Seidor
Dos personas mirando un ordenador

19 de novembre de 2022

Com configurar i utilitzar els informes de WebIntelligence com a origen de dades en temps real per a SAP Analytics Cloud?

La diferència principal entre el nou Live Data Connector 3.1 i les versions anteriors és la capacitat d'accedir a les dades emmagatzemades a SAP BusinessObjects WebIntelligence i utilitzar-les.

Els usuaris poden fer càlculs utilitzant totes les mesures, dimensions i variables disponibles no només des d'un Univers, que era la característica principal fins ara, sinó també des d'un document WebI. Per tant, ara és possible utilitzar un Univers o un document WebI d'una manera molt similar, fent servir la mateixa Live Connection a SAP Analytics Cloud.

Aquest connector és molt simple i molt potent, i redueix el temps de desenvolupament de noves visualitzacions en empreses amb grans infraestructures de dades preexistents. Des d'una perspectiva de costos, les empreses poden protegir la inversió ja feta en els seus desenvolupaments d'Univers i WebIntelligence, ja que continuen sent compatibles.

La característica clau és la capacitat de connectar-se en temps real a les dades emmagatzemades als servidors físics, sense que aquestes dades es carreguin ni transfereixin fora de l'entorn segur de les instal·lacions. Totes les dades queden darrere del tallafoc de la xarxa de la seva organització.

Això permet que les empreses que encara volen mantenir les seves dades a les seves instal·lacions (per raons com ara la seguretat, la infraestructura o la falta de recursos) puguin passar a un entorn híbrid o 100% al núvol. Al seu torn, això els dona accés a noves funcions, que inclouen planificació i funcions intel·ligents que fan servir tecnologia predictiva i algoritmes avançats d'aprenentatge automàtic.


Configurar

Les versions de software necessàries per a l'ús del connector són:

SAP Analytics Cloud: 2020.21

SAP BusinessObjects: 4.2 SP7 o superior

Most of the installation process is described in the following article: The Path to Hybrid SAP Analytics: Did you know that you can connect SAP Analytics Cloud and SAP BI Platform in under 20 minutes?

L'article anterior és vàlid per a la connexió a universos, però hi ha alguns passos simples addicionals que cal seguir abans que també pugui obtenir accés a la informació de WebI de SAP Analytics Cloud.


Crear una nova categoria LCD

menu web

Des de SAP BusinessObjects Central Management Console 4.3, al menú desplegable hi ha una opció anomenada Category. Un cop allà, triï Categories > New > Category.

Després, a la pantalla de propietats de la categoria, el CUID mostrat s'ha d'indicar a l'arxiu LDC.properties.

boe.webi.category.cuid=AfFk5Kz76fdFutX48SUUZdA

barra de busqueda

A més, el paràmetre següent s'ha d'establir com a True a l'arxiu LDC.properties. Amb aquest paràmetre, també s'inclouen les carpetes personals quan es busquen documents WebI des de SAP Analytics Cloud.

boe.webi.includepersonalfolder.bool=true

Assignar documents WebI a aquesta categoria

Faci clic a Category Created > Add To Category i esculli els documents Webl que vol fer visibles a SAP Analytics Cloud.

Build Live

Un cop premem OK, apareixeran al menú principal de Categories.

cwntral managment console

Crear un model

Ara crearem un nou model des de SAP Analytics Cloud. Faci clic a Main Menu > Create > Model i després triï l'opció Live Data Connection.

files

A Systems Type, fem clic a SAP Universe, triem la connexió definida prèviament i després configurem les credencials.

Ara podem veure una llista amb els Universos al principi i els documents WebI seleccionats al final.

Select Data Source

Si fa clic en un d'ells, podrà veure tots els objectes disponibles en aquest document WebI. Després ha d'arrossegar i deixar anar els que s'utilitzin, prémer OK i, finalment, guardar el model.

Build  live universe query

Crear una història

Un cop s'hagi guardat el model, creem una història utilitzant les dades d'aquest model per mostrar un parell de gràfics de barres simples:

metricas

Si guardem la història, ens desconnectem, tornem a iniciar sessió i intentem accedir a la història una altra vegada, es tornen a sol·licitar les credencials de la plataforma SAP BI, perquè les dades no s'han emmagatzemat al núvol. En canvi, actualitza les dades en temps real, preservant la seva seguretat.


Conclusió i beneficis

El gran avantatge d'aquesta nova versió del connector és la possibilitat d'aprofitar les consultes WebI per tal que les dimensions, mesures, jerarquies, variables i dimensions fusionades preexistents es puguin reutilitzar, cosa que genera estalvis tant en temps com en cost.

Exportar components d'informes WebI, com taules o gràfics, no està previst, però és possible reutilitzar un càlcul amb lògica complexa emmagatzemada en una variable. Per exemple, en comptes de reutilitzar un gràfic de bombolles geogràfiques procedent de WebI, haurem de reconstruir aquesta part gràfica. Tanmateix, serà senzill fer-ho, ja que els objectes necessaris ja estaran preparats, com ara Latitud, Longitud, País, etc.

Al següent article es pot trobar una comprensió més profunda dels models de dades de WebI i la manera com funcionen actualment: https://www.clariba.com/blog/20201022-the-path-to-hybrid-sap-analytics-using-webi-data-models-lluis-aspachs

Consulti-ho per tenir una millor idea de quina opció de model de dades de WebI és la més adequada per al seu negoci.

Esperem que aquest article l'hagi ajudat a començar a construir el seu model d'anàlisi híbrida. Si té qualsevol pregunta, pot enviar-nos un comentari.

Potser et pot interessar…

19 d’octubre de 2022

SEIDOR duplica la seva activitat en l'últim exercici en l'àmbit de les plataformes d'aprenentatge en línia

SEIDOR reforça la seva aposta pel sector educatiu, que va iniciar el 2014 amb la creació de la seva divisió d'Educació, amb una proposta de valor especialitzada

SEIDOR
25 d’octubre de 2022

Hem recollit 52 quilos d'escombraries a la platja de Pinedo, a València

SEIDOR està compromesa amb la gestió ambiental i, per això, l'any 2014 ens vam adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides. Una iniciativa que ens està ajudant a fomentar activitats i iniciatives adreçades a millorar la nostra manera de relacionar-nos i aportar valor a la societat desenvolupant la nostra activitat de manera sostenible.

SEIDOR