Seidor
hombre usando el ordenador

06 de febrer de 2023

Com utilitzar Google Play Console?

L'objectiu d'aquest article és servir de guia introductòria a la plataforma Google Play Console, fent un repàs dels serveis que la componen i les possibilitats que ofereix.

Primer, revisarem el cronograma amb les dates límit de Google per al compliment de les normes corresponents en les aplicacions de Play Store.

Posteriorment, us donarem una descripció detallada dels serveis que la componen i les possibilitats que ofereix als diferents usuaris que poden fer ús d'aquesta eina.

Finalment, comentarem una sèrie de consells i consideracions d'ús de la plataforma.

Cronograma del tutorial

Amb l'objectiu de crear un ecosistema més segur i estable, Google estableix una evolució constant en les seves polítiques.

Per estar al corrent de les dates límit, serà convenient subscriure's a la Newsletter de desenvolupadors Android, cosa que es detalla amb deteniment més endavant.

A la taula que es mostra tot seguit es llisten tots els canvis que s'han hagut d'abordar durant aquest any, així com els que serà necessari emprendre en el futur pròxim.

tabla actualizaciones search controle

Introducció: què és Play Console?

La Google Play Console és el nexe d'unió entre desenvolupadors i la comunitat d'usuaris de Google. Es tracta d'una plataforma per a la publicació d'aplicacions i videojocs en el mercat, així com el seu posterior seguiment de rendiment gràcies als múltiples serveis que ofereix.

Per aquesta hi passen totes les aplicacions que es publiquen per a més de dos mil milions de dispositius actius a tot el món, cosa que representa una audiència increïble i una gran oportunitat per arribar de manera immediata a qualsevol racó del planeta.

Google ens dona la possibilitat d'utilitzar segments de proves tancades per evitar possibles errors, a més del seu corresponent seguiment gràcies als informes de llançaments, dashboards d'estadístiques, anàlisis d'opinions dels usuaris i testers i molts altres més, que es detallen en els apartats següents.

Així mateix, és una eina fantàstica per expandir negocis, ja que permet crear experiments a la fitxa del Play Store, crear campanyes d'aplicacions per impulsar les instal·lacions de l'app des de la cerca de Google, Play Store o YouTube, així com disposar d'informes d'adquisició dels aplicatius en temps real.

En definitiva, una eina molt versàtil i completa per treure el màxim partit de les nostres aplicacions.


Quant costa un compte de Google Play Console?

Per disposar d'un compte a la consola de Google Play, s'haurà de pagar els 25 $ o 21 € que costa el registre, un preu realment econòmic respecte als 99 $ anuals del compte individual o els 299 $ per a l'empresarial a la plataforma d'Apple. Aquest pagament permetrà la distribució i actualització de totes les apps o videojocs requerits.

Com a contrapartida, el suport i els terminis de revisions corresponents es veuran lleugerament demorats respecte a l'eina d'Apple.


Com crear un compte de desenvolupador a Google Play Console

Com es publica una app a Google Play? Per poder-ho fer, primer s'ha de crear un compte de desenvolupador de Google Play. Per fer-ho, s'haurà d'haver iniciat sessió amb el nostre compte de Google i tenir la verificació en dos passos habilitada.

A l'hora de crear un compte de desenvolupador, es pot fer de dues maneres: per a tu o per a una organització o empresa. En funció de l'opció escollida, hauràs d'aportar certa informació.

Compte personal

En el cas d'un compte personal, has de proporcionar la informació següent:

 • Nom del desenvolupador
 • Nom de contacte
 • Adreça electrònica de contacte
 • Adreça de contacte
 • Número de telèfon de contacte (format internacional)
 • Lloc web

Compte d'organització

En el cas d'un compte d'organització, has de proporcionar la informació següent:

 • Nom del desenvolupador
 • Nom de l'organització
 • Adreça de l'organització
 • Número de telèfon de l'organització
 • Lloc web de l'organització
 • Nom de contacte
 • Adreça electrònica de contacte
 • Número de telèfon de contacte (format internacional)

Una vegada emplenats tots els camps, s'haurà de llegir i acceptar l'Acord de Distribució per a Desenvolupadors de Google Play, així com els Termes del Servei de Google Play Console.


Com pujar una app a Google Play Store

Tot seguit s'explica com publicar una aplicació a Google Play Store.

