Seidor
automatización

31 de juliol de 2023

Plantejant el futur del treball més enllà de la IA i l'automatització

Com ha de ser el futur del treball? Ja ens agradaria tenir una la bola de cristall que ens ajudés a respondre amb certesa aquesta pregunta.

La pandèmia va marcar un punt d'inflexió: va disparar la dispersió total de la força laboral en els escenaris en què era factible i ens va enviar a tots a treballar des de casa. I, de sobte, volem que tots tornin a omplir les oficines. La postura més comunament acceptada és la del plantejament d'un treball híbrid i remot. Si aterrem la proposta ens trobem amb enfocaments per a tots els gustos, en què subjau una idea clara: potenciar la col·laboració, ara traslladada a espais virtuals.

Partint d'aquesta base, hi ha els que se centren en l'experiència de l'empleat, d'altres, en l'automatització (amb nivells més o menys avançats d'implantació de solucions RPA allà on tenen sentit), i, per descomptat, no pot faltar el tema de moda: la incorporació al lloc de treball de la intel·ligència artificial. Estem, per tant, apostant per treballar millor, aportar més valor i productivitat, de manera més intel·ligent i, per descomptat, des de qualsevol lloc.

Estan capacitats els nostres empleats per a les noves habilitats digitals?

Abans de seguir endavant… vegem què en pensen els nostres empleats. Segons l'estudi Encaminar Europa cap a una transició digital, del Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP), la majoria dels treballadors europeus no tenen prou competències digitals.

I, curiosament, Espanya és un dels països en què hi ha més interès a formar-se. Ni més ni menys que el 47% dels treballadors espanyols cerca millorar les seves competències, només darrere d'Àustria (52%) i Portugal (49%).

A Espanya (33%), la proporció d'empleats que s'han format en l'àmbit de les competències digitals és superior a la mitjana europea (26%). I ho fan bàsicament per la por de veure's desplaçats dels seus llocs de treball per les noves tecnologies i l'automatització, segons revela aquest mateix estudi.

Tot i així… Estem donant suport a la formació dels nostres empleats des de l'empresa? Doncs si ho comparem amb el nostre entorn europeu, estem en els llocs de cua… El suport de les empreses a l'educació i la formació dels empleats és més baix a Espanya (59%), mentre que països com Noruega (89%), Estònia (88%) i Finlàndia (87%) ens superen àmpliament en aquestes polítiques d'educació i formació patrocinada per l'ocupador. 

Un necessari canvi d'enfocament per a la transformació

Transformar les organitzacions no pot reduir-se simplement a canviar els sistemes de TI, a adoptar noves eines de programari (que, per descomptat, s'haurà de fer), o a plantejar-se casos d'ús per anar-los resolent un per un, per fer les mateixes coses basant-se en la tecnologia. Sens dubte, hem de centrar-nos a aplicar altres enfocaments com repensar els fluxos de treball o redissenyar l'experiència de treball i, així, aconseguir més agilitat i aportació de valor. Cal passar de fites orientades a una transformació progressiva però puntual al concepte d'innovació contínua. I centrar-nos, a més, en la persona, en l'ésser humà. Transformar així la mateixa organització.

Aplicar la IA al lloc de treball, sense adonar-nos-en

Precisament, l'aplicació de la IA ens ajudarà a canviar els comportaments i entrar, gràcies a la IA, en un cicle d'evolució i innovació constant. Perquè la intel·ligència artificial serà un copilot per als empleats del futur: els ajudarà en les seves tasques en lloc de substituir-los. Per alguna cosa deu ser que Microsoft s'entesta a utilitzar la paraula “copilot” com a ajudant recomanat i inseparable a totes les seves eines: tenim Microsoft 365 Copilot (en Word, Excel, Outlook o Power Point), present a Microsoft Teams (i, més concretament, a Viva), a la Power Platform… I canviant d'àmbit, el GitHub Copilot per als desenvolupadors.

En general, es tracta d'utilitzar tècniques de llenguatge natural i aprenentatge automàtic per proporcionar suggeriments útils i personalitzats en temps real, mentre es treballa. I a mesura que la IA vagi progressant i els nostres comportaments canviïn, la força laboral entrarà en un estat de millora contínua, d'evolució constant.

Les persones i la importància de les connexions interpersonals

Després d'aquest breu parèntesi dedicat a la IA i les seves aportacions, m'agradaria acabar centrant-me en la importància de la interpersonalitat com a ingredient necessari quan concebem el futur del treball. Coincideixo plenament amb el que va aportar a Davos 2023 en Satya Nadella, president i director executiu de Microsoft. Es tracta no només d'apostar per incrementar les habilitats tecnològiques dels nostres empleats, sinó d'anar més enllà. Fomentar les connexions de persona a persona, per a la qual cosa tots haurem d'aprendre i reforçar les nostres soft skills i dedicar cert temps a aconseguir-ho. Perquè, fins que les persones no se senten satisfetes a la feina, en termes de noves habilitats que hagin adquirit o reforçat, no tindran lleialtat cap a l'organització a la qual pertanyen. Això és el que significa realment invertir en el seu progrés personal.

Curiosament, i ara que tant es parla de la intel·ligència artificial, són habilitats professionals que cap tipus de IA mai no podrà automatitzar ni generar.