Seidor
Dos chicas hablando

14 de maig de 2024

Diversitat i Igualtat d'oportunitats: Passat, Present i Futur

Cultura centrada en las personas

El cor i l'ànima de qualsevol organització són les persones que en formen part. El capital humà és el que bombeja sang per les artèries de la innovació, les relacions, les estratègies, els plans de desenvolupament, les polítiques internes… Podem anomenar-ho de moltes formes: organització, empresa, companyia, estructura, unitat, departament, àrea... Si ho pensem una mica millor, estem parlant de: grups, equips, valors, actituds, conductes, comunitat… Però si arribem al nucli de la qüestió, si parlem d'una organització, al final estem parlant de persones.

En el nostre cas, sabem amb molta certesa la importància que ha tingut desenvolupar una cultura centrada en les persones. Volem ser una empresa autènticament humana. Resulta que a SEIDOR, bona part de la nostra felicitat està relacionada amb aquesta sensació de ser “una gran família i un gran equip humà”.

Fa 3 anys que vam decidir començar a preguntar a l'organització a través de les enquestes de satisfacció laboral i les hem realitzat periòdicament des de llavors. L'indicador estrella en totes sempre ha estat el mateix, “companys”, és a dir, les persones que treballen a SEIDOR són el més valorat entre nosaltres en aquesta companyia. A més, estem molt segurs que aquest indicador seguirà sent el nº1 durant molts anys; és part de la nostra empremta d'identitat.

La nostra vocació és la de ser una de les millors companyies tecnològiques del mercat i a més volem aconseguir-ho sense deixar de ser una empresa autènticament humana. Les persones han estat i són un dels nostres pilars fonamentals i apostem per elles perquè ens facin créixer com a organització: ens aporten valor, idees i iniciativa.

Aquest propòsit s'ha anat consolidant en els últims anys. Hem hagut de desaprendre d'estructures organitzatives rígides i basades en antics models de producció, i evolucionar cap a alguna cosa més orgànica i humana. Va néixer l'Àrea de Persones el 2017, amb la missió d'escoltar i cuidar les persones, s'ha consolidat l'Àrea d'Administració Laboral com un àrea de suport clau en l'assessorament laboral des d'una perspectiva propera i humana; i la constitució del Comitè de Convivència el 2018, amb la missió de crear un ambient laboral que sigui saludable i segur per a tots i cadascun de nosaltres.

Aquest any reforcem el nostre compromís dissenyant un Pla d'Igualtat amb l'objectiu d'establir una ruta cap al canvi social que és imperatiu en aquests últims anys. El nostre objectiu fonamental és garantir la plena igualtat de drets i oportunitats entre totes les persones de l'organització.

Comitè de convivència i pla d'acció 2018-2020

"Treballem per la diversitat i la igualtat d'oportunitats"

A l'any 2018 es va crear a SEIDOR el Comitè de Convivència, que actualment està format per: Montse García, Esther López, Eric Vargas i Meidy Hernández. Es va crear en resposta a la necessitat i l'obligació de promoure un ambient laboral segur i saludable per a totes les persones i el desig d'establir una normativa interna sòlida, alineada amb els pilars de l'organització. Un dels objectius d'aquest comitè és la comunicació i coordinació de protocols i accions que garanteixin la prevenció, detecció i actuació en diferents àmbits amb l'objectiu de garantir un entorn de treball segur i saludable.

Fa 2 anys, la direcció de SEIDOR es va comprometre amb la creació d'una sèrie de mesures que garanteixen el respecte per la diversitat i una convivència sana en el nostre entorn de treball. Aquest compromís i el pla d'acció derivat d'ell, a més d'estar fonamentat en la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, transsexuals i intersexuals i per eradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; és una mostra de la importància que té per a la nostra organització, el garantir que tots puguem treballar sense sentir-nos discriminats ni desprotegits. El compromís és ferm i es va formalitzar amb la creació d'una sèrie de mesures que garanteixen el respecte per la diversitat i una convivència sana en el nostre entorn de treball.

