Seidor
cloud

13 de gener de 2022

Azure VMware Solution converteix Azure en el millor núvol públic per a càrregues VMware

No hi ha dubte que l'adopció del Cloud, ja sigui redefinint aplicacions i serveis o bé migrant infraestructures al núvol, aporta nombrosos avantatges a tota mena d'organitzacions, i en aquest cas particular ens agradaria analitzar les càrregues de treball VMware.

Avui dia, tant els usuaris finals com els clients exigeixen l'alta disponibilitat i el rendiment que les aplicacions basades en el núvol poden oferir. Aquest repte se suma a l'augment dels requisits d'infraestructura i de més seguretat. Tot això posa a prova els pressupostos cada vegada més limitats, davant l'exigència de més inversions en maquinari i programari, així com en personal de TI.
Per atendre l'escenari específic de les càrregues VMware, les dues companyies (VMware i Microsoft) han col·laborat estretament per oferir Azure VMware Solution (AVS), un servei empresarial que permet que els clients ampliïn sense problemes o migrin completament les seves aplicacions VMware existents al núvol públic d'Azure sense el cost, l'esforç ni el risc de redissenyar les aplicacions o reorganitzar les operacions.

Amb AVS, el downtime es pot reduir fins a un 75%

Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi fet per la consultora independent Forrester, encarregat per Microsoft, sobre l'impacte econòmic total derivat de l'adopció d'Azure VMware Solution. L'estudi va demostrar que, amb AVS, una gran corporació amb dotze nodes de solucions Azure VMware i quinze administradors de sistemes de TI en plantilla pot assolir en un termini de tres anys un retorn de la inversió (ROI) projectat del 125% al 274%, un valor actual net (NPV) projectat de 3,28 M$ a 7,22 M$, un estalvi de costos de personal necessari per al manteniment de la infraestructura local d'aproximadament 400.000 dòlars i un estalvi de costos valorat en uns dos milions de dòlars, gràcies al fet que s'eviten l'excés d'aprovisionament, les renovacions i la despesa en infraestructura desmantellada.

Perquè, gràcies a AVS, les organitzacions poden moure i hibridar de manera àgil i senzilla les seves càrregues de treball OnPremise basades en VMware a Azure VMware Solutions. D'aquesta manera, Azure VMware Solution democratitza i accelera el camí cap al núvol, ja que permet que les organitzacions mantinguin les seves inversions en VMware i l'experiència dels usuaris a què estan acostumats, sense necessitat de reajustar ni interrompre les càrregues de treball crítiques per al negoci. Alhora, es treu partit dels avantatges del núvol, com ara l'elasticitat, la disponibilitat superior de les càrregues de treball, l'estalvi de costos d'infraestructura, com els que s'han indicat anteriorment, l'estalvi de productivitat del personal i un millor rendiment.

Els quatre avantatges principals d'Azure VMware Solution

Azure VMware Solution combina el programa de centre de dades definit per programari (SDDC) de VMware amb l'ecosistema de serveis de núvol global Azure de Microsoft. A més, Azure VMware Solution compleix els requisits de rendiment, disponibilitat, seguretat i compliment normatiu a l'altura de les exigències de qualsevol organització. De manera resumida, aquests són els seus avantatges principals:

  1. Disposar d'un aprovisionament escalable, automatitzat i ràpid de les càrregues de treball de VMware en la infraestructura global d'Azure.
  2. Mantenir les inversions en entorns híbrids, així com els coneixements i les eines de VMware de què ja es disposa, com VMware vSphere, vSAN i vCenter.
  3. Modernitzar les càrregues de treball de VMware aprofitant la funcionalitat d'administració, la seguretat i els serveis natius d'Azure.
  4. Aprofitar Azure com el millor núvol per a les seves càrregues de treball de Microsoft Windows i SQL Server gràcies a l'Azure Hybrid Benefit.

Aprofundint en l'aspecte de la modernització i l'aprofitament d'Azure, els serveis natius de Microsoft Azure permeten supervisar, gestionar i protegir les seves màquines virtuals (VM) en un entorn híbrid, que pot incloure perfectament altres recursos i serveis d'Azure, els propis d'Azure VMware Solution i també OnPremise.

Ho expliquem amb més detall, amb escenaris típics d'aplicació

Fa poc, des de SEIDOR vam organitzar una sessió informativa en línia completa en què vam detallar què és Azure VMware Solution, des de la seva visió general fins a la seva arquitectura i integració nativa amb Azure. Seguidament, vam exposar quatre escenaris d'aplicació (Datacenter Exit, recuperació de desastres com a servei, la migració de sistemes Legacy i bases de dades, i el d'escriptoris virtuals basats en VMware Horizon), per finalment abordar les modalitats de llicències i preus.

No et perdis la sessió completa, disponible en aquest enllaç. I si en vols més informació, ens tens a la teva disposició per a qualsevol aclariment.

Quizá te puede interesar

21 de febrer de 2022

SEIDOR obté el Certificat de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), en la categoria ALTA

La transformació digital del sector públic ha d'anar acompanyada de mesures organitzatives i tècniques de seguretat que protegeixin la informació manejada i els serveis prestats davant els riscos provocats per accions malintencionades o il·lícites, particularment les ciberamenaces, errors o errades i accidents o desastres.

SEIDOR