Seidor
Dos personas chocando las manos

09 de març de 2023

La gestió de la dada eficient (MDM: Definició i mode d'implementar-ho a la teva empresa)

Tornem al glossari de Gartner per saber que la gestió de dades mestres o eficients (MDM, per la seva denominació en anglès, Master Data Management) és una disciplina tecnològica en què les empreses i els departaments de TI col·laboren per garantir la uniformitat, la precisió, la gestió, la coherència semàntica i la responsabilitat dels actius de dades mestres compartits de l'empresa.

Per tant, les dades mestres són el conjunt coherent i uniforme d'identificadors i atributs ampliats que descriuen les entitats principals de l'empresa, com ara clients, clients potencials, ciutadans, proveïdors, centres, jerarquies i plans de comptes.

Importància de l'MDM

Quan es fa correctament, la gestió de dades mestres també pot agilitzar l'intercanvi de dades entre diferents sistemes empresarials i facilitar la computació en arquitectures de sistemes que contenen una varietat de plataformes i aplicacions. A més, una gestió eficaç de les dades mestres ajuda que les dades utilitzades en les aplicacions d'intel·ligència empresarial (BI) i d'anàlisi siguin més fiables.

Els programes de gestió de dades mestres proporcionen una visió única, ja que consoliden les dades de múltiples sistemes d'origen en un format estàndard. En el cas de les dades dels clients, l'MDM les harmonitza per crear un conjunt unificat de dades mestres per al seu ús en tots els sistemes aplicables. Això permet a les organitzacions eliminar els registres de clients duplicats amb dades no coincidents, cosa que proporciona als treballadors operatius, als executius de negocis i als analistes de dades una imatge completa dels clients individuals sense haver d'ajuntar diferents entrades.

Com funcionen

Les solucions MDM comprenen una àmplia gamma de pràctiques de neteja, transformació i integració de dades. A mesura que s'afegeixen fonts de dades al sistema, MDM inicia processos per identificar, recopilar, transformar i reparar les dades. Un cop les dades compleixen els llindars de qualitat, es creen esquemes i taxonomies per ajudar a mantenir una referència mestra d'alta qualitat. Això permet que les dades de tota l'empresa siguin precises, estiguin actualitzades i siguin coherents.

Com implantar MDM

Per a les empreses que vulguin implantar un sistema MDM a la seva organització, es recomana seguir una sèrie de passos previs. El primer ha de ser una avaluació de la situació de la gestió de dades empresarials de l'organització.

A més, és el moment de definir l'estratègia i tenir una visió clara de quins són els objectius que es volen assolir amb MDM.

A partir d'aquesta avaluació, es poden anar seguint la resta dels passos per implantar un MDM.

  • Documentar i modelar les dades i els processos empresarials. S'han d'identificar les fonts de dades i definir les metadades. Un arquitecte de TI ha de dissenyar l'arquitectura MDM en funció de l'enfocament i els objectius que tingui l'organització.
  • Anàlisi. Un cop s'han identificat les fonts de dades per a l'àrea escollida, cal fer una anàlisi per avaluar el flux de dades i les regles de transformació. També és moment de perfeccionar les definicions de metadades i definir els requisits de qualitat de les dades mestres.
  • Construcció. Construir la base de dades MDM, d'acord amb l'arquitectura que s'ha creat. En aquest punt és molt important la col·laboració entre diferents departaments i professionals, de manera que el desenvolupament tingui en compte tots els punts de vista.
  • Implementar. És hora de completar la base de dades amb les dades mestres de la primera àrea temàtica i les metadades associades. Per descomptat, aquest pas també inclou triar la tecnologia adequada i serà crític per al bon funcionament de l'estratègia MDM.
  • Govern de la dada. És important determinar els drets d'accés i avaluar els nivells de qualitat de les dades per a l'MDM. És la millor manera de determinar regles i polítiques per analitzar, assegurar i gestionar bé les dades.
  • Manteniment. Un cop fets els passos anteriors, és hora de dur a terme els canvis interns per a la primera iteració. Aquest moment s'aprofita per planificar i desplegar la següent, fins que el programa d'MDM estigui completament desplegat.

Cal assenyalar que, en aquest últim punt, és fonamental haver desenvolupat prèviament una cultura de la dada a l'empresa, a fi que tots els actors implicats siguin conscients dels canvis que es produiran i els assumeixin com a propis per aconseguir aquests objectius marcats.

Tal com veiem, a més, tot és qüestió de començar a poc a poc i anar creixent de forma modular, de manera que es puguin garantir el bon funcionament, el progrés i l'escalabilitat del projecte, llimant els esculls que puguin sorgir al llarg del camí.

Potser et pot interessar…

06 de març de 2023

Raons per les quals has d'implementar el Customer Service a la teva empresa

“El client sempre té la raó”. Aquest mantra, independentment que sempre sigui cert o no, convida totes les empreses a millorar la satisfacció del client. Una cosa que es pot aconseguir amb un servei d'atenció al client, o Customer Service.

SEIDOR
28 de febrer de 2023

Com escollir la millor plataforma d'e-learning per a la teva empresa

El sector de l'e-learning (les plataformes que permeten estudiar a distància) segueix gaudint de molt bona salut. Tan bona, que s'espera que arribi als 350.000 milions de dòlars el 2025. Encara que el seu ús ja es coneixia des de fa anys, la pandèmia i els confinaments van suposar un nou impuls per a aquest mercat.

SEIDOR
03 de març de 2023

Serem capaços de conviure amb noves formes d'intel·ligència sense renunciar a la nostra?

Els humans del segle XXI estem acostumats a conviure entre cotxes. Des de petits sabem que les voreres són per als vianants i les calçades per als vehicles de més velocitat. Coneixem els semàfors i com hem d'interpretar la seva gamma de colors. Identifiquem les línies blanques del terra i el seu significat.

SEIDOR