Fitxa de les aplicacions
Abans del llançament de qualsevol app, s'haurà de sol·licitar al client corresponent un conjunt de dades per incorporar-les a la fitxa d'aquesta: nom de l'app, descripció breu i llarga, URL de privacitat, captures de l'aplicació, gràfic de funcions, usuari DEMO, icona de l'app en alta resolució, idioma predeterminat, categoria, classificació de contingut, una adreça electrònica de contacte i la disponibilitat (països o regions).

Així mateix, també s'hi poden incloure de manera opcional un telèfon, un lloc web, el gràfic promocional i un bàner de TV, si és necessari.

D'altra banda, els camps següents, esmentats al paràgraf anterior, es podran configurar en els diferents idiomes que pugui admetre l'aplicació: nom, descripció breu i llarga, frase de novetats, política de privacitat, gràfic de funció i les captures de l'aplicació.

Totes aquestes dades s'hauran d'indicar degudament a les seccions Fitxa de Play Store principal i Configuració de la botiga dins l'apartat Presència a Google Play Store.

Distribució d'aplicacions

El principal servei de la consola de desenvolupador de Google és la distribució d'aplicacions o actualitzacions d'aquestes.

Aquest desplegament es podrà fer sobre un conjunt de testers interns (100 usuaris com a màxim) o sobre la comunitat d'usuaris finals, i també hi ha la possibilitat d'establir filtratges per tipus de dispositiu.

El desplegament esgraonat és una altra de les característiques de la distribució d'aplicacions; és possible programar una pujada a producció per a un percentatge concret d'usuaris, el qual creixerà de forma periòdica fins a arribar al 100%. Això permet als desenvolupadors detectar possibles errades i resoldre-les de cara a la totalitat de la comunitat d'usuaris.

datos

A més, abans de la distribució d'aplicacions, és possible comprovar quins dispositius són compatibles, així com el nombre d'usuaris que té la nostra app instal·lada i una valoració mitjana per dispositiu, de cara a excloure explícitament els terminals amb què l'aplicació tingui problemes.

Finalment, cada distribució incorporarà una frase de novetats, que fa referència als canvis implementats sobre l'última versió i que es veurà reflectida en cada fitxa de l'store.

Per utilitzar aquest servei, hem d'adreçar-nos al menú lateral > Producció > Crear nova versió.

Serveis de Google Play

La consola de Google Play disposa de diverses eines per a la distribució i explotació d'aplicacions i jocs Android.

Feedback sobre proves internes

Tal com es comentava al punt anterior, Google ofereix la possibilitat de sotmetre l'aplicació a una sèrie de proves internes de forma prèvia a la posada en producció, cosa que s'ha de fer de forma contínua per evitar possibles problemes i errades en les apps.

Totes aquestes proves es duran a terme dins de canals de testing interns o tancats, sobre els quals els usuaris inclosos podran redactar comentaris sense que siguin visibles per a la comunitat d'usuaris finals. Això és de gran utilitat de cara a obtenir un feedback directe sobre la funcionalitat implementada en la versió beta.

opinion google

Tauler d'estadístiques

El tauler d'estadístiques exposa una gran varietat de mètriques i informació rellevant sobre les aplicacions distribuïdes. S'hi pot veure el nombre d'instal·lacions i desinstal·lacions en un eix temporal, de tal manera que puguem conèixer els pics importants, els països des d'on instal·len les nostres apps, les valoracions d'aquesta o percentatge d'errades en el temps.

dashboard search console

És cert que aquest panell s'assembla força al proporcionat per Firebase, però, no obstant això, la quantitat de mètriques d'aquest últim és superior, ja que ofereix la possibilitat d'establir i monitorar esdeveniments personalitzats i molts altres més. Per tant, és recomanable que les aplicacions integrin les llibreries de Firebase i, d'aquesta manera, treure el màxim partit possible d'aquestes estadístiques.

Aquest servei està disponible dins l'opció Estadístiques del menú lateral de la consola de Google.

Android Vitals

El posicionament ASO (App Store Optimization) s'encarrega de col·locar les aplicacions en els primers llocs de les botigues en línia, com Google Play. Per fer-ho, es té en compte que la descripció o el títol de l'app sigui exactament el que busquem, però un altre dels factors de classificació en els algoritmes de cerques és la qualitat de l'app.

Android Vitals és una iniciativa duta a terme per millorar l'estabilitat i el rendiment dels dispositius Android, cosa que va lligada a una millora de les apps pel que fa al seu posicionament en el mercat. Aquesta eina intenta agrupar diferents mètriques del terminal, com ara l'estabilitat (taxa de bloquejos), el temps que triga a iniciar l'aplicació o cadascuna de les seves pantalles, l'ús de bateria o el temps de processament (renderització lenta i pantalles congelades) i la mostra en el que es coneix com a panell Android Vitals.

