Seidor
persona usando tablet

19 d’abril de 2023

El repte de la gestió de productes digitals per a negocis tradicionals (SRE)

La gestió de productes digitals és un desafiament cada cop més gran per als negocis tradicionals. A mesura que més i més empreses adopten estratègies digitals per competir en el mercat global, és essencial que entenguin com controlar adequadament els seus productes digitals.

La gestió de productes digitals es refereix al procés de planificar, desenvolupar, llançar i mantenir un producte digital. Això inclou des de la investigació de mercat fins al disseny i el desenvolupament del producte, la promoció i el suport al client. És un procés continu que requereix una planificació adequada i una execució eficient per garantir l'èxit del producte.

Un dels majors desafiaments al qual s'enfronten les empreses tradicionals en la gestió de productes digitals és la manca d'experiència i coneixement en aquest àmbit. Moltes empreses tradicionals s'han enfocat en el seu negoci principal durant anys i no tenen ni l'experiència ni el personal adequat per controlar productes digitals. Per tant, és essencial que contractin professionals amb experiència en el desenvolupament i gestió de productes digitals per liderar el projecte.

Un altre desafiament important és l'adaptació al canvi. Molts negocis tradicionals se senten còmodes amb els seus processos i estratègies existents, i poden ser reticents a adoptar noves tecnologies o a canviar els seus processos de negoci. Tanmateix, per tenir èxit en la gestió de productes digitals és essencial estar obert a canvis i adaptar-se ràpidament a les noves tendències i tecnologies.

La gestió de productes digitals també requereix una estratègia de màrqueting efectiva. És essencial promocionar el producte de manera adient per tal d'atreure els clients adequats i augmentar les vendes. Això inclou l'optimització del SEO, la publicitat en línia i les campanyes de màrqueting per correu electrònic, entre d'altres.

La gestió de productes digitals també inclou la implementació d'una estratègia de suport efectiva al client. És essencial oferir un servei excepcional per tal d'augmentar la satisfacció del client i assegurar-ne la lleialtat. Això inclou proporcionar un servei d'atenció al client ràpid i eficient, i també proporcionar recursos en línia i tutorials per ajudar els clients a resoldre problemes.

Site Reliability Engineering com a metodologia de treball per a la gestió de productes digitals

L'SRE (Sistemes d'Enginyeria de Fiabilitat) és una metodologia de treball en equip enfocada a garantir la disponibilitat, l'escalabilitat i el rendiment dels sistemes i serveis de TI. La idea darrere l'SRE és que els equips de TI s'enfoquin a millorar la fiabilitat i l'estabilitat dels sistemes mitjançant l'automatització, el monitoratge i la mesura contínua.

L'SRE es divideix en tres parts principals: disseny, operació i mesura. En primer lloc, l'equip de SRE s'encarrega de dissenyar els sistemes de manera que siguin escalables, segurs i fiables. Això inclou la selecció de les tecnologies adequades, la implementació de pràctiques de seguretat sòlides i la planificació per al creixement del negoci.

En segon lloc, l'equip de SRE s'encarrega d'operar els sistemes de manera que garanteixin la disponibilitat, l'escalabilitat i el rendiment. Això inclou l'automatització de les tasques d'operació, el monitoratge continu dels sistemes i la resolució ràpida de problemes.

Finalment, l'equip de SRE s'encarrega de mesurar i monitorar contínuament la fiabilitat dels sistemes. Això inclou la definició de mètriques claus per a la fiabilitat, el monitoratge continu d'aquestes mètriques i la identificació i resolució de problemes a través d'anàlisi de dades.

En resum, l'SRE és una metodologia de treball en equip enfocada a millorar la fiabilitat i estabilitat dels sistemes de TI mitjançant l'automatització, el monitoratge i la mesura contínua, amb la finalitat de garantir la disponibilitat, l'escalabilitat i el rendiment dels serveis de TI.

L'SRE és una metodologia adequada per gestionar productes digitals, ja que se centra en la fiabilitat, l'escalabilitat i rendiment dels sistemes i serveis de TI. Això és especialment important per als productes digitals, ja que sovint són serveis en línia que han d'estar disponibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, i han de ser escalables per controlar el creixement del trànsit i la demanda dels clients.

L'enfocament en l'automatització, el monitoratge i la mesura contínua també és beneficiós per als productes digitals, ja que permet detectar i resoldre problemes ràpidament i millorar contínuament la fiabilitat i el rendiment del producte.

A més, la metodologia SRE s'enfoca en l'eficiència de l'operació i la reducció d'incidents, cosa que és essencial per a productes digitals, a causa de l'alta dependència dels clients als serveis i de la necessitat de minimitzar l'impacte en els clients en cas d'incidents.

Problemes que resol el model SRE als departaments de TI gestionant productes digitals

Hi ha diversos reptes que enfronten els departaments de TI a l'hora de gestionar i mantenir productes digitals. Alguns dels principals reptes inclouen:

  1. Escalabilitat: a mesura que els productes digitals esdevenen més populars, és essencial garantir que el sistema pugui controlar el creixement del trànsit i la demanda dels clients. Això inclou la capacitat d'escalar horitzontalment i verticalment, i també la implementació de solucions d'alt rendiment i la tolerància d'errades.
  2. Seguretat: la seguretat és essencial per als productes digitals, ja que sovint controlen dades sensibles i confidencials dels clients. És essencial implementar mesures de seguretat sòlides per tal de protegir les dades dels clients i evitar violacions de seguretat.
  3. Actualitzacions i millores: els productes digitals s'han d'actualitzar i millorar contínuament per mantenir-se competitius i satisfer les necessitats canviants dels clients. Això inclou la implementació de noves funcions i característiques i també l'eliminació d'errors i problemes de rendiment.
  4. Manteniment: els productes digitals s'han de mantenir per garantir la seva disponibilitat i el seu rendiment. Això inclou el monitoratge continu del sistema, la resolució de problemes i la implementació d'actualitzacions de seguretat.
  5. Integració amb unes altres eines i sistemes: els productes digitals sovint s'han d'integrar amb altres eines i sistemes per oferir una experiència d'usuari completa. Això pot ser desafiador a causa de la varietat d'eines i sistemes utilitzats en un negoci i requereix una planificació curosa i una execució eficient.
  6. Mesurament i anàlisi de dades: és essencial mesurar i analitzar contínuament les dades dels productes digitals per identificar problemes i oportunitats de millora. Això inclou la definició de mètriques clau per al rendiment i la fiabilitat del producte, el monitoratge continu d'aquestes mètriques i la identificació i resolució de problemes a través de l'anàlisi de dades.
  7. Suport al client: és essencial oferir un servei excepcional al client per augmentar la seva satisfacció i garantir-li lleialtat. Això inclou l'atenció ràpida i eficient al client, i també la proporció de recursos en línia i tutorials per ajudar els clients a resoldre problemes.

En resum, la gestió i el manteniment de productes digitals presenten desafiaments únics per als departaments de TI. És essencial planificar adequadament i executar eficientment per garantir l'escalabilitat, seguretat, actualitzacions i millores, manteniment, integració amb altres eines i sistemes, mesura i anàlisi de dades i suport al client per reeixir en la gestió i el manteniment de productes digitals.

A més a més, és important tenir en compte que la gestió de productes digitals és un procés continu i que cal adaptar-se ràpidament a les tendències i tecnologies canviants per garantir la competitivitat del producte en el mercat.

Els departaments de TI han de disposar d'n equip capacitat i experimentat per liderar aquests desafiaments i assegurar l'èxit dels productes digitals.

Potser et pot interessar…

06 d’abril de 2023

Beneficis de desenvolupar una app en entorn cloud

Gairebé totes les persones i empreses estan utilitzant aplicacions i serveis al núvol. Això també ha provocat que el seu desenvolupament es popularitzi.

Gràcies al cloud computing, els servidors que gestionen les dades i les càrregues de treball poden estar situats en diferents ubicacions. Aquesta infraestructura pot fins i tot estar gestionada per un tercer, fet que permet que es pugui contractar la potència de càlcul que necessiten de forma flexible.

SEIDOR
05 d’abril de 2023

La seguretat del Networking

La seguretat de la xarxa o del networking és l'encarregada de protegir la xarxa i les seves dades. Per ser completa, ha d'evitar infraccions, intrusions i altres tipus d'amenaces.

SEIDOR
04 d’abril de 2023

CDP: Visió i personalització en temps real

L'acceleració digital que estem vivint en els darrers anys, sumat a l'increment en l'oferta de productes i serveis que tenim com a usuaris, fa que a les organitzacions cada vegada ens sigui més difícil atreure nous clients i retenir els ja existents.

SEIDOR