 • Elaborar un llistat de principis i mesures per garantir la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTTBIQ+ que es publicarà conjuntament amb el Codi de Convivència de l'empresa.
 • Realitzar campanyes informatives sobre diversitat sexual i de gènere cada any, coincidint amb el Dia Internacional contra la Homofòbia i la Transfòbia (17 de maig).
 • Inclusió en el pressupost anual de l'estudi i assessorament extern per donar resposta de la millor manera possible a les persones que vulguin compartir de forma voluntària les seves necessitats per raó d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere.
 • Equiparació dels drets de matrimoni i drets de parelles de fet independentment del seu sexe o gènere.
 • Auditories de llenguatge no sexista i inclusiu en tota la comunicació interna.
 • Acompanyament de les persones transgènere i transexuals tenint en compte les seves necessitats i drets en el lloc de treball.
 • Privacitat. Custodiar la identitat legal de tota aquella persona interessada i només pot ser d'accés per a aquelles treballadores o treballadors que les requereixin per estricta necessitat pel tipus de feina que desenvolupen a l'empresa.
 • Ús de dependències de l'empresa. L'empresa permet l'ús dels serveis d'acord amb el sexe psicològic de la persona, no al de naixement.
 • Sense codis de vestimenta ni limitacions a l'expressió de gènere.
 • Polítiques de selecció explícites que garanteixen la no discriminació de cap tipus.
 • Polítiques de desenvolupament professional sense condicionants per raó de sexe o gènere en plans d'avaluació del rendiment, de desenvolupament o accions formatives.
 • Protocol d'assetjament sexual, psicològic i de conflictes interpersonals. L'empresa té habilitat un protocol que permet gestionar les sospites o denúncies dels treballadors per garantir els seus drets.

Sensibilització, Prevenció i Acció

Com deíem més amunt, un dels objectius del Comitè de Convivència és la comunicació i coordinació de protocols i accions que garanteixin la prevenció, detecció i actuació en diferents àmbits amb l'objectiu de garantir un entorn de treball segur i saludable.

Cada any ens comprometem a realitzar formació i accions de sensibilització per poder donar més passos cap a tenir una mirada neta de prejudicis i estereotips. Durant el 2019, per exemple, destaquem la col·laboració amb Maria Giralt, activista LGTBI, feminista i directora de l'àrea social del Pride! Barcelona. També vam gaudir d'un esmorzar molt colorit.

Aquest any hem volgut donar un pas més en aquest compromís i donar més visibilitat a la reivindicació del col·lectiu LGTTBIQ+. A més de les accions que realitzem internament i com a novetat per a SEIDOR, els nostres colors corporatius canviaran una mica durant uns dies per unir-nos al "tsunami" arc de Sant Martí, estem molt contents que així sigui.

Passat, Present i Futur

Des del nostre naixement, hem evolucionat i crescut com a organització. Respectar, protegir i compartir els valors fundacionals ha estat la premissa que ens ha permès arribar fins on ens trobem avui: a la avantguarda de la transformació digital.

Sabem que com a societat encara ens queda molt camí per recórrer, tenim molts prejudicis i "mirades" que netejar, ens queden encara passos a donar cap a una cultura que sigui respectuosa, inclusiva i diversa. Per això, ens esforcem cada dia perquè la nostra activitat es desenvolupi de forma ètica, transparent i honesta; i volem que l'experiència de treballar a SEIDOR sigui valuosa i enriquidora per a totes les persones que formen (o formaran) part de l'empresa.

Com l'organització que som i volem ser, ens sentim obligats a donar el millor exemple possible i a estar completament alineats amb aquests valors que haurien de ser la base de qualsevol societat moderna. És per això que ens comprometem a seguir treballant i adoptant totes les mesures que siguin necessàries i estiguin al nostre abast per seguir en el camí de ser una empresa genuïnament humana.

Potser et pot interessar

14 de maig de 2024

Les 6 avantatges del Cloud Computing

Descobreix les sis avantatges del cloud computing per a la teva empresa. Estalvi de costos, escalabilitat, fiabilitat, rapidesa i innovació són només algunes de les raons per adoptar aquesta tecnologia.