Les aplicacions que facin ús d'aquest servei seran revisades per Google de forma periòdica, de manera que, si alguna de les mètriques s'ha marcat amb una exclamació, voldrà dir que es troba per sota del llindar mínim i podrà ser penalitzada.

L'accés al panell d'Android Vitals està disponible dins el bloc Qualitat del menú lateral de la consola.

Catàleg de dispositius

El catàleg de dispositius és un servei destinat a la consulta i gestió de dispositius compatibles amb l'aplicació en qüestió. Ofereix informació relacionada amb la llista de terminals disponibles per a Google Play i comprova la manera en què les baixades o valoracions varien en funció d'aquests. Així mateix, ens aporta informació detallada sobre les raons per les quals un dispositiu no és compatible amb l'app.

És rellevant assenyalar que aquest servei mostra únicament la compatibilitat de les nostres aplicacions amb els terminals del mercat segons les característiques d'aquests, però no indica que l'app hagi estat provada a tota la llista de dispositius.

D'altra banda, ofereix la possibilitat de consultar les especificacions dels dispositius, de tal manera que esbrinem com admetre diferents terminals.

Finalment, i per tal d'evitar que els usuaris tinguin una mala experiència amb les aplicacions, es dona la possibilitat de restringir les instal·lacions en certs dispositius concrets.

lista dispositivos

Anàlisi d'opinions

Un dels serveis més característics i importants dins la consola de Google Play és el que es coneix com a anàlisi d'opinions o comentaris dels usuaris. Es tracta d'una secció on es pot establir un agrupament de comentaris amb topics similars, analitzant així els problemes que més afecten els usuaris.

A més, amb l'objectiu principal de resoldre els problemes d'una forma més àgil i obtenir una millor valoració a la nostra app, disposem de dues eines magnífiques.

La primera és el creuament de dades, gràcies al qual podem saber quines versions concretes produeixen més errors entre la comunitat, mentre que també hi ha la possibilitat de filtrar comentaris per nombre d'estrelles, idiomes, versions o paraules clau d'aquestes ressenyes.

Aquesta informació estarà accessible dins l'opció Valoracions i ressenyes del menú lateral de la consola.

administración de coments

Monetització

En aquest apartat de Google Play Console és possible gestionar tot el que fa referència a la monetització i la part financera de l'aplicació.

Una de les alternatives per augmentar els ingressos és vendre productes dins les aplicacions utilitzant Google Play Billing. D'aquesta manera, s'aconsegueix augmentar la retenció dels usuaris, ja que els que fan compres a l'aplicació tenen més probabilitats de continuar sent clients.

D'altra banda, trobem el model de subscripció, en què Google Play s'encarrega del pagament, les notificacions i l'administració de subscriptors. Per fomentar les adquisicions i la retenció de clients, es disposa d'accions com les proves gratuïtes, preus introductoris, promocions, períodes de gràcia o pauses, etc. A més, hi ha una secció de generació d'informes per monitorar el creixement de subscriptors i analitzar les cancel·lacions que es produeixin.

L'accés a aquest servei serà a través del menú lateral > Monetització.

Altres consideracions sobre la consola de desenvolupador de Google. Hi ha altres aspectes ressenyables a l'hora d'utilitzar la consola de desenvolupador de Google, com ara les polítiques de privacitat, els temps d'espera en les revisions i desplegaments d'apps o els consells per millorar l'experiència d'ús.

Política de privacitat

Les polítiques de privacitat fan referència al document legal que recull la manera en què una organització capta, processa i maneja les dades dels usuaris.

Es tracta d'un dels punts més importants dins les aplicacions mòbils a Google Play, ja que totes hauran de complir la normativa exigida. De fet, l'any 2017 es van rebutjar i eliminar més de set-centes mil aplicacions de l'store pel seu incompliment, per la qual cosa cal parar força atenció a l'hora de gestionar-les.

Hi ha dos punts claus que cal tenir en compte:

 • Creació del document i inclusió a la consola de Google: Tal com es comentava prèviament, qualsevol aplicació registrada a Google Play haurà de tenir associada la seva política de privacitat corresponent.

Podrem crear-la, en cas que no existeixi, a través d'eines en línia, com ara Shopify o PrivacyPolicies.

Una vegada creada, s'haurà d'incloure correctament dins la consola. Per fer-ho, s'haurà d'accedir a l'apartat Política > Contingut de l'aplicació, situat al menú lateral, i buscar l'apartat “Polítiques de privacitat”.

politica privacidad google

Tot seguit, a l'opció Política de privacitat s'hi haurà d'incloure l'URL del document creat.

poniendo url a política de seguridad

Després d'incorporar aquest URL a la fitxa de l'app, aquesta serà revisada per Google per comprovar que tot sigui correcte.

Així mateix, és important assenyalar la necessitat de mantenir l'URL operatiu en tot moment, ja que altrament suposaria el rebuig de l'app.

 • Creació de la pantalla per a la seva acceptació: Des de fa pocs mesos, a més d'incloure la política de privacitat corresponent dins la consola, Google exigeix disposar d'una pantalla d'acceptació explícita per als usuaris en totes les aplicacions distribuïdes. Aquesta pantalla haurà de contenir el propòsit de la recopilació de dades d'una manera clarament visible.

Tot això s'enumera en aquesta entrada de TermsFeed.

Newsletter

Android posa a disposició de la seva comunitat de desenvolupadors diversos butlletins informatius, en què es poden trobar les últimes notícies i suggeriments. Mitjançant aquest enllaç, podrem subscriure'ns-hi, de tal manera que es rebin mensualment els últims productes i actualitzacions d'Android, les dates límit per al compliment de la normativa de Google i suggeriments per triomfar a Google Play, així com informació relativa a actualitzacions i novetats sobre Google Play Jocs.

Temps d'espera

La distribució de noves apps o actualitzacions d'aquestes requereix uns temps d'espera per part de Google, ja que tots els canvis s'han de replicar en els seus servidors.

Fins ara, els temps d'espera eren d'unes 24 - 48 h, però, a causa de la situació de la COVID-19, les revisions s'estan veient demorades fins a arribar a una setmana de termini.

De la mateixa manera, les respostes de l'equip de suport també estan patint lleugers retards, fins a arribar a les 120 h, cosa que s'haurà de tenir en compte de cara a evitar possibles problemes.

Així mateix, cal destacar la importància que el client sigui conscient en tot moment de totes les demores ocasionades per Google en els seus processos de publicació i actualització d'apps.

Consells

Aquests són alguns dels consells més importants perquè siguem capaços de manejar adequadament la consola de Google Play:

 • Fer ús de beta testers abans de la distribució final de qualsevol app, ja que d'aquesta manera en garantim el funcionament correcte.
 • Fer actualitzacions periòdiques de les nostres aplicacions, per així estimar l'impacte de les noves versions en el mercat.
 • Crear experiments a l'hora de decantar-nos per diferents imatges o colors, ja que ajudarà a seleccionar l'opció majoritària per als usuaris.
 • Respondre als comentaris dels usuaris de forma periòdica, cosa que aporta un extra de suport sobre la comunitat.
 • Evitar tenir diversos canals interns oberts de forma simultània, ja que desencadena problemes en les revisions de les actualitzacions corresponents.

Per què has de ser a Android?

D'acord amb els resultats dels informes d'IT Reseller o Statista, el 86% dels smartphones venuts els últims dos anys fan referència a terminals Android.

grafico circular de cuota de mercado

Així mateix, el nombre de baixades d'aplicacions s'assimila al que reflecteix la il·lustració anterior, ja que Android ha aconseguit un total de 28,3 bilions de baixades durant el tercer trimestre de 2020, triplicant així el seu contrincant a l'App Store.

Totes aquestes dades demostren la importància de les aplicacions Android i Google Play Console avui dia, per la qual cosa és necessari fer-ne un bon ús per explotar aquesta eina al màxim.

A més, és imprescindible tenir en compte tots i cadascun dels punts d'aquest document (els consells i les consideracions sobre les polítiques de privacitat en primer lloc), ja que un 55% del total del market va ser rebutjat per motius relacionats amb les polítiques i el seu ús.

Com a conclusió, doncs, a més de la distribució mateixa d'apps que ofereix la consola de Google Play, és important fer les tasques d'explotació corresponents mitjançant les diferents eines esmentades per treure'n així el màxim partit.

El panell d'estadístiques, Android Vitals o l'anàlisi d'opinions sobre els usuaris i testers interns ajudaran en gran mesura a l'optimització i millora de les aplicacions desplegades.

Potser et pot interessar…

26 de gener de 2023

Què és Salesforce Commerce Cloud?

Salesforce Commerce Cloud B2B és una plataforma de comerç electrònic en el núvol que ofereix experiències de compra intel·ligent a través de diferents canals.

Es tracta de l'experiència ecommerce ideal basat en l'autoservei en línia amb totes les funcionalitats B2B que es necessiten.

SEIDOR