Seidor
apps moviles escalables

23 d’agost de 2023

Construint aplicacions mòbils escalables

Com abordar el creixement de l'usuari i el trànsit en un entorn en evolució constant

El creixement dels usuaris i el trànsit en un entorn són clau per a l'èxit de qualsevol aplicació mòbil. En un mercat summament competitiu, és important que una aplicació pugui gestionar una base d'usuaris en creixement i un augment en el trànsit de dades sense comprometre l'experiència de l'usuari. Això pot ser especialment complicat en un entorn en evolució constant, on les expectatives i les demandes dels usuaris canvien constantment i les tecnologies evolucionen ràpidament.

Si una aplicació no està dissenyada per gestionar el creixement d'usuaris i el trànsit, és probable que tingui problemes de rendiment, temps d'inactivitat i errors, cosa que, al seu torn, pot desencadenar una disminució en la satisfacció de l'usuari i la retenció d'aquest.

Què són les aplicacions mòbils escalables?

Les aplicacions mòbils escalables són les que estan dissenyades per ajustar-se i adaptar-se als canvis en el nombre d'usuaris i el trànsit de dades, sense comprometre el rendiment o la funcionalitat. Això significa que, a mesura que la base d'usuaris i el trànsit de dades creixen, l'aplicació pot continuar oferint una experiència satisfactòria a l'usuari, sense que calgui fer-ne una reconstrucció completa o una reconfiguració significativa.

L'escalabilitat en aplicacions mòbils és essencial per garantir l'èxit i la sostenibilitat a llarg termini d'una aplicació. Tanmateix, no es tracta simplement d'un projecte puntual o d'una solució única. L'escalabilitat és un procés continu que requereix un enfocament integral i proactiu.

 • Un enfocament integral implica la consideració de tots els aspectes de l'aplicació, des de la infraestructura i el codi fins a l'experiència de l'usuari i les dades.
 • Un procés continu implica la implementació de millores i ajustos constantment per garantir que l'aplicació continuï sent escalable i rellevant en un entorn en evolució constant. L'escalabilitat no és una solució d'una sola vegada, sinó un procés que requereix una vigilància constant, una identificació contínua de problemes i millores i una implementació contínua de solucions.

Per què cal que una aplicació sigui escalable?

L'escalabilitat és essencial per a qualsevol aplicació mòbil que tingui com a objectiu tenir una base d'usuaris consistent i en creixement, ja que permet que l'aplicació s'adapti ràpidament als canvis del mercat i les necessitats dels usuaris. A més, evita la necessitat de reemplaçar l'aplicació per complet amb cada canvi significatiu en el trànsit o l'ús.

Avantatges de les aplicacions mòbils escalables

 1. Millora l'experiència de l'usuari: Les aplicacions mòbils escalables s'ajusten a la demanda de l'usuari, cosa que garanteix un rendiment òptim i una experiència fluida.
 2. Facilita l'adaptació a noves tecnologies: Les aplicacions mòbils escalables es dissenyen per adaptar-se fàcilment a noves tecnologies i tendències, cosa que permet als desenvolupadors mantenir-se actualitzats.
 3. Millora la flexibilitat: Les aplicacions mòbils escalables permeten més flexibilitat, ja que es poden modificar i escalar segons les necessitats del negoci.
 4. Reducció de costos a llarg termini: Les aplicacions mòbils escalables requereixen menys manteniment i millores, cosa que redueix els costos a llarg termini.
apps moviles escalables

Tipus d'escalat

Existeixen diversos tipus d'escalat que es poden fer servir per a aplicacions mòbils. A continuació, n'enumerem uns quants:

 • Escalat vertical: Aquest tipus d'escalat implica afegir més recursos a un únic servidor o node, com més RAM, CPU o emmagatzematge.
 • Escalat horitzontal: Aquest tipus d'escalat implica afegir més servidors o nodes a la infraestructura de l'aplicació, cosa que permet distribuir-ne la càrrega i millorar-ne el rendiment.
 • Escalat geogràfic: Aquest tipus d'escalat implica replicar l'aplicació en múltiples regions geogràfiques, cosa que permet millorar-ne la disponibilitat i reduir-ne la latència.
 • Escalat basat en l'ús: Aquest tipus d'escalat implica ajustar dinàmicament la capacitat de l'aplicació en funció de la demanda de l'usuari, cosa que permet optimitzar-ne el cost i l'eficiència.
 • Escalat basat en esdeveniments: Aquest tipus d'escalat implica ajustar dinàmicament la capacitat de l'aplicació en funció d'esdeveniments específics, com ara promocions o llançaments de noves funcions. Per exemple, la gran campanya anual de Black Friday.
 • Escalat basat al núvol: Aquest tipus d'escalat implica utilitzar el núvol per escalar l'aplicació, cosa que permet més flexibilitat i escalabilitat.

