Seidor
Manos juntandose, una encima de la otra

06 de febrer de 2023

Claus de l'humanisme tecnològic

L'humanisme tecnològic és un ideal que pretén centrar-se en la creació de tecnologia socialment responsable, que no exploti l'usuari. És a dir, que ha de respectar el seu temps, la seva atenció i les seves dades personals, substituint els models actuals basats en la publicitat per opcions que no estiguin pensades per cridar l'atenció.

És una idea que, cada vegada, té més importància, ja que les diferents formes de tecnologia estan cobrant molta més importància en totes les esferes de la vida.

Center for Humane Technology

Un dels primer grans moviments que van sorgir al voltant d'aquesta visió de l'humanisme tecnològic va ser el Center for Humanitzi Technology (CHT). Fundat el 2013 per extreballadors de grans companyies tecnològiques que no estaven d'acord amb l'ús i tractament que s'estava fent de les dades dels usuaris, aquest moviment neix amb la missió d' "impulsar un canvi integral cap a tecnologies humanes que afavoreixin el benestar col·lectiu, la democràcia i un entorn d'informació compartit".

Segons el CHT, hi ha sis principis clau per desenvolupar tecnologies humanes en el futur:

 1. Obsessió pels valors, en comptes d'obsessionar-se amb les mètriques de compromís.
 2. Reforçar el talent existent, en comptes d'assumir que més tecnologia és sempre la resposta.
 3. Fer visible l'invisible, en comptes d'assumir que els danys són casos extrems.
 4. Possibilitar la presa de decisions encertades, en comptes de suposar que com més opcions millor.
 5. Fomentar l'atenció plena, en comptes de competir per l'atenció.
 6. Vincular el creixement amb la responsabilitat, en comptes de limitar-se a maximitzar el creixement.

Altres principis

Tanmateix, els principis que regeixen l'humanisme tecnològic són més complexos i més variats. De fet, segons aquest mateix centre, podem parlar d'uns altres 8 aspectes clau a l'hora d'abordar aquesta temàtica

 1. Donar prioritat a les persones: s'han de privilegiar els drets i interessos de les persones sobre els de les empreses.
 2. Evitar solucions "atomitzadores”: En la mesura del possible, s'ha de donar prioritat als enfocaments socials i col·lectius davant les solucions "atomitzadores".
 3. Enfrontar-se al poder: s'ha d'intentar identificar i corregir les asimetries i desequilibris de poder.
 4. Abordar les causes profundes: s'ha d'anar més enllà dels símptomes per abordar les causes profundes del problema o repte en qüestió.
 5. Presumir el dany : s'ha de pressuposar que totes les tecnologies, i les seves aplicacions, són capaços d'infligir una sèrie de danys i intentar identificar-los.
 6. Exigir precaució: s'ha d'exigir un enfocament preventiu en el desenvolupament i desplegament de la tecnologia.
 7. Acceptar la complexitat: s'ha de reflectir la complexitat d'un problema o repte proposant solucions integrals i contextualitzades.
 8. Cercar la sostenibilitat: s'han de privilegiar les solucions sostenibles i regeneratives davant les solucions ràpides i autodestructives.

Així serà el resultat

Quan s'aplica l'humanisme a la mateixa concepció d'una tecnologia i es té present durant totes les fases del seu desenvolupament i comercialització, el resultat acaba sent una tecnologia no només més humana, sinó que fins i tot resulta més natural. Moltes vegades, utilitzar determinades eines implica forçar el nostre comportament. Una cosa que s'ha d'evitar, ja que és la tecnologia la que s'ha d'adaptar a les persones i no al revés.

La tecnologia humana no ha de substituir la ment i el cos humà, sinó que ha d'augmentar les capacitats existents. És més, amb això s'aconsegueix que la tecnologia sigui al més senzilla i accessible possible (també en preu), de manera que pugui ser utilitzada pel nombre més gran possible de persones. Per això, els qui dissenyen les eines han d'estar atents a les ramificacions socials i mediambientals de les noves tecnologies i actuar en conseqüència.

Finalment, cal assenyalar que no hem oblidar que el que en un moment donat podem considerar una tecnologia desenvolupada sota el paraigua de l'humanisme, en una altra situació ens pugui semblar just el contrari. Per exemple, els telèfons mòbils poden ser més humans que els fixos, ja que ens permeten desplaçar-nos lliurement per trucar. Tanmateix, això també ha generat espais més sorollosos i que a vegades no es respecti el silenci o el descans d'altres persones.

Així doncs, les tecnologies mai no seran totalment humanes o inhumanes. Però sí que s'ha de prestar especial atenció a les claus i principis que s'han desgranat aquí per evitar mals majors i aconseguir l'objectiu últim: que tots els desenvolupaments i avenços siguin sostenibles, responsables i que no explotin la persona

Potser et pot interessar…

17 de gener de 2023

Què és l'Humanisme Tecnològic

Podríem definir l'Humanisme Tecnològic com la fusió de la tecnologia i els humans. Va ser Yuval Noah Harari, historiador, filòsof i autor de títols com “Sapiens”, “Breu història de la humanitat”, “Homo Deus” o “21 lliçons per al segle XXI" i "Sapiens”

SEIDOR
25 de novembre de 2022

Com humanitzar la tecnologia?

El diccionari de la RAE diu que humanitzar és “fer humà, familiar i afable algú o alguna cosa". Així doncs, en aquest sentit, humanitzar la tecnologia és crear una tecnologia que vagi més enllà de la pura funcionalitat per crear una interacció agradable, amb ergonomia, interfícies més agradables d'utilitzar, desenvolupant tecnologies fiables i accessible, amb sistemes i algoritmes que s'ajustin a intuïcions ètiques i polítiques, evitant els biaixos o la manipulació.

SEIDOR
26 de setembre de 2023

Avantatges i desavantatges de la protecció de dades en cloud

Atès que cada vegada són més les organitzacions que estan gestionades per dades (data driven), les companyies s'han d'assegurar que aquesta informació sigui sempre accessible i es trobi en lloc segur.

SEIDOR