhumanisme estan modelant el futur de la intel·ligència artificial i l'evolució humana. Prepara't per a un canvi global sense precedents i explora les possibilitats de la humanitat augmentada en un món de superintel·ligències.

13 de maig de 2024

El repte tecnològic de la transició cap a les energies renovables

Explora com la tecnologia està impulsant la transició cap a les energies renovables i la sostenibilitat ambiental. Descobreix projectes innovadors a Espanya que utilitzen IoT, intel·ligència artificial i Big Data per crear un futur més net i eficient.

14 de maig de 2024

Monitoritzar ciutats intel·ligents amb Grafana, Timescale i Sentilo

Descobreix com Grafana i TimescaleDB estan transformant la gestió de dades en ciutats intel·ligents, oferint visualitzacions interactives i anàlisi de big data per millorar l'eficiència urbana.