Seidor
plastico

31 d’octubre de 2022

Aplicacions per complir amb la nova Llei de residus (LRSC)

L'1 de gener de 2023 entra en vigor la nova Llei de residus i sòls contaminants per a una economia circular, aprovada i publicada al BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) el 8 d'abril de 2022. Totes les empreses que siguin subjecte passiu d'aquest impost estan obligades a complir-la, però, com ja passa amb altres normatives, hi ha aplicacions que faciliten tots aquests tràmits.

Però, abans de veure aquestes solucions, entenguem en què consisteix la Llei 7/2022, de 8 d'abril, i com ens afecta.

Llei de residus i sòls contaminats

La LRSC és la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Amb aquesta llei, es fa efectiu en l'ordenament jurídic espanyol la Directiva de la Unió Europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual s'actualitzen les anteriors Directiva 2008/98/CE sobre els residus i la Directiva 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient.

Principals novetats de la nova Llei de residus i sòls contaminats (LRSC)

Aquesta llei té com una de les seves principals novetats que inclou un impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables.

Aquest impost s'aplica als envasos que continguin plàstic, independentment de si es presenten buits com si tenen contingut, per protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderia.

L'àmbit objectiu de l'impost afecta els envasos no reutilitzables que continguin plàstic i els productes plàstics semielaborats destinats a l'obtenció dels envasos (preformes, làmines de termoplàstic), així com els productes de plàstic que permetin tancar, comercialitzar o presentar els envasos.

Els articles del 67 al 83 de la LRSC són els que determinen aquesta taxa impositiva. Cal recordar que l'objectiu últim és eliminar, en la mesura que es pugui, la utilització d'aquest material plàstic. A l'Agència Tributària es poden consultar tots els paràmetres legals que afecten la imposició d'aquest gravamen.

Això sí, totes les empreses que fabriquin o que facin adquisicions intracomunitàries o importacions d'aquests envasos i que estiguin subjectes a l'àmbit objectiu de l'impost, hauran de sol·licitar inscripció en el registre territorial corresponent a l'oficina gestora d'impostos especials on hi hagi l'establiment i s'exerceixi l'activitat. Si no és possible, ho haurà de fer on hi hagi en el domicili fiscal, llevat dels adquirents exempts segons l'article 75.f de la Llei 7/2022.

La sol·licitud de la inscripció s'ha de fer amb caràcter previ a l'inici de l'activitat per via electrònica. Després de presentar la sol·licitud. l'interessat rebrà el codi d'identificació del plàstic (CIP).

Aplicacions de gestió de la nova Llei de residus i sòls contaminats (LRSC)

Com ha passat altres vegades (com en el cas del Reglament general de protecció de dades o l'obligatorietat de registrar l'inici i la fi de la jornada laboral), hi ha aplicacions tecnològiques que ajuden els negocis a complir amb aquestes normatives i evitar, així, la possibilitat de rebre sancions.

Des de SEIDOR podem oferir als nostres clients dues opcions diferents. D'una banda, SAP RDP (responsible design and production), una solució desenvolupada a BTP, d'àmbit internacional i que dona cobertura a més impostos.

Concebut com un ERP, permet combinar els compromisos normatius, fiscals i voluntaris en una única solució i fer un seguiment continu de la normativa de responsabilitat ampliada del productor (EPR) i dels impostos sobre el plàstic. A més, els productors poden ajustar-ne paràmetres específics (per exemple, preus per acords individuals amb PRO) quan sigui aplicable.

D'altra banda, comptem amb la solució Plastic Tax by SEIDOR, la comesa principal de la qual és controlar aquesta taxa mitjançant la implantació de l'eina, a l'àmbit nacional, que permeti:

  • La creació i enviament dels llibres registre i de comptabilitat.
  • El compliment amb la presentació dels models d'autoliquidació 592 i sol·licitud de devolució A22.
  • La repercussió o consignació a la factura de la informació necessària amb motiu de les vendes o entregues.

Potser et pot interessar…

14 de juliol de 2022

Solucions per a l'impost d'envasos de plàstic no reutilitzables

El pròxim 1 de gener del 2023 entra en vigor la nova llei d'impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables dins el marc de residus i sòls contaminats per a una economia circular (LRSC).

Apunta't a aquest webinar i coneix les diferents opcions que t'oferim des de SEIDOR perquè el teu ERP de SAP tingui en compte aquest impost en tots els processos.

23 de desembre de 2021

SEIDOR participa en un projecte d'economia circular que ajudarà a reciclar fins al 60% dels residus de plàstic el 2030

22 de desembre de 2021 – SEIDOR, consultora tecnològica especialitzada en serveis i solucions tecnològiques per a gran empresa i pime, ha anunciat la seva participació en el projecte REPLAY, promogut per l'Agència Gallega d'Innovació, que té com a objectiu reciclar residus plàstics procedents de diferents sectors de la indústria per donar-los un nou ús, com pot ser la fabricació additiva o la impressió 3D.

SEIDOR