Planificació i disseny d'aplicacions mòbils escalables

La planificació i el disseny són clau per construir aplicacions mòbils escalables. A continuació, enumerem uns quants aspectes importants que cal considerar:

 1. Identificació dels requisits: Abans de començar a construir una aplicació mòbil, és important identificar els requisits del projecte i assegurar-se que l'arquitectura i el disseny siguin escalables. Això inclou consideracions de navegació i experiència de l'usuari general
 2. Arquitectura flexible: Una arquitectura flexible permet que els recursos i les capacitats s'afegeixin o s'eliminin de manera eficient a mesura que canviïn els requisits del projecte. L'arquitectura de microserveis és un bon exemple d'una arquitectura flexible que permet una escalabilitat fàcil.
 3. Ús del núvol: El núvol proporciona una escalabilitat il·limitada i permet afegir o eliminar els recursos de manera eficient segons calgui. A més, el núvol també permet una integració fàcil amb altres serveis i aplicacions.
 4. Monitoratge: El monitoratge és crucial per detectar incidències i per assegurar-se que l'aplicació estigui funcionant de manera eficient. El monitoratge també permet detectar i resoldre problemes ràpidament, cosa que ajuda a garantir la continuïtat del servei i l'escalabilitat de l'aplicació. Firebase, per exemple, és una plataforma dissenyada per al monitoratge.
 5. Gestió de l'escalabilitat en temps d'execució: Pot incloure tècniques com l'autoescalat, que permet ajustar automàticament la capacitat de l'aplicació en funció de la demanda, i la implementació d'un equilibrador de càrrega, perquè la càrrega es distribueixi entre els servidors per millorar-ne el rendiment i la disponibilitat. Una altra funció és involucrar el monitoratge continu de les mètriques de rendiment de l'aplicació, com la taxa de sol·licituds per segon i la taxa de resposta, per identificar-hi possibles colls d'ampolla o problemes d'escalabilitat abans que afectin el rendiment de l'aplicació.
aplicaciones moviles escalables

Optimització contínua

L'optimització contínua és essencial per garantir l'escalabilitat i l'èxit a llarg termini d'una aplicació mòbil. En implementar un enfocament d'optimització contínua, es requereix un enfocament proactiu i una planificació curosa. Els desenvolupadors han de treballar constantment per identificar i solucionar colls d'ampolla i problemes de rendiment, i han d'estar disposats a implementar millores i ajustos en funció de les dades amb l'objectiu de millorar la satisfacció i la lleialtat dels usuaris. L'optimització contínua es pot desglossar en aquests tres punts:

 • Manteniment i millora de la qualitat del codi. Hi ha diversos aspectes per considerar en aquest procés:
  • Refactorització del codi: És important refactoritzar periòdicament el codi per assegurar-se que continuï sent eficient i escalable. Això inclou l'eliminació de qualsevol codi redundant o innecessari i la reorganització del codi perquè sigui més fàcil de mantenir i escalar.
  • Documentació i comentaris: La documentació i els comentaris són essencials per assegurar-se que el codi sigui fàcil d'entendre i mantenir a llarg termini. Han d'incloure informació detallada sobre com funciona el codi i què fa.
  • Proves unitàries: Les proves unitàries ajuden a assegurar-se que el codi funcioni com s'espera i que no hi hagi errors. Això és especialment important en aplicacions mòbils escalables en què el codi es pot modificar sovint.
 • Implementació de proves de càrrega i monitoratge de rendiment. Les proves permeten identificar errors i problemes de rendiment abans que afectin els usuaris finals. Es fan per mesurar com es comportarà una aplicació sota càrregues de treball extremes i per garantir que l'aplicació es mantindrà estable i funcionarà correctament durant períodes prolongats d'ús intens. Poden simular el trànsit i l'activitat dels usuaris en un entorn controlat per determinar si l'aplicació pot gestionar grans volums d'usuaris i trànsit sense experimentar errades. El monitoratge continu permet identificar i solucionar problemes a mesura que sorgeixen.
 • Adopció de noves tecnologies i tendències. Les aplicacions mòbils s'han d'actualitzar i millorar constantment per mantenir-se al dia amb les demandes i les expectatives dels usuaris. Algunes de les tendències i tecnologies més importants actualment inclouen la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic, bots i el núvol.

Conclusió

En un món cada vegada més digital i amb una quantitat cada vegada més gran de dispositius mòbils, és fonamental tenir aplicacions escalables i de confiança per satisfer les demandes dels usuaris i oferir una experiència de l'usuari sense interrupcions. L'escalabilitat és essencial per garantir que l'aplicació pugui suportar més quantitat d'usuaris amb l'objectiu principal de no disminuir la qualitat del rendiment.

Per aconseguir-ho, cal fer un enfocament integral i continu en la planificació, disseny, monitoratge i optimització del rendiment, així com en la gestió de l'escalabilitat en temps d'execució i l'adopció de noves tecnologies i tendències. També és important una bona gestió de la qualitat del codi i la implementació de proves i monitoratge de rendiment.

A més, dissenyar una aplicació mòbil escalable des del principi pot estalviar temps i diners a llarg termini. Si l'aplicació es popularitza i el trànsit augmenta, els costos d'allotjament, manteniment i actualització poden augmentar considerablement. Si l'aplicació no s'ha dissenyat amb l'escalabilitat en ment, caldrà fer-ne una reconstrucció significativa per satisfer la demanda, cosa que es tradueix en temps d'inactivitat i costos addicionals.

Segur que t'han vingut a la ment noves idees per millorar la teva aplicació, i a SEIDOR estarem encantats de donar-te un cop